Is Racism In US Society Existing?

Ở HOA KỲ CÓ CÒN DẠNG RACISM KHÔNG?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Kỳ Thị Chủng Tộc tại Hoa Kỳ là Vấn Đề Xã Hội,
Khi Quốc Gia này thành lập vào năm 1776 đến nay…
Người Nô Lệ Da Đen, luôn luôn chịu Sự Không May?
Vâng đúng vậy, vì Họ xuất thân từ <Kiếp Đời Nô Lệ>?
Địa Cầu này, vắng mặt đã lâu, Ngài Thượng Đế?
Cho nên Các Chế Độ <Độc Tài, Đế Quốc, Phong Kiến, Cộng Sản> rất hoành hành?
Bên Trời Âu, Các Đế Quốc ban đầu, tiếp nối nổi lên…
Vì Tây Phương có cơ may <Nắm Được Làn Sóng Văn Minh> trào đến?
Những Nếp Sóng Văn Minh này từ những Nền Văn Minh LA HY cũ…
Đã dồn vào vài Chủng Tộc Người Da Trắng Tây Phương?
Nhưng hầu như vẫn tồn tại Luật Lệ của Tự Nhiên?
Đó là Nguyên Nhân Nào sẽ Tạo Nên Hậu Quả Nấy?
Và Hậu Quả vẫn có thể Trở Thành một Nguyên Nhân Mới?
Như trong Định Lý của Phương Trình Tiến Hóa đề cập trước đây…
Mà lâu nay, các Triết Gia Xã Hội từng Giải Thích, Trình Bầy…
Ta có 1 Hợp Đề là Giai Đoạn Cuối của Tiền Đề trước?
Song Chính Nó, cũng sẽ là một <Phản Đề hay Cái Nhân> nữa…
Ảnh hưởng vào những <Phương Trình Xã Hội Ngưới>, tiếp nối sau?
Như các Đế Quốc. Thực Dân, hay Phong Kiến, Độc Tài…
Từ trước nay, dù Họ đã Điều Chỉnh dần dần không dứt?
Tuy vậy, Mức Quân Bình giữa <Nhân Quyền & Xã Hội> vẫn
không đồng đều, có lẽ vì Nền Giáo Dục & Chất Lượng?
Mà Quyền Cá Nhân có thể đã quá mức Tự Do?
Cho nên Hai Thành Phần Cảnh Sát & Công Dân…
Vẫn có những Kẽ Hở mà Chính Quyền khó Dự Đoán?
Trong Tháng Qua, có nhiều Trường Hợp, Người Da Đen bị Uất Ức?
Chỉ vì nhiều Sự Cố … Cảnh Sát Da Trắng bắn Da Đen?
Cũng có cả Trường Hợp một Tín Đồ Tin Lành Da Trắng bắn Da Đen!
Tất cả đã tích lũy thành một Vấn Đề Xã Hội?
Trong Lịch Sử Mỹ, Nạn Chủng Tộc Trằng Đen Kỳ Thị…
Đã tạo nên nhiều Bi Kịch của các Gia Đình!
Theo tôi, Chính Quyền phải Thử Nghiệm Chính Sách thôi?
Và Kiểm Soát mọi Kẽ Hở hầu Ban Hành Bổ Túc?
So với Thời Kỳ Đầu, lúc Hoa Kỳ vửa Lập Quốc…
Cho đến nay, Hoàn Cảnh Kỳ Thị, đã bớt rất nhiều…
Tuy nhiên, nếu Nền Giáo Dục ko cải thiện đc <Quân Đội & Người Dân>,
Vẫn có rất nhiều Kẽ Hở, có thể xẩy ra Nhiều Bi Kịch?

Trọng Thùy Sơn – 7/2016

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:

http://breakingbrown.com/2013/09/9-most-alarming-racial-discrimination-nstories-from-last-month/

https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_the_United_States

http://civilrights.findlaw.com/discrimination/race-discrimination-u-s-supreme-court-cases.html

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: