JUDGMENT OF THE SOUTH CHINA SEA?

VỤ PHÁN QUYẾT BIỂN ĐÔNG?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P2/2

 Chúng tôi viết Chủ Đề này, mong các Nhà Lãnh Đạo…

Các Siêu Cường Thế Giới, nên Ngồi Lại Với Nhau…

Trong Thế Kỷ này, Tình Nhân Bản, Tình Anh Em…

Phải được Tôn Trọng nhau và Quân Bình trong Quyền Lợi?

Chỉ có Hỏa Giải nhau & Quân Bình hơn về Quyền Lợi…

Thì Gia Đinh Nhân Loại mới Chấm Dứt Thương Đau?

Chúng Ta đang đếu Hướng Vào Một Thiện Ý Cho Nhau?

Tại Sao Chúng Ta Không Cố Gắng Quân Bình Nhau Quyền Lợi?

Vũ Trụ đang mong chờ một Nguồn Tin từ Huyền Thoại…

Vì khả thể rằng… Ngài Thượng Đế của Nhân Loại sẽ Viếng Thăm?

Vì trong Đáy Hồn, tôi cảm thấy Tiếng Nói LƯƠNG TÂM…

Nên Chia Sẽ Miếng Cơm Manh Áo cho ĐỒNG LOẠI?

Nếu Cái Tình Người của các Siêu Cường, nói chung Nhân Loại…

Được Trải Ra trên khắp Nền Văn Hóa, Cánh Đồng…

Thì Chủ Quyền, Lợi Quyền thật Bé Nhỏ… phải không?

Do đó, Cá Nhân Tôi, ước ao… Tình Người Sống Dậy!

Hôm Qua, bên cạnh Nhà Tôi, một Cụ Ông Từ Giã…

Thế Giới Này, trong Cụ, đã quá đủ, vì Cụ đã Già…

Mấy Ngày Trước, Cụ gọi Con Cái, đến Hoan Ca…

Tuổi 90, một Đời Người… sao rất là thấm thoát?

Cụ đã Chia Gia Tài cho các Con và Tiền Bạc…

Để Hôm Nay, Cụ phơi phới…tôi nghĩ Chốn Thiên Đàng?

Tôn Giáo nào… mà Bạn thường chọn… Một Con Đường?

Sẽ Dẫn Bạn, Linh Hồn Bạn vào Thế Giới Kia, Huyền Bí?

Vụ Án Biển Đông, mà Siêu Cường Trung Hoa Cộng Sản…

Tôi nghĩ rằng… các Nhà Lãnh Đạo liên hệ đến Chủ Quyền..

Hãy nên dịu lại một Tham Vọng phương hại Tha Nhân…

Để có thể Đt Đến Một Thăng Hoa của Tâm Hồn Siêu Việt?

Phải Chăng đó là một Cuộc Hành Trình vào Ý Thức?

Một Anh Hùng phải Thiết Lập, để Thành Tích Thiên Thu?

Nhất là lúc Cơ Hội Toàn Cầu Hóa, một Thiên Thời?

Các Tân Siêu Cường có Tài Năng cần Thi Thố?

Chúng tôi yêu cầu Tập Đoàn Lãnh Đo Đảng Hậu Cộng Sản Trung Quốc…

Phải Rút Ra và Trả Lại Toàn Bộ Các Hải Đảo, Bãi Đá Bin Đông…

Đế Các Nước có Chủ Quyền Nuôi Nấng Các Ngư Dân…

Đang khốn khổ, ít tháng nay, Họ không Nguồn Lợi Tức?

Chúng tôi hi vọng một Lục Địa Trung Hoa và Thống Nhất…

Thu Góp về Một Mối, toàn Chủng Tộc Trung Hoa…

Một Siêu Cường Hình Thành thỏa đáng ý nguyện Toàn Dân?

Mở Cửa Sổ cho Toàn Dân vào Chân Trời Mới?

Tôi hi vọng mọi Quốc Gia đều Nhân Hòa, Địa Lợi…

Mở Kỷ Nguyên Đồng Loại Hưởng Thái Hòa…

Một Biển Đông, nên Sản Sẻ Quyền Lợi và Ôn Hòa…

Sẽ mang lại Thịnh Vượng Ngày Mai cho Hoàn Vũ…

Cuộc Họp Thượng Đỉnh sắp diễn ra Vùng Châu Á…

Chủ Đề Này, xin các Lãnh Tụ Siêu Cường nghị sự chung?

Và kể từ nay, cùng Hợp Tác, Hòa Giải, để Sống Chung…

Trong Một Địa Cầu Tiến Bộ Văn Minh & Bền Vững!

 Trọng Thùy Sơn – 7/2016

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: <REF. SOURCES>

http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/hague-tribunal.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan

http://nationalinterest.org/feature/china-america-superpower-showdown-asia-10661

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/where-does-taiwan-stand-the-south-china-sea-16099

 JUDGMENT OF THE SOUTH CHINA SEA?

(Palavering, Current Events, Social Poem) – P2 / 2

 We write this topic & we wish the Leader …The world superpowers, should sit down together for reviewing the world problems …In this century, humanity, brotherhood must be concerned…We must respect each other and we must have the Equalization of Rights? Only concerning together & Balancing Rights as well as compromising our Human Family’s Differences to get ridge of our Past Sufferings?

We have focused on our Goodwill for each other? Why don’t we try to balance our social benefits? It seems our Universe is looking forward to a Legend … A News Source? That could be form a possibility that … God will have his a Possible Visitation to Mankind? Because in my conscience, I’ve heard His Voice, “You Must Share Your Rice to Poorer Human Folks”. If The Human Love of All Superpowers, even the Whole Mankind in general speaking, is spread out all over Nations or Cultures, we will realize our Power for Sovereignty & our own Benefits are very small, aren’t they?  Therefore, I personally, wish … Our Human Love would better be waken up! Yesterday, in my neighborhood, an old man said his  farewell this Earth … He himself, towards this world, in particular, has more than enough, because of his special age …A few days ago, specifically referred to his Children, they came back home to share and complement his 90 years old birthday. At his Age of 90, an Human Life …seems very fast? He has divided his Fortunes to his Children and He left this earth to travel to, I think, to the Heaven?

 What Religion have you chosen?  That Is Your Own Path and THAT Will Guide You, lead You to Another Mysterious World? For the South China Sea Case, where Chinese Communist Superpower Leaders, I think, are being greedy for their own Sovereignty & Interests… Let’s cool off the detrimental ambition that could harm others …To be able to reach a Noble Mind, Is it a Journey into An Elevated Ideology? A Hero must look for this kind of Setting, to Achieve A Noble Project forever? 

 For the South China Sea Case, where Chinese Communist Superpower Leaders, I think, are being greedy for their own Sovereignty & Interests… Let’s cool off the detrimental ambition that could harm others …To be able to reach a Noble Mind, Is it a Journey into An Elevated Ideology? A Hero must look for this kind of Setting, to Achieve A Noble Project forever?  Among the Opportunities of Globalization Period, Today is A Good Time? I think The New Superpowers should share their  best ability in that mission? We ask the leadership of the Post-Communist China to draw and return the entire islands to whoever belong, the East China Sea Region…in order that the Nations having this Island Sovereignty has opportunity to  raise their Fishermen who have been miserable, a few months now, they did not have any Income Source?

 We hope the Chinese Leaders in the Mainland must consider their People Unification …Try in Contributing to an environment, and build the Social Benefit for the whole Race of China …A forming superpower practices its People’s Full Civil wishes satisfactorily?  They will open necessary Windows for All People in A New Horizon? I hope things are like <Human Harmony> and <National Independence>.  Post-Communist Leadership will share positively in the Equalizing the South China Sea Rights …Because It will bring Prosperity for Tomorrow Universe …The Concerned Summit upcoming in Asian Region, with related Topics, will welcome to All Superpower Leaders of the World in this Common Agenda? And I hope, from now on, Their Cooperation, Reconciliation to Live Would Be Matching better for ALL…In One Progressive and Sustainable Planet!

 Trong Thuy Son – 7/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: