WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

MẪU SỐNG NÀO SẼ TỐT CHO LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)   – (P3/3)

 Chúng Ta thường chọn một Mẫu Sống vì Nhân Quyền, và Tự Do, Dân Chủ?

Một Không Gian Văn Hóa cần Sự Thoải Mái lẫn Quân Bình?

Mẫu Sống nào Ta đã thấy trong các Quốc Gia đã thật sự Trưởng Thành?

Phẩm Chất Văn Hóa mà Mọi Công Dân có Nhân Quyền, Tự Do thăng tiến…

Trong Hiên Đại, Nền Văn Hóa nào trên Địa Cầu còn đang Xáo Trộn?

Nhìn qua 3-4 Siêu Đại Cường, như TQCS, LB NGA, Mỹ+Liên Âu…

Họ đều như đang Bức Xúc, và muốn Chiếm Thượng Phong?

Đặc Tính đó thấy ở LB Nga ở Đông Âu, và ở Biển Đông của TQCS…

Qua nhiều Sự Cố đã xẩy ra trong nhiều Kỳ Nghị Hội…

Tình hình càng rõ hơn, như NH Shangra-li 15, tại Tân Gia Ba vừa qua?

NH Kiev, Vụ Việc lb NGA và tham vọng Miền Đất Cũ của Họ, ở Đông Âu…

Chúng tôi thấy các Siêu Cường, Họ vẫn đang Thực Hiện nhiều Tham Vọng?

Riêng tại Miền Trung Đông, lại Nổi Lên một Nhóm Nhà Nước ISIS <Đạo Hồi Quá Khích>?

Các Nền Văn Hóa đều có Dạng <Đang Thích Ứng Hóa để Sống Còn, hoặc Cố Vươn Lên>?

Họ sẽ liên kết nhau, mục đích chính vì Quyền Lực & Lợi Quyền?

Vá các Mẫu Sống có <Đặc Tính Cạnh Tranh Nhau>,  vì Hướng Đi, tùy Tham Vọng?

Các Nền Văn Hóa, Họ Thích Ứng thế nào? Chúng Ta cần Nhìn Xem Thời Sự?

Tuy Nhiên, Chg Ta cũng có thể Tiên Đoán được những Mẫu Sống, hoặc Sự Chuyển Hóa của Mô Hình?

Mô Hình hay Mẫu Sống, Hiện Nay,nằm trong Dạng Sinh Hoạt Kinh Tế Thị Trường…

Nhưng Đặc Tính của KTTT Hiện Đại là <Mẫu Sống Thiên Về Vật Chất>?

Mà các Nhà Triết Học gọi là <Sự Vong Thân trong Tiện Nghi & Vật Chất>?

Món Ăn Văn Hóa hay Mô Hình Sống này đang Cóp Chép từ Tây Phương?

Các Bạn đã thấy Các Đại Gia & Phu Nhân đều Lái Xe, Mặc Complet,  mặc Thời Trang?

Và Các Nhà Lãnh Đạo đều Thuyết Phục Quần Chúng, Nhân Dân, bằng nhiều Hứa Hẹn?

Những Siêu Cường, nay đang Câu Kết Nhau bằng nhiều Dự Án?

Và Sinh Hoạt Loài Người, mỗi Dân Tộc, đều như Chấp Nhận Giao Lưu?

Họ đã liên kết với nhau qua rất nhiều Hệ Thống Lưới Màng?

Đai Đa Số Quần Chúng vẫn là Thành Phần Bị Chi Phối?

Lẽ dĩ nhiên, các Lãnh Đạo, các Đại Gia, các Bộ Óc Kinh Tài đôi khi Họ có Lòng Ái Quốc,

Đất Nước Họ có Cơ May, sẽ Lạc Phúc Thịnh Vượng hơn xưa…

Bằng không, Họ có thể rơi vào Tinh Trạng Độc Tài, Tham Nhũng, Tệ Đoan?

Khiến Đất Nước Họ ngày càng nghèo hơn, và khó có Ngày Sáng Sủa?

Vậy dù Mẫu Sống Nào, Họ Lựa Chọn, đều có chung Một Công Thức?

Đó là một Phương Trình Xã Hội, sẽ phát huy,  <Từ Tiền Đề, Phản Đề, rồi Hợp Đề> …

Khi Họ Ái Quốc, Yêu Dân, không bao lâu, Nước Họ sẽ giầu…

Nếu Họ Tham Nhũng, Làm Giầu Riêng, Đất Nước Họ sẽ đi vào Kiệt Quệ?

Ngoài Dạng Sinh Hoạt Kinh Tế, Ta cần nhìn Phần Văn Hóa?

Nền Văn Hóa một Quốc Gia thường phải Thích Ứng Hóa với Toàn Cầu?

Một Đất Nước càng phương hại, nếu Họ vẫn duy trì <Ý Thức Hệ đã Phá Sản> từ lâu?

Tại Sao vậy?  Vì đó là một số Gia Vị của Văn Hóa, Đi Ngược Dòng  Văn Minh, Tiến Bộ?

Như Một Đầu Bếp tài ba, Anh Ta có thể Tạo cho <Món Ăn Nước Mình> nhiều Quyến Rũ?

Phải chăng Nhu Cầu Con Người vẫn gồm cả 2 phần, <Vật Chất lẫn Tinh Thần>?

Khi Vật Chất bão hòa rồi, Họ cần đến Trị Tuệ thôi?

Như trong câu Tục Ngữ <Sau Có Thực mới tới Phần Vực Đạo>?

Ngay Thuyết Mác cũng nói <Hạ Tầng Cơ Sở Xây Thượng Tầng Kiến Trúc>?

Như vậy, trong Hiện Đại, các Bạn Phân Tích để <Chọn Mẫu Sống Nào>?

Lựa Chọn một Mô Hình Sống nhiều Chất Lượng đến đâu?

Mô Hình Sống Quốc Gia nào, cho Chúng Ta Sự Quân Bình 2 Phương Diện?

Viễn Ảnh Nền Văn Hóa nào sẽ tốt đẹp cho Tương Lai Đất Nước?

Nền Văn Minh nào, mà Chúng Ta  phải kiến tạo, để có Quân Bình?

Các Chất Lượng Văn Hóa như đang được <Chuyển Hóa Qua Các Nền Văn Minh>?

Chính là qua những Sinh Hoạt Con Người trong Giao Lưu Văn Hóa?

Một Quốc Gia đang đứng trước một Khúc Quanh trong Lịch Sử?

Ta phải Đi Lối Nào? Để <Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn>?

Hai Dạng Đường Đời, xem ra rất phiêu lưu, Ta vẫn phải Lựa Chọn

<MỘT MẪU SỐNG, MỘT HƯỚNG ĐI>?

Biển Đời  Xã Hội, như đã cho Chúng Ta khá nhiều Kinh Nghiệm?

Theo chúng tôi, 2 Phần của Dân Tộc Ta, chính là <TINH THẦN & VẬT CHẤT>…

Buộc phải ờ Mức Quân Bình, Xã Hội Dân Việt Ta  mới đạt được <SỰ THÁI HÒA>?

Ước Mong Vũ Trụ Thiên Nhiên lẫn Kiến Thức Trí Tuệ Đất Nước Chúng Ta,

Trong Tiến Trình vào Tương Lai, sẽ đạt được MỨC QUÂN BÌNH Mọi Chiều, trong DÒNG SỐNG?

Và phải chăng, đó chính là Một Mẫu Sống vào CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐẠO?

 Trọng Thùy Sơn – 6/2016

(Xin coi Nguồn Tham Khảo  & Bản Dịch Anh ngữ trong

https://vanson.wordpress.com)

 Translation: 

WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

 (Palavering Social Poem) – (P3/3) 

We often choose a Living Modal for our Life just because of our Human Rights, Freedom, and Democracy? That is A Cultural Space where we found the comfort and the Equalization for other Aspects? So, which Living Modal we’ve found among present Nations that are truly mature in our Globe? I want to say the Cultural Qualities in which all citizens have the Promoted Human Rights and Freedom. In our very World Modern Culture on Earth, it was still disturbed? Looking through 3-4 Superpowers, as Red China, Russia, USA + EU, etc…, they are so frustrated and all want to urgently emerge onto their highest position? Those Characteristics are shown in Russia Superpower in the Eastern Europe Region, and in Red China, in the East Sea of Asia… Through many Incidents occurred in many International Conferences, the Implicationas are clearer, like in the recent Shangra-li 15, in Singapore, between Red China and ASEAN Countries, in Kiev, the Case of Russia and Its ambitions of reoccupying its previous Old Lands, in the Eastern Part of Europe. We found these superpowers still show their several Ambitious Objectives? Particularly in the Middle East, the Status is a dangerous Terrorist Gang of ISIS <Islam Past Inspires>? Several Global Cultures are is adapting to be survival, or trying to promote their own ways? Of course, they will be linked together, mainly for their Power & Benefits? Therefore, the Living Modals or Patterns have certain <Competing Characteristics>, just because of their Direction and Ambitions? How do these Cultures adapt? We need to look at the happening Events today. However, we can also predict the Living Form, or the Transformation of this Living Model? The Present Living Model is in the form of the World Economy Market Activities and its Characteristics are clearly materialistic?  That Living Form is described by the Social Philosophers as <The Alienation in Materials of Mankind>?

 Actually, these Recipes of Culture or Living Model have been copying from the West.  You may see today, several new classes of Gentlemen and Ladies, are driving luxury cars, wearing a la mode Complets, or most updated Fashion? Meamwile, the National Leaders are convincing the public, their People, by many of their Political Promises? These Superpowers are combined together by many Mutual Projects? Human Beings, in every Nation, are accepting Today’s Form of Cultural Exchanges? They were linked together through a lot Networks System? The majority of the population is still dominated by their National Political Form? Of course, it is also depended on the state of Patriotism of the Leaders, the Rich Interrest Groups and the Potential Economic & Financial Groups in their Nation. If they are patriotic, their Nation will be prosperious and strong, and if they aren’t, their Country could be falling into the state of Dictatorship, Corruption, Poorer & difficult to be better. At any chosen Living Form, People should receive their Common Factor in their Social Equation, <From Thesis to Antithesis and Synthesis>?  When the Leaders of a Society love their Nation and share their Richness mutually with their Folk, this Country will be more and more prosperious; otherwise, they could be increasingly poorer, and hard to gain their bright days? Apart form the Economic Activities, we should look at the Culture Part, as well? The National Culture often contains of the Universal bad and good characters when it has been globally adapting? A Country could be more damaged or detrimental, if it remained <the Bankrupted Ideology> so long? Why so? Because there are some of Culture Spices, tasting contraflow to the Progress of the Civilization? It is similar as a talented Chef, he can create a <More Wonderful Recipes for the Food in his Restaurant>?

 Are Human Needs still includes 2 sections, <Physical and Mental>? When they attain their Materials, then, their next need should be their Intelligent Property, or their wisdom? As we’ve all known in the proverb <After having enough Food, People can think of their Religion>?  Even Marxist Theory also says <The Infrastructure Construction Always Build the Superstructure One>? Thus, in our Modern Period, with our Analysis, which Living Form do you select?  What Qualities do we need in that Living Model?  Which Nation’s Living Model provide us the Equalization of those bifold Qualities, <Material and Wisdom Ones>?

 Which Nation could give our Country the Best Cultural Visions in near future?  Which Civilization do we have to choose and create to attain its Equalization? The Cultural Qualities have been transforming through the past-mentioned Civilizations>? Yes, they are being transformed through our Living Form in our Past and Present Cultural Exchanges? One Country is facing a turning point in history? Which Path must we go? So that we can realize the proverb, <Taking One Road Day, we may learn A Bundle of Wisdoms>? Between the Two Types of Our Living Track, they seem very adventurous, but, <We Must Make A Choice> in ONE FORM OF LIFE, OR ONE DIRECTION? Having been experiencing the Social Changes, plenty of Experiences have been collected in our Wisdom. In My View, the 2 Parts of our Nation are in <SPIRITUAL & MATERIAL COMPONENT>. We Must Realize the Level of Equalization, for Our Nation So That We Could Achieve Our Whole National Interdependence>? We hope and expect in our Universe Natural Laws as well as in our Wisdom of our Country, how to Process the Required Balance in the Future, in every Aspect of our People Life.  To me, It would be also  the Living Form that will lead All Of Us to the Right Justice Track?

 Trong Thuy Son – 6/2016

  Referenced Sources For my Post:

http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html

http://www.cnn.com/2013/11/20/world/asia/china-reform-jaime-florcruz/

https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/-sp-western-model-broken-pankaj-mishra

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: