THE ECONOMIC WAR & THE VISION OF OUR PLANET

CHIẾN TRANH KINH TẾ & VIỄN ẢNH ĐỊA CẦU

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Thật ra World Trade Organization gần như đã đủ? (WTO)

Song Thế Giới Người còn bầy vẽ những Liên Minh?

Thì ra, trong CĐ Thế Giới, chg ta có những 3-4 Phe?

Tiêu Chí chính là gì, có phải Liên Minh, ngoài Kinh Tế?

Có lẽ càng phức tạp, vì nhiều Liên Minh Kinh Tế?

Mà mỗi Liên Minh lại có một Mục Đích riêng?

Ví dụ, TQCS gần đây Chiến Lược Kinh Tế nhìn chung…

Ta thấy Dự Án OBOR (1) hay là Con Đường Tơ Lụa?

TQCS gia nhập BRICS (2) là Liên Minh 5 Nước?

Còn Dự Án (3) của TQCS chính là Vụ Xâm Chiến Biển Đông?

Diện tích Lưỡi Bò 9 Nút, gần toàn vùng, đền 80%…

Đang  Đụng Chạm đến Chủ Quyền của 6 Nước Nhỏ?

Bên Đông Âu thì Tân ĐQ NGA của ông PUTIN nữa…

Ngoài Xâm Lăng Lãnh Thổ Chủ Quyền của Ukraina..

Đã Xâm Nhập Trung Đông, bằng Chiến Lược Giúp Syria?

Về Địa Dư Chính Trị, Nga đã hình thành Eurasian Union Group?

Vòm Trời Riêng, như vậy, NGA cũng có một Liên Minh Kinh Tế?

Ngoài việc NGA đã gia nhập Khối BRICS nêu trên?

Thế còn Siêu Cường HCQ Mỹ và Khối Liên Âu?

Họ cũng đã có Hai Tổ Chức, gọi là TPP & TTIP?

Có thể nói Rất Phiêu Lưu, Cuộc Chiến Trung Đông của Mỹ?

Thiếu Tầm Nhìn của các Nhà Lãnh Đạo lơ mơ?

Như Cuộc Chiến Tranh Bỏ Đồng Minh tại Việt Nam,

Hay Mang Cái Bắt Tay của nt H. Kissinger vào TQCS?

Cách Lãnh Tụ chỉ thấy Lợi Quyền và Quyền Lực…

Thiếu hẳn Lý Tưởng Nhân Bản Địa Cầu ở Thế Kỷ này?

Dạng Chính Trị đều bị Chi Phối, tại mỗi Quốc Gia?

Trên một Nền Tảng, theo tôi, không là Lý Tưởng?

Mà là những Chuyển Động của ngàn Nhóm Lợi Ích?.

Thu Hút Tài Nguyên và Chi Phối Đại Đa Số Dân Nghèo?

Đã gây nên Sự Trầm Trọng trong Ô Nhiềm Môi Trường?

Đã Phân Hóa Tình Người, Triệu Ngàn Di Dân khốn khổ?

Có thể nói, Thế Giới Hôm Nay, chưa tìm ra một Định Hướng?

Để Con Người được Lạc Phúc, Thoải Mái, Hòa Bình?

Những Đua Tranh về Võ Lực và cá những Tài Nguyên?

Đã Phân Hóa Nhiều Tộc Dân, không Tự Do, Dân Chủ?

Đã khiến nhiều Quốc Gia càng thêm Nghèo Đói?

Đã tạo một Tầng Lớp Cán Bộ Chính Quyền Tham Những Vinh Thân?

Đã tạo nên những Đô Thị Ảo, những Dự Án Megas…

Nhiều Cao Ốc nhiều Đồng Hoang, không Sản Xuất?

Càng có Dạng Tha Hóa hay Vong Thân Vào Vật Chất?

Hạnh Phúc, Hòa Bình, Thịnh Vượng của Nhân Loại điêu đứng hơn?

Chg Tôi mong rằng trong các Chiến Lược Kinh Tế Hôm Nay…

Các Siêu Đại Cường và các Đại Giáo Tôn cần Tham Dự?

Những Dự Án giống như một Gia Đình Thế Giới?

Để mọi Quốc Gia, Chủng Tộc ko phải Chèn Ép Nhau?

Hãy Mở Lòng, Mở Cửa, Chào Đón Các Nhóm Di Dân…

Hãy Nối Kết Vòng Tay Chân Thành, không còn là Giả Dối!

 Trọng Thùy Sơn – 6/2016

(Xin Xem Nguồn Tham Khảo & Bài Dịch Anh ngữ,

trong http://www.vanson.wordpress.com)

 THE ECONOMIC WAR & THE VISION OF OUR PLANET

(Palavering, Current Events, Social Poem)

 Actually, World Trade Organization (WTO) covers almost enough; but People still seek their World Economic Alliances? Looking out, in the World Community, we have from 3-4 different Groups. What are their main criteria? Do they have to form Alliances, in addition to Economic Activities? Perhaps, People have more complications, because of many Economic Unions? Each Union, again, has a number of separate Purposes? For example, recent Red China Economic Strategy in general? We see Its Project of OBOR (1) or the Silk Road? Red China has joined BRICS (2) the Union of 5 Countries? Its Important Project No 3 is the Invasive Strategy in the South China Sea? <The Beef Tongue of 9 button Region>, close to the entire region, at least 80% and Sovereignty is touching the other 6 nations? In the Eastern Europe, the New Empire of RUSSIA with Pres. Putin, again, has been invading sovereign territory of Ukraine. Russia has also invaded in the Middle East, with the Strategy of Helping Syria? About its Politic Geography Influence, Russia has formed Eurasian Union Group? Particularly, if we consider Russia Ambition, It has an Economic Union, in addition to the fact that It has also joined BRICS block above? What about the United States and the Commonwealth superpower or European Union? They have also had two Organizations, called TPP & TTIP? We can say it was very adventurous for USA to engage the War in the Middle East. Lacking of Clear Vision, US Leaders skipped its Allied Nation in Vietnam War, or the handshake of H. Kissinger in Red China in 1972? Just see how Leaders loved their Benefits Rights and Power; Their Ideal Fight for Human Rights lacks on Earth in this century? Political forms are governed, in each Country? On their Foundations, in my opinion, it is not as Idealist? Which is the movement of thousands of Benefit Groups? They draw Natural Resources and try to dominate Poor Population.  They have caused the severity of environmental pollution? The situation has pollen, thousand millions of Immigrants are miserable? I have to say, the world today, has not found its good Orientation for making the required Welfare, the expecting Comfort and Peace? Their Competition on Weapons, Nuclear Power and Natural Resources has not supported Poor Ethnic Minorities and they still lack of Liberty & Democracy? They have created more Bribery Officials aiming at their own properties? They have created more Fantasy Urban & Cities, more Mega Projects, more Skyline Buildings, and Manufacturers? While they are more alienated into Materials? The Happiness, Peace, Prosperity of Mankind are more miserable? We hope that in their Economic Strategy Today, the Superpowers and Big Religion Leaders will have to sit down together, discussing about their Required Projects like our Big World Family to promote All Nations, All Races like our Own Family. Please, Be Open Your Heart, Open Your Doors, and Welcome our Miserable Immigrant Groups & all Poor People in several underdeveloped Countries now. Open largely Your Arms with Your Sincere Love for All!

 Trong Thuy Son – 6/2016

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

www.nytimes.com/…/economists-sharply-split-over-tr…The

https://www.fortune.com/2016/01/06/failed-tpp-u-s-economy/

www.sfchronicle.com/…/Trans-Pacific-Partnershi

www.cfr.org/americas/does-tpp…/p36556

https://www.washingtonpost.com/…/pacific-trade-d

https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership

https://www.thechicagocouncil.org/…/

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Union

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: