THE DREAM OF THE EMPERORS OF CHINA

GIẤC MƠ CỦA NHỮNG HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Từ Thời Đại Chiến Quốc, và tiếp theo đó…

Bệnh di truyền Hoàng Đế ở Mảnh Đất  Trung Hoa…

Đã nổi lên và cứ thế, cứ lan sâu xa…

Chất Gene ấy nay lại thấy ở ct Mao & cả ct Tập?

Tần Thủy Hoàng đã giết cả Triệu Con Dân vào Công Trình Lớn?

Vạn Lý Trường Thành, nay Cổ Sử đã chứng minh?

Cái Thành Vĩ Đại ấy Ngày Nay đã đổ nát nhiều nơi..

Lúc Nạn Đói thời Cách Mạng của ct Mao không sao <Đập Thành Mà Ăn Được>?

Biết bao nhiêu <Công Trình Huy Hoàng> của một Trung Hoa Cổ?

Mà Ngày Nay Thiên Hạ bám lấy Để Dọa Hù?

Nước Trung Hoa Vĩ Đại đã hiện diện cả Mấy Ngàn Năm…

Nền Văn Hóa Cổ Trung Hoa tự nhiên được Vực Dậy?

Các Hoàng Đế TH, thật ra, đều Tranh Dành Quyền Lực…

Nhóm Tộc Dân nào mạnh, sẽ có Một Hoàng Đế Mạnh Hơn?

Trong Thế Giới Sử, các Sử Gia, Thiên Kiến giống Con Giun?

Họ đều viết Sử Trung Hoa, qua Cái Nhìn Thiên Kiến cả?

Thật ra, Nền Văn Hóa Trung Hoa, không Liên Tục…

Và Nền Tảng Văn Minh Trung Hoa, Đức Khúc, rất nhiều?

Sau Nhà Tần, thì đến Ai? Hán Lưu Bang hay Sở Bá Vương?

Tiếp theo Nhà Hán, Dòng Họ nào nổi lên Cai Trị?

Về Địa Dư Nước Trung Hoa, lúc rất to, lúc nhỏ?

Phải chăng vì, Khu Địa Dư này, có nhiều Hoàng Đế khác lên ngôi?

Họ không thuộc một Chủng Tộc Hán, như Ta nghĩ đâu?

Họ Phân Hóa khá nhiều, và cũng nhiều lần Bị Đô Hộ?

Ví dụ, Nhà Nguyên của TH, tức là Hoàng Đế Mông Cỗ?

Sau khi người anh hùng Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn xưng Vương?

Ông Hoàng Đế này rất mạnh đã Xâm Chiếm cả Nam Á, Âu Châu?

Nhưng Vốn Liếng Văn Hóa thì rã rời như Gạch Vụn?

Nhà Nguyên không phải Dân Hán/Tầu đâu mà là Mông Cổ?

Một Điểm Son là có Sự Dành Lại Độc Lập của Nhà Minh?

Anh Hùng Áo Vải giống Vua Lê Lợi ta, là Chu Nguyên Chương…

Ông đã đánh đổ Nhà Nguyên Chế Ngự, và lên ngôi Hoàng Đế?

Song cái Thói Quen của VH Trung Hoa là, thich Làm Hoàng Đế?

Vì vậy cho nên, một Lực Lượng Mạnh khác đã Xâm Lăng?

Giòng Nữ Chân, một Chủng Tộc Mạnh, ở Mãn Châu…

Đã Xâm Nhập vào Dịa Dư Trung Hoa, lên Ngôi Hoàng Đế?

Thế là cả các Chủng Tậc trên Địa Bàn này phải <Để Đuôi Sam> tuốt?

Như chúng ta xem Phim Tầu, Họ có chiếu Y Phục Nhà Thanh?

Thành ra Cái Thói Quen, Thích Làm Hoàng Đế của Người (tạm gọi là Trung Hoa)…

Có một Chất Lượng rất rõ rệt, là Họ đều dựa vào Quyền Lực?

Nhưng khi mà Quyền Lực mất, Họ lại Lưu Vong Tứ Xứ?

Chưa một Hoàng Đế nào có một Ý Thức Hệ Về Văn Hóa Trung Hoa?

Chưa một Hoàng Đế nào có Lòng Ái Quốc tuyệt đối cho Quốc Gia?

Phạm Vi Quốc Gia, được Nền Văn Minh Tây Phương, định nghĩa?

Do những Tình Trạng đó, mà chúng tôi luôn Kêu Gọi…

Đã đến lúc Người Trung Hoa nên nghĩ đến từ ngữ Quốc Gia?

Họ nên Hòa Giải và Hòa Hợp Các Chủng Tộc với nhau?

Không nên Chế Ngự Nhóm Tộc Dân này, hay Nhóm Khác?

Một Đài Loan, một Hong Kong, một Tân Cương, một Tây Tạng…

Và cũng nên Tôn Trọng tuyệt đối Ý Thức Hệ Nhân Quyền?

Quyền của các Dân Tộc, dù Thiểu Số, dù Dị Biệt Văn Hóa, Thói Quen?

Các Vị Lãnh Đạo Trung Hoa, nên Chú Tâm vào <Quốc Gia Nền Tảng>?

Nếu Thiếu một Nền Tảng và Ý Thức Hệ Quốc Gia, Dân Tộc…

Bạ Ai Ai cũng Vơ Lấy cho là Của Minh?

Ví dụ như 2 Lãnh Hải, Hoàng Trường Sa, Họ bảo Họ có từ Nhà Minh?

Nhưng Dân Ngư Phủ Việt đã sinh sống ở đây từ trước Thời Pháp Thuộc?

Ví dụ như Đảo Đài Loan, Họ đang theo Ý Hệ Tự Do, Dân Chủ?

Nhg nay Hoàng Đế Tập Cận Bình đòi hỏi Họ thuộc ĐCSTH?

Còn nhiều nữa, nếu các Bạn du ngoạn sang Trung Hoa….

Không phải các Món Ăn, Thực Phẩm đều gọi là Cơm Tầu hết?

Chúng tôi chỉ đóng góp ít nhiều… Vài Ý Kiến…

Xin hãy đừng Tin Tưởng ở một Nhóm Mạnh, có Lực Quyền…

Luận Điệu y hệt Xưa , Đế Quốc Thực Dân…

Họ cũng đã Sử Dụng ít nhiều Chiêu Bài Bá Vơ đó?

Thời Nước Ta đuổi Quân Thanh ra khỏi Bờ Cõi…

Vua Càn Long Nhà Thanh, nghe nói Muốn Gả Công Chúa cho Vua Quang Trung?

Trong Lịch Sử, nghe nói, Vua Quang Trung còn đòi lại 3 Châu?

Hình như đó là Vân Nam, Quảng Đông, và Quảng Tây nữa?

Nay ĐCS Tầu mạnh, chì vì Nằm Trong Tay Quyền Lực…

Họ đã bắt đầu Căn Bệnh Hoàng Đế cả Một Vùng?

Theo gót các Hòang Đế xưa, Chính Sách Bá Quyền?

Chúng Tôi Hy Vọng, HĐ ct Tập Cận Bình cần Suy Xét lại?

Các Học Giả Trung Hoa nay Độ Trình Trí Tuệ…

Cũng đã cao, Nên Gặp HĐ ct Tập Cận Bình, hãy Khuyên Can…

Nếu không Dạng Chính Trị Văn Hóa Cũ lại phát tán lên?

Sẽ có Hoàng Để giống xưa, sẽ Sụp Đổ như HĐ Thành Cát Tự Hãn?

HĐ Thành Cát Tư Hãn, chỉ vì thiếu Nền Tảng Văn Hóa…

Cho nên, Văn Hóa Tinh Túy Trung Hoa Cổ rất khó Phục Hồi!

 Trọng Thùy Sơn – tháng 6/2016

(Xin coi Nguồn Tham Khảo và Bản Dịch Anh Ngữ trong

https://www.vanson.wordpress.com)

 

 THE DREAM OF THE EMPERORS OF CHINA

(Palavering, Social Poem)

 From the Warring States Era, and the next …there has been a Genetic Disease <To Become The Emperor> in the land of China …This Gene has emerged and so, just spread deeper & further …This Gene/Substance was also found in both ex. chairman Mao & chairman Tap? Qin Shi Huang killed millions of Chinese in his Mega Project? The Great Wall, the Ancient History has proven this? The Great Wall has ruined many places today… In the Famine at the Revolution of Mao, People could not break the Wall to have Food>? How many <Mega Constructions> of an Ancient Chinese Empire? Today, the Leadership has used them to warn or threat others?  Great China had been present several thousands of years, in its Ancient Chinese Culture, naturally be now revived? The Emperors of China, in fact, all aimed at their Power Competition. Stronger Ethnic Minority group has produced their Stronger Emperor? Today World History, the Historians have a Bias View of this Land? They have written China History with Untrue Facts or Bias Facts. In fact, Chinese Culture, was not continuous …The Civilization Foundation of China, had many broken fractures? After the Qin, then to Who? Han Liu Bang or Xiang Yu, the Concubine? Next Han Dynasty, yet what Family Names have emerged to be the Rulers? About the size of China Geography, many Countries were known, but sometimes It was very large & sometimes it was very small. Was it because, of the same Geographic Area, but there were depended on many other crowned Emperors? They are not attached to a Chinese Race, as I think it is? They were divided, pretty much pollen, and also many of colonial times? For example, the Yuan Emperor who was the Mongol Emperor? After the Mongolian hero Genghis Khan proclaimed King? He was a very powerful emperor who had invaded very far to the South Asia, & even Part of Europe? But the Cultural Materials were exhausted as rubble? Yuan were not Han People & they were originally from Mongolia? The Outstanding Point was the Taking Back of the Independence by hero Chu Nguyen Chuong, <Zhu Yuanzhang>, the Ming Dynasty? It was like Le Loi King of our Vietnam.  He brought down the Yuan Empire, to be the conqueror, and was crowned Emperor? But in the Habits of Chinese Culture, Zhu likes to become the Emperor as well?  So therefore, another powerful force invaded into China’s Geography? That was the stronger Foreign Family in Manchuria invading south & turning over Zhu Yuanzhang Crown and came to the Throne? So they affect every locality & every Ethnics who must wear <the Long Hair Tail>? As we watch Chinese Movies, they have to wear the Qing Style Clothes?

 The Habit of this called Chinese Land did create the Special Character clearly, <They desired to become An Emperor>? This Quality was very clear, as all of them have just based on the Power? But when that Power loss, they again Exile from the land? Emperor does not a have an ideology of Chinese Culture? These past Emperors do not obtain any absolute Patriotic Spirit for their Country as a Nation, the Notion of a Nation as Western Civilization had defined? Those Conditions, due to that, but we always appeal It’s time to think about the Clearer Word of Nation for Post-Communist China? They should harmony all their Races & Ethnic Groups together? It is better not to dominate this Group or Other Ones. One Taiwan, one Hong Kong, one Xinjiang, one Tibetan and absolute respect the Universal Human Rights Ideology? The Equal Rights of Ethnic, Minority though, despite their cultural differences, and habits? The leaders of China, should focus on the <National Foundation>? If PCC lacks of the Foundation and its National Ideology, It would be unclear of its Sovereign Limit? For example, the Paracel Islands in the South China Sea, Post-Communist China said they have had them since their Ming Dynasty; but Vietnamese Fishermen have been living here for very long, before the French colonial period? For example, the island of Taiwan, they are under the Ideology System of Freedom, Democracy, but Emperor Xi Jinping requires they should be belong to Communist Party Government? There are plenty more, if you take a trip to China and consider Food for example, not All the Food Recipes, were Chinese Food, but they were from different Ethnic Groups? We only contribute some Opinions herein, with few Ideas… So, please do not believe in a Strongest & Powerful Party, because they are powerful towards Your Human Rights. They have the same allegations, as the Colonist Empire…

In fact, they have also used them as their Political Propaganda?  The Qing Emperor did send his Army to invade Vietnam once & we did chase them out of our bounds. Qing Emperor Qian Long, once also wanted Vietnam King, Quang-Trung to marry his Princess <Daughter> in my Historical Rumors? The same, In History, I also heard, King Quang-Trung also reclaimed 3 Lands <Chau> from Qian Long Emperor? They may be s Yunnan, Guangdong, and Guangxi Lands today?  The Main Continent of PC China today is under the Control of a Strong Communist Party, because of their Power… They began again the Old Disease of Emperor in the Region following to ancient Emperors heels, and realizing their Policy of Hegemony? We hope, PCC Leader Xi Jinping needs rethinking and tank thinking of this matter? The Chinese Scholars now are also influencing the Intelligence Programs of a New China Nation… Their knowledge is also high, they should meet Leader Xi Jinping and I think that He should be advised …Without political parties Old Cultural Disease could be returned? This land will have the same ancient Emperors, & the Social Contract would be collapsed like Genghis Khan? Emperor Genghis Khan’s Past Activities, due to lacking of Cultural Foundation; therefore, the Chinese Cultural Essence is difficult to attain its Rehabilitation Status!

 Trong Thuy Son –  6/2016

 REFERENCES TO THIS SOURCE/NGỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: