WHY IS THE CHINESE BEEF TONGUE SHORTER?

CÁI LƯỠI BÒ RỪNG BỚT DÀI?

Mẹ ơi Cái Lưỡi Bò Tầu…
Nghe đâu Rụt Lại vì đâu Mẹ à?
Ở Trường Tụi Bạn hoan ca…
Ôm nhau nhẩy múa Tiếng La vang lừng…
Địa Cầu Công Lý tưng bừng…
Tiền Phong Hàng Ngũ Anh Hùng Dân PHI!
Việt Nam lưỡng lự làm chi?
Kiện Mau Trung Cộng Lấy Về T.Hoàng Sa?
Ngư Dân Duyên Hải Nước Ta…
Sắp Qua Khốn Khổ? Chan Hòa Niềm Vui?
Rồi đây Ngư Phủ ra khơi…
Không bị Tầu Lạ khơi khơi đâm chím!
Mẹ ơi! đừng cấm Con nhiều!
Phải Gia Nhập chứ… Đoàn Người Đấu Tranh?
Bên kia, Tòa Án La Hague…
Cũng đang cố gắng Đấu Tranh NHÂN QUYỀN?
Mẹ ơi! Dân Tộc Chúng Mình…
Đâu phải Ngu Dốt để Phường Tầu Ô…
Muốn dựng Mã Viện Bia xưa?
Ngay trong Lãnh Hải từ xưa Của Mình?
Chiều Nay bừng tỉnh Niềm Tin…
Cùng nhau Tranh Đấu… Dân Mình Vinh Quang!

Tran Vanson – 12/7/2016

NGUỒN:
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/07/160712_pca_verdict

(Translation)

WHY IS THE CHINESE BEEF TONGUE SHORTER?

Mom! Do You Remember the Chinese Beef Tongue? Why Is It shorter, do You know? In School, my schoolmates bloomed to to sing noisily… We hold each other, dancing joyfully without stop! Our Globe’s Justice is being jubilantly praised, Mom! The Philippines are really the Pioneering Democratic Fighting Team! Why Are We So Hesitated? We must Sue the Red China to get back our Islands of Truong & Hoang Sa… Well, Our Coastal Fishermen will be avoiding their Miserables and Enjoying Good News! Furtherly, our Fishermen can freely set their sails without being fear that Strange Ships will hit their fishing boats off or immersed! Mommy! Don’t ban me too many things! I must Join The Struggling Union Force? In the Other Side, La Hague Tribunal is also making A Controversy To Fight For HUMAN RIGHTS? Mommy! Our Ethnic People Are Not Stupid to Give Up the Damp Bad Chinese… They Want To Remake the ancient Tombstone of Ma Vien right in Our Long Time Territorial Islands? Faith woke up this afternoon …Together We Fight In Order Our People Would Be Receiving The GLORY!

Vanson Tran – 07.12.2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: