CHỦ ĐỀ PHIẾM LUẬN CUỐI TUẦN NÀY CỦA CHÚNG TÔI:

CHỦ ĐỀ PHIẾM LUẬN CUỐI TUẦN NÀY CỦA CHÚNG TÔI:
Chúc Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ!
Tôi chỉ là một Công Dân Hội Nhập HCQ Hoa Kỳ, lúc Miền Bắc CSVN mang Đại Quân vào Xâm Chiếm nốt VNCH, và cũng là lúc CP Hoa Kỳ tuyên bố rút lui khỏi Miền Nam. Có lẽ các Bạn FB đã tìm hiểu rõ ràng Hoàn Cảnh của 3-4 Phe Thời Cuối CT Lạnh (Cold War) và không may cho Số Phận VNCH với gần 20 triệu Công Dân đang được hưởng Không Khí Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền mà Ngày Nay, Nông Công Dân Nước Ta, dưới Chế Độ CS Độc Tài Toàn Trị, giống TQCS y hệt, vẫn phải bắt đầu Đấu Tranh để Thực Hiện những Quyền Căn Bản đó… có lẽ theo tôi… Bộ Óc Não của các Lãnh Tụ Cộng Sản, bị Tẩy Nào Nặng Nề, có Thoát Căn Bệnh này chắc rất còn lâu? Xem ngày Liên Bang Sô Viết đã tan rã dưới thới CT Gobachev, <có lẽ tứ 1991> nhân vật lịch sử biết Từ Bỏ Ý Thức Hệ Đồng Bóng của Cộng Sản, cho đến nay… Địa Dư này vẫn nầy sinh rất nhiều Điều Phức Tạp… Nay thì ông tướng KGB V. Putin cũ lại được bầu lên làm Tổng Thống LB Nga và với tham vọng Mở Một Kỷ Nguyên Đại Đế LB Nga, đang Chiếm Đất Dành Dân của Miền Đông Âu, điển hình là Gerogia và Ukraina, vv..Còn các Nước Hậu Cộng Sản như TQCS (the Boss), BHCS (the Most Aggressive), VNCS (the Good Follower), Cuba CS (the Reluctant Adapter), vv… đang làm CĐ Thế Giới Con Người thêm rắc rố vói Tham Vọng toàn Vùng Biển Đông Á Chạu của Tân ĐQ CSTHLĐ? Cá Nhân tôi hi vọng Tinh Thần Cách Mạng Xã Hội Chân Chính như The 4th Of July của Hoa Kỳ hay những Cuộc Cách Mạng Văn Hóa Chân Thực của các Quốc Gia trước nay vẫn bị Kìm Kẹp bới các Tập Đoàn Độc Tài Chình Tri & Tư Bản Tư Lợi, hay các Nhà Tư Bản Tham Lam, thiếu Tâm Hồn Xã Hội, chỉ muốn Hạ Cánh An Toàn vào các Quốc Gia Văn Minh về Hưởng Thụ mà Quên Đi Người Dân, cùng Đồng Bào Nghèo Đói của minh, Qên Đi Trách Nhiệm Xây Dựng Nền Văn Hóa & 1 Quốc Gia Dân Tộc Chính Nghĩa. Chg tôi hy vọng vào Ngày Kỷ Niệm the 4th Of July, của HCQ Hòa ky, các Siêu Cường & Đại Cường Hùng Mạnh & Thịnh Vượng nên Hổi Thảo cùng nhau, Hòa Giải những Dị Biệt, nhg Bất Đồng hầu Kiến Tạo một Thế Giới thât An Bình và Lạc Phúc cho Mội Quốc Gia Dân Tộc, Quân Bình Hóa sừ Thái Hòa và Sống Chung cho Nhân Loại. Xin chúc các Nhà Tranh Đầu thành công trên Con Đường đầy Cao Cả và chan hòa Chính Nghĩa… đang sắp đến với Nhân Loại Chúng Ta! Vanson Tran

PHẦN THAM KHẢO/REFERNCES:
(1) Tìm Hiểu Ngày Độc Lập của HCQ Hoa Kỳ. (Ref 2)
Independence Day of the United States, also referred to as the Fourth of July or July Fourth in the U.S., is a federal holiday commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 4, 1776, by the Continental Congress declaring that the thirteen American colonies regarded themselves as a new nation, the United States of America, and no longer part of the British Empire. Independence Day is commonly associated with fireworks, parades, barbecues, carnivals, fairs, picnics, concerts, baseball games, family reunions, and political speeches and ceremonies, in addition to various other public and private events celebrating the history, government, and traditions of the United States. Independence Day is the National Day of the United States.

(2) Bản Nhạc youtube -Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ đầu tiên?
https://www.youtube.com/watch?v=fX6rPCDpWAc
https://en.wikipedia.org/w…/Independence_Day_(United_States)

In honor of the 4th of July, the Joint Services presented the colors and a giant flag was displayed by members of the Navy and Marine Corps. US Coast Guard S…
YOUTUBE.COM
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: