The Selfish Richman & The Cheating Businessman

LÃO TRỌC PHÚ & LÃO GIAN THƯƠNG

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Ở một Vùng kia, có Hai Nhân Vật…

Đều nổi danh, mà dân chúng đều bàn…

Lão Gian Thương B và Lão Trọc Phú K, (GTB, TPK)

Họ đều thấu rõ nhau và chơi Trò Chính Trị,

Lúc đầu Mùa Lúa, là cơ hội khá tốt,

Trọc Phú K, sách cặp, đến gặp gỡ GT B,

Họ bắt tay nhau và niềm nở như Anh Em…

Nhìn Viễn Ảnh, cả hai, thấy đều Có Lợi!

Anh bắt tay tôi, chắc có Lý Do gì khác?

TPK thấy GTB hỏi, như Trúng Ý mình…

Tôi đến Anh vì Hiện Đại cả Thị Trường…

Chỉ có Anh có nhiều Trương Mục Kinh Doanh nhất?

Trương Mục Doanh Thương thì tôi luôn có sẵn…

Chúng thật nhiều…  trên một Tỷ, đòi hỏi Nhu Cầu!

TPK thầm sung sướng, TGB bắt mạch đúng Tim đen!

Vậy cả Hai đã Kết Nối Giao Thương, cả Hai đều Có Lợi?

Thế là Họ ngồi xuống, Uống Cà Phê, và Ký Kết…

Mối Đầu Tư Liên Kết, để cùng Mạnh và Giầu!

Thị Trường Thế Giới lúc này gọi là TTKT Toàn Cầu…

Và Hai Nhân Vật nói trên, đã Nắm Phần Quan Yếu!

Sau trên 2 thập niên, GTB đã học hết chiêu KTP…

Lão biết rất nhiều TPK, & tình hình Hiện Tại ra sao?

(Nội Bộ Lão TPK, đang cần những Nguồn Lợi nào?)

Lão chiều chuộng TPK để nắm Tình Thân Thiết…

Không bao lâu, thì Nhg Gì mà Gia Đinh TPK có…

GTB đều có cả, và Cả Hai còn Tham Vọng khá nhiều?

Họ lại là Hai Nhà Võ Họ, Mưu Tính rất cao siêu…

Họ đã loại ra  trên Thương Trường, 2-3 Đối Thủ…

Nội Bộ Gia Đình Lão GTB, rất đông như Nhân Mãn…

Còn Gia Đình Lão TPK thì tạm Bình Ổn khá lâu…

Tuy vậy, Họ dều có những Vấn Đề nội bộ Bên Trong…

Chẳng hạn như Vai Vế Siêu Cường hay Bá Chủ?

Những Vấn Đề Riêng này, khi Giao Thương Toàn Cầu Hóa…

Chúng Trở Thành những Thách Đố của các Đại Cường…

TPK là Lãnh Tụ nền Văn Hóa của Tây Phương?

Hay Lão GTB muốn Bá Chủ trong <Võ Lâm Giang Hồ> hiện đại?

Nền Văn Hóa của Địa Cầu nhìn theo nhiều Góc Độ…

Đã Hội Nhập tùm lum, nhưng hỏi… Ai Chế Ngự Ai?

Nhưng một Yêu Tố Kinh Tế rất quan trọng lâu nay…

Nếu Khai Triển Nó… Nó sẽ Ảnh Hưởng vào Nhiều Lãnh Vực?

Học Thuyết Xưa & Nay cũng đã thường tiết lộ…

Chẳng Hạn Lý Thuyết Mác vừa qua, cũng thường nói Ý-Hệ này…

Chính là, <Thượng Tầng Kiến Trúc được Xây bởi Cơ Sở Hạ Tầng>,

Văn Hóa ngày xưa, bảo <Chỉ Có Thực mới Vực Được Đạo>?

Tại sao? Vì Nó là Năng Lượng, khi biết Sử Dụng, Nó biến thành Năng Lực?

Vì là Nguổn Năng Lượng, Nó giúp Nhà Lãnh Đạo <Kết Bạn, Kết Bè>?

Thói Đời: Sẽ Chua Chát khi Năng Lượng Cạn dần?

Năng Lực cũng hết, và Cuộc Đời trở nên Tàn Phế?

<Tình Trạng Giầu Nghèo> có thể Thay Thế nhau Vị Trí?

Lão Trọc Phú cũng có thể trở thành Lão Gian Thương?

Xin hãy Quân Bình <Cả Tham Vọng & Nhân Cách Con Người>?

Một Năng Lượng vẫn chuyển biến thành Năng Lực?

Và một Năng Lực vẫn có thể trở nên Nguồn Bất Hạnh…

Khi Tham Vọng Che Mờ một Ý Thức Nhân Bản Tinh Hoa?

Như nhiều Cuộc Cách Mạng & Thế Chiến vừa qua?

 Trọng Thùy Sơn – 7/2016

 VÀI NGUỐN THAM KHẢO:

http://www.nationalreview.com/article/429281/chinas-agression-south-china-seas-spratly-islands

http://nationalinterest.org/feature/china-america-superpower-showdown-asia-10661

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: