WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

MẪU SỐNG NÀO SẼ TỐT CHO LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)   – (P1/3) 

Tôi vẫn lúng túng, chưa tìm được Giải-Đáp…

Khi Tự Vấn mình rằng Mẫu Sống Nào, nay rất tốt?

Hay ít ra Làm Mẫu Mực cho Cuộc Sống Con Người?

Sau TCII, Chiến Tranh Lạnh, nhg Nền Văn Hóa Người…

Tôi có cảm tưởng Họ đang dồn vào Nền Văn Minh Âu Mỹ?

Con Số Di Dân vì Chiến Tranh và cả Hệ Chính Trị…

Họ có Khuynh Hướng đang ngả về Xã Hội Tây Phương?

Nhưng thật ra, Nền Giáo Dục hay Văn Hóa của Tây Phương,

Có thật sự là một Mô Hình, hay một Mẫu Sống Tốt?

Tôi đồng ý ở Nền Văn Hóa này, tôi không lo Vật Chất…

Mình ở đâu thì cũng đều Bán Cháo Phổi, Bán Mồ Hôi?

Nghề Dậy Học cũng rất miễn cưỡng của Tôi…

Hay Nghề Lao Động, vài Chuyên Môn theo Ngắn Hạn…

Các Chuyên Ngành ở các Con mà tôi kỳ vọng,

Theo Mẫu Số Chung  thì những Ngành, <như  Chính Tri, Luật, Kỹ Thuật, Giáo Dục, Kinh Tài,  Hóa Học, Dược & Y Khoa>…

Tôi cũng đã có lần cố gắng Đầu Tư vào một Quán Ăn…

Song không khá lắm, Tôi lại quay về Ngành Kiểm Toán…

Làm Công Chức Tiểu Bang, Ngành Thanh Tra Kế Toán…

Tưởng đã oai và cũng sẽ Đầy Đủ Bạc Tiền?

Song tôi chán, vì phải Lái Xe đi suốt những Giải Đường…

Và đôi lần Tài Lái Xe của tôi, càng chán nản…

Lúc còn ở VN, tôi đã cố chen vào Nghề Dậy Học…

Giải Ngũ ra vì Khả Năng Anh Ngữ cũng trung bình…

Được tuyển vào Dậy Anh Ngữ E.S. L.  (English As Second Language)

tại một Trường TH Bán Công…

Và sau đó Tìm Ngành Thông Dịch Viên cho Tòa Đại Sứ…

Lúc Đất Nước Phân Tranh và rôi vào Nội Chiến…

Lại một lần, tôi phải rời Nước, Kiếp Di Cư…

Học xong Bằng Cử Nhân Mỹ, ngành Quản Trị Kinh Doanh…

Tôi đã bon chen vào được một Chân Nhân Viên Kiểm Toán…

Như đã nói trên, khi mở một Nhà Hàng, Món Ăn Việt…

Cũng lại bon chen, để Trở Thành một tên tuổi Kinh Thương?

Dạng Vong Thân Trong Vật Chất vẽ tôi, một Con Đường…

Mình phải thật giầu…. Song… lại mấy lần Phá Sản!                                   

Cũng có lẽ Số May và Tài Năng còn kém cỏi…

Nên tôi ngồi Gõ Máy… sáng tác Phiếm Luận mà thôi?

Mẫu Sống Nào hiện đại ở 5 Lục Địa, của Địa Cầu?

Mà Quý Bạn đã cho là Nhiều Phẩm Chất nhất?

Mầu Sống Mỹ, Âu Châu, Nga, Trung Hoa,  Phi Châu hay Nam Mỹ?

Và Mẫu Sống Nào các Siêu Cường, Họ đang cố duy trì?

Trong Cộng Đồng, Bạn có thường được Hội Thảo về Mẫu Sống ko?

Và Hiện Đại… Mẩu Sống Nước Nào… Bạn cho là Lý Tưởng?

Sau cái Ý Hệ Xã Hội của CN Mác, Lenin, Statin, ông Mao nữa?

Bạn có cho rằng Mô Hình Sống của XHCN có nhất không?

Và Tại Sao?  Họ đã Thích Ứng vào Kinh Tế Thị Trường?

Trong Từ Ngữ:  XHCN vào Kinh Tế Thị Trường – đã & đang Định Hướng?

Còn Mô Hình Sống Nào hiện đại mà Người Ta hay nói đến?

Bạn có Hình Dung được gì, và MH Sống ấy thế nào?

Bạn có Quân Bình được Đời Sống Vật Chất lẫn Tinh Thần?

Hay Bạn vẫn vòng quanh, hai Bên:  Tinh Thần & Vật Chất?

Thôi chúng ta tạm dừng ở đây, Kỳ Sau Phiếm Đàm tiếp…

(Xin coi P2/3) 

Trong Thùy Sơn – 6/2016

(Xin coi Nguồn TK & Phần Anh ngữ trong

https://vanson.wordpress.com/)

 Translation:

WHICH LIVING MODAL WILL BE GOOD FOR OUR MODERN MANKIND?

 (Palavering Social Poem) – (P1 / 3)

I’m still confused, having not found any answers, when counseling myself for what Living Modal is the best, at least for our Present Modern Life today? After the WWII & the Cold War, I realized Majority of People or Cultures have been leaning or focusing to/on the European and American Civilization? Numbers of War & Political Immigrants have been leaning clearly to the Western Societies? But actually, do you think Education or Cultural Foundation of the West, is really a best model, or a Good Life Form? I agree, in this culture, I do not worry much about  the Material Point of View; however,  we have to work with our own labor anyway? Teaching profession is also a good career, but I was very reluctant in an overseas nation.  I have past some other occupations instead, according to my Short-Term Period living in here. Considering few hot subjects or careers for our Children that I expected, according to the different industries or we realize the common needs for the Society as <Politics, Law, Engineering, Education, Business,  Finance, Chemistry, Pharmacy or Medical one> Those are the Professions I recommended my children. I also once tried Investing in a Small Restaurant, but not quite successful, I returned to my Business Degree in Auditing & Accounting Management as a State Examiner. I thought it will be well for me and it would be sufficient in Income for family? But was bored, because I have to drive every day in the early morning roads to the assigned spots.  Sometimes, my Driving made me depressed.

 

When I was in VN, I’ve tried to step in the teaching career …When I was discharged out of my Military Term, I had some capacity of English Teaching, due to my average English Proficiency Diploma from the Vietnamese-American Association.  I was recruited to teach English E.S. L. (English As Second Language) at a Public Middle School in a highland town, then I found another Translator Job for US Embassy in Saigon. At this period, my country was fallen into the Civil War, between the North (Communist) and the South (Western Democracy Regime). Once again, I had to leave my country, to accept my Overseas Migration …After studying American Bachelor, Business Administration industry …I was squeezed into a Staff Audit Branch…As mentioned above, when I opened a Restaurant, in Vietnamese Authentic Cuisine …Also, I was to hustle, to become a Business and Trade names? Being alienated into Materialistic Form. However, in this track, I could be rich and also experienced some Bankruptcy Times. Possibly, my Talent was still weak and my Time was not lucky? Therefore, I has returned to Teaching Job and Free Lance Palavering Essays Writer until now.

 

 Which Living Form in our modern time, do you see Its Best Qualities, in these 5 continents of the Earth Today? USA, Europe, Russia, China, Africa or South America? And which Living Form or Pattern the Superpowers are trying to maintain? In the Community, you usually have Workshop on Living Model we have or not? And in our very Modern Period, Come on, Which Country’s Living Modal do you think It Is the Ideal? The Model of Communist/Socialist Ideology of Marx, Lenin, Statin, Mao? Now, do you consider that This Communist/ Socialist Model is the Best One? And Why?  With our understanding, It has been adapting into the Capitalist Market Economy?  Is the Term of <Socialism Directed Into Capitalist Economy> being processed? Furtherly, which other Living Modal do People discuss about or People are adapting now? Could You Imagine any Characters in This Modal and How Is It? Physically and Mentally, do You realize Its Valued Equalization in this Living Form? Or Are You still Around? between the two Sides: the Spiritual & Material One of Your Life? Well, we’d better pause this Subject here, and continue with Another Palavering Social Discuss,  in the Next Post.  .

 Trong Thuy Son – 6/2016

 Referenced Sources For my Post:

http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html

http://www.cnn.com/2013/11/20/world/asia/china-reform-jaime-florcruz/

https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/-sp-western-model-broken-pankaj-mishra

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: