THE JUDMENT OF THE SOUTH CHINA SEA

VỤ PHÁN QUYẾT BIỂN ĐÔNG?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) – P1/2

Ngày 12/7/2016 – Tòa QT La Haye phán quyết Vụ Biển Đông…
TQCS bị thua, vì Tòa La Haye bãi bỏ Chủ Quyền Lưỡi Bò TQCS muốn?
TQCS còn tuyên bố rằng Cái TA La Haye ko là gì hết?
509 Trang trong Phán Quyết nên xé, bỏ Thùng Rác thôi?
Thái Độ Văn Hóa và Ngoại Giao, một Siêu Cường mới lên?
Xem ra Chất Lượng có phải cần Đánh Giá lại?
Xưa Ngựa Quân Mông Cổ đi đến đâu, thì Đầu Lâu chất đống!
Nay sc TQCS, Khẩu Khí cũng mạnh bạo như xưa?
TQCS không cần tìm hiểu…Tòa Án La Haye là Định Chế gì?
Và Tại Sao Quốc Gia Phi Luật Tân lại kiện Chủ Quyền nơi đó?
Các bạn bớt chút thì giờ vào qua Nguồn Tham Khảo (1)
Thấy Dữ Kiện Văn Hóa Lập Thành Định Chế này…
Và Định Chế này có liên hệ đến Phán Quyết cả Á Châu?
Còn Vụ Việc Biển Đông, tại sao Phi Luật Tân kiện TQCS?
Thật ra TQCS, theo tôi, chưa định hình là 1 Quốc Gia được?
Và Lục Địa Trung Hoa, chỉ là một Nhà Độc Tài đang Tiếm Quyền?
Nếu Tìm Hiểu Lịch Sử Cận Đại của Dân Tộc Trung Hoa…
Mảnh Đất này, bị Nhà Thanh Mãn Châu, đô hộ?
Khi mà cụ Tôn Dật Tiên về, hô hào Phong Trào TAM DÂN CHỦ NGHĨA… (Quốc Dân Đảng)
Nối tiếp theo Ông, là Tướng Tưởng Giới Thạch lãnh đạo Đảng Quốc Dân…
Trong Lục Địa Trung Hoa lúc này, Đảng Mới là Cộng Sản của lãnh tụ Mao Trạch Đông…
Một Hệ Phái Cộng Sản của Phong Trào Liên Bang Sô Viết…
Lục Địa Trung Hoa lại rơi vào một Cuộc Nội Chiến…
Lý do là, Đặc Tính Văn Hóa của Miền Lục Địa Trung Hoa…
Trong Lịch Sử, Đại Đa Số đều nổi lên Hoàng Đế hoặc Người Anh Hùng?
Bên Thua Trận bao giờ cũng bị Tiêu Diệt, không có Quyền Hòa Hợp?
Cũng vì Đặc Tính đó mà TT Đảng Quốc Dân, Tưởng Giới Thạch…
Phải bôn ba, mang Đoàn Quân Thua Trận chạy sang Đảo Đài Loan?
Do đó, Ngày Nay, Ta thấy có 2 Nước Trung Hoa…
Một là Trung Quốc Cộng Sản, và Một là Đài Loan, Quốc Dân Đảng?
Chất Lượng Văn Hóa của Hai Dạng Chính Trị hôm nay của Hai Nước…
Đã cho chúng Ta những Chất Lượng Văn Hóa khác biệt nhau?
Nhưng, hồi tướng Tưởng Giới Thạch còn Lãnh Đạo, xin Các Bạn đừng quên…
Ông Ta cũng có Tham Vọng Chiếm Biển Đông Vùng Châu Á?
Do đó, mà hôm nay, chg ta thấy cả TQCS và Đài Loan đều lên tiếng…
Cho rằng Minh có Chủ Quyền ở Vùng Lưỡi Bò 9 nút, Biển Đông?
Chúng Tôi nghĩ rằng, TAQT La Haye đã rất vô tư…
Khi Tuyên Bố Chủ Quyền Biển Đông không thuộc về Ai cả..
Trong Lịch Sử Con Người, Mỗi Quốc Gia, Dân Tộc…
Vì Sinh Nhai, nên Ngư Phủ phải Đánh Cá để Sinh Tồn?
Theo Tôi phải Căn Cứ vào Hiện Trạng (Status Quo) mà Xét thôi?
Cũng nên Lồng Vào một chút ít Tình Người Nhân Loại?
Đã đến lúc Người Á Châu nên Hòa Giải Nhau trong Quyền Lợi?
Và Mỗi Tộc Dân, cũng vậy, Nên Cởi Mở Tấm Nhân Tình?
Để Nền Văn Hóa Người được Khai Phóng… Bay Cao?
Không Tàn Nhẫn hoang sơ, như Nhg Loài Sinh Vật?
(Còn tiếp P2/2)

Trọng Thùy Sơn – 7/2016

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHG TÔI (Xin xem P2/2)

Translation:

THE JUDGMENT OF THE SOUTH CHINA SEA?
(Palavering, Current Events, Social Poem) – P1 / 2

On 7/12/2016 – The International La Hague Court ruling Red China … IT WAS LOST, because the Hague Tribunal annulled Sovereignty OF The Beef Tongue that Red China wants? Red China also declared that The Hague is notthing? Its 509 Pages of the Judgment should be torn, leaving in the Trash? Please consider the Red China Attitude in Culture as well as in Foreign Affairs, particularly It wants to be the new superpower? Watch out, its Quality that we need to reassess? Do you recall the Strong Force of Horses of The Ancient Mongolia, in the Old Time, where they went, the skullcap piled! Today Red China, in Its Attitude, is also aggressive as before? Doesn’t Red China need to learn … the Hague Tribunal? Is It A Nothing Institution? And Why, does Philippine sue Red China on Its National Sovereignty & Its related conditions? My friends, take your time and read our #1 Referenced Source. You may understand the necessary facts, of this Cultural Institution and the reason This Institutions linked to the Asian Region Judgment? The Problem is also related to the South China Sea, and why did the Philippine sue Red China? Red China, in fact, in my opinion, has not yet attained A Real Nation Yet? In the Mainland of China, presently, only a Communist Dictator & Its Force is the Preemption? If Understanding the recent modern history of the Chinese Nation …This piece of land, is the Qing Manchu, domination? When Sun Yat-sen on specific, what Is the 3 Principles Theory of exhorted DEMOCRACY MEANS … (KMT) After Mr. Sun Yat-sen, the next Leader was General ChiangKai-Shek. He was Dr. Sun’s Next Important Asst Leader, and General Chiang is China’s Nationalist Party Leader …In the mainland of China this time, the Communist Party’s New Leader was Mao Zedong, a Delegation of the Communist system of the Soviet Union Movement … So, the Mainland China fell into a Civil War and It was still divided not reunited…The reason is, the Regional Cultural Characteristics of China Continent …In history, the vast majority are emerging Emperor or The Hero? Lost Battle Party always was destroyed, no rights in Harmony? The special Features also recorded, because the Nationalist Party that President Chiang Kai-shek …had to travel, bringing his Lost Battle Army, fled to Taiwan Island? Therefore, Today, I saw two Chinese Countries …One is the Communist Chinese Country in the Mainland, and another is in Taiwan, the KMT? The Cultural Quality of these two political parties of the two countries today as we knew, their Cultural Qualities are quite different? But, talking about the South China Sea Sovereignty, even in the Period of General Chiang Kai-shek who was Leadership, Chiang also had the Ambition to occupy the Asian South China Sea’s 9 Dots Region? Therefore, that is the reason why today, we see both Red China as well as Taiwan have both claimed the Sovereignty of the 9 Dots Beef Tongue Region in the South China Sea? I think, the International Tribune of La Hague was very carefree …When declaring the South China Sea claimed by both China Nations, this SCS Region, therefore, does not belong to Anyone. In human history, each National, Ethnic because of their subsistence, should Fishermen must Fishing for Survival? According to the time I think we have to update the original Base (Status Quo) that severance terms? Also, I recommend we must share our little heart in the Human Condition? It is time, when Asians should Compromise their Living Human Rights Together? And, Every Tribe, Population, too, should be open their Humanity Love. so that Mankind’s Culture could be better elevated to a higher evolutionary Level, instead of being wild, ruthless, as Primitive Animals?
(To be continued P2 / 2)

Trong Thuy Son – 7/2016
SOME SOURCES OF MY POST: (See P2 / 2)

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: