THE HARMONY OF THE FAMILY, THE ETHNIC PEOPLE & THE WORLD COMMUNITY?

 SỰ HÒA GIẢI CỦA GIA ĐÌNH, DÂN TỘC & CĐ THẾ GIỚI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) P2/2

 Hòa Giải, như vậy, là Nền Tảng của Hòa Bình?

Từ cấp độ Cá Nhân, Gia Đình & Xã Hội?

Có thể nói, Đa Số những Vấn Đề của Nhân Loại…

Là Lợi Quyền và Lực Quyền trong mọi Chấp Tranh?

Bạn làm thế nào để Con Cái trong Gia Đình,

Được No Ấm và Tình Thương được Ổn Định?

Là Lãnh Đạo, Bạn làm thế nào, cho Đất Nước,

Được Thanh Bình, và Thịnh Vượng, của mọi Miền?

Ở các Nước Tiến Bộ, Ng Ta tôn trọng Nhân Quyền…

Bằng Phương Cách căn cứ vào Mức Lợi Tức…

Các Công Dân may mắn Lợi Tức Cao thường Đóng Thuế…

Lợi Tức càng nhiều Trách Vụ Đóng Thuế Xã Hội càng cao…

Chính Phủ & Hiến Pháp đã có những Đoạn & Chương…

Quy Định rất quân bình Giữa Mức Lương và Mức Thuế…

Thuế là Khoản Bạn phải trích ra từ Lợi Tức…

Có Quy Định trong Luật Thuế Khóa của Quốc Gia…

Một mặt Luật Thuế Khóa cũng thay đổi hay điều chỉnh hàng năm…

Để mọi Thành Phần Công Dân được Công Bình Đóng Góp…

Ấn Định được Mức Quân Bình trong Thuế Suất…

Đó cũng nhằm Hòa Giải Quyền Lợi, Quyền Sống của Người Dân…

Và Quốc Gia, nhờ đó cũng Thịnh Vượng hơn lên…

Và Họ Quân Bình cả trong 3 Ngành, Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp…

Một Quốc Gia khi mà Nền Tảng Luật Hiến Pháp…

Được Phác Họa Quân Bình, đều khiến một Xã Hội Thăng Hoa?

Bởi vì Phẩm Chất Trung Thực Minh Bạch được Tri Hành…

Khiến cho Mọi Thành Phần trong Quốc Gia, được An Bình, và No Đủ…

Điều Khiển một Quốc Gia đã dựa vào một Khuôn Khổ…

Mô Hình Này ngày càng Tiến Bộ cho cả Toàn Dân…

Những Chất Lượng Quân Bình trong việc Quản Trị Quốc Gia…

Đã Xây Dựng nên Sự Thanh Bình và Thịnh Vương…

Đặc Tính <Tu Thân & Tề Gia> ở phạm vi Gia Đình nhỏ hẹp…

Thì ở Lãnh Vực Quốc Gia chính là Phần <Tri Quốc>?

Chúng Ta cần đặt Tầm Nhìn Nhận Thức rộng hơn…

Các Phe Phái Cực Hữu, Cực Tả, hay Cực Đoan…

Nếu không biết Hòa Giải, Trung Dung, Sự Việc càng thêm Thất Bại?

Như vậy, Chúng ta thấy trong Phạm Vi Trị Quốc…

Căn Bản Nền Tảng Thái Hòa chính là Sự Hòa Hợp Quốc Dân?

Nhưng trong Sự Hòa Hợp không phải do Tự Nhiên…

Mà chính là <Nguyên Tắc Quân Bình> trong Lợi Quyền & Quyền Lực…

Chính Bản Hiến Pháp của một Quốc Gia là <Mô Hình Kiến Trúc>…

Mà <Hàng Triệu Bàn Tay/Khối Óc> đã, đang xây dựng… để Hình Thành…

Còn <Bính Thiên Hạ> Chg Ta phải quan tâm đến Thế Giới Cộng Đồng,

Chính là Địa Cầu, một Chủng Tộc chúng ta đang chung sống?

Quý Vị có cảm thấy Chất Lượng của <Tứ Hải Giai Huynh Đệ>?

Bốn Biển là Nhà, và cũng toàn là Dạng Anh Em?

Trong Hiện Đại, một vài Lãnh Tụ rất tham lam?

Tham Vọng của Họ, muốn  Nước Mình thật nổi?

Họ lại quên đi Nhu Cầu của Nước Người đang khốn khổ?

Chỉ Biết Nước Minh mà không <Hòa Giải Quyền Lợi của Nhau>?

Một TQCS, tập đoàn Lãnh Đạo muốn Chiếm cả Biển Đông?

Lấy cả Biển Hoa Đông, đang Đụng Chạm nhiều Nước khác?

Hoặc vì Lợi  & Lực Quyền Địa Dư lấn sang Chiếm Đất?

Như LB NGA & TQCS  hai Lãnh Tụ, ct Tập &  tt V. Putin?

Chưa  bao giờ Liên Hiệp Quốc nói, các Nước này nghe?

Để Hòa Giải mọi Lợi Quyền và cả Phần Quyền Lực?

Chúng Ta cần phải thật Nhiệt Tình, cùng nhau Xây Dựng,

Tục ngữ Trung Hoa xưa có câu <Kỷ Sở Bất Dục, Vật Thi Ư Nhân>

Có nên cần 1 Chương Trình để <TC Liên Hiệp Quốc> phát huy…

Hầu hướng dẫn các Quốc Gia, qua các Nhà Lãnh Tụ?

Chỉ có khi nào,  Nền Tảng Chung trong mọi Nền Văn Hóa…

Và Địa Cầu Toàn Thể, có <Mức Quyền Lợi & Quyền Lực> được Quân Bình?

Nhưng trong nhiều Thập Niên đã qua, Nhân Loại chưa bao giờ có <Đạng Quân Bình>?

Chúng Tôi kêu gọi LHQ và các Siêu Cường, các Nhà Lãnh Tụ…

Phải Thiết Lập nên Một Nền Tảng  hay Cái Khuôn Luật Pháp?

Mở thêm Các Hội Nghị Quốc Tế  Thượng Đinh thương xuyên…

Để Đả Thông những Vi Phạm Lãnh Thổ lẫn Chủ Quyền…

Để Điều Chỉnh, Tái Xây Dựng <TÌNH NGƯỜI … cho Toàn Cầu hiện tại>?

Theo thiển của chúng tôi, Chính Sách Giáo Dục Toàn Cầu cần Phát Động…

Để mọi Quốc Gia cần Nhận Thức rõ một Vấn Đề…

Trong Hiện Tại, Nền Giáo Dục Địa Cầu chưa Quân Bình,

Cho Các Dân Tộc, nhất là Phạm Vi Nhân Quyền Thế Giới…

Nhiều Bài Diễn Văn, nhiều Đề Tài trong Giáo Dục,

Trong Thế Kỷ qua, chỉ có Sự Xuyên Tạc lẫn Tuyên Truyền?

Đã làm Sai Lạc đi Tính Hòa Giải của Tình Người?

Và Nhận Định rõ Một Hướng Đi Đang Cần nhiều Chất Lượng?

Chúng Ta cần phải Định Nghĩa Thế Nào là Phẩm Chất Tốt?

Có đủ Nhiệt Tình & Can Đảm Điều Chỉnh những Khiếm Khuyết không?

Trong Bao Lâu Chúng Ta vẫn còn Nhiều Dị Biệt, Kỳ Thị Nhau…

Tính Hòa Giải Tình Người trong Địa Cầu vẫn là Bầu Trời U Ám?

Chúng Tôi hy vọng, ở Tinh Hoa của các Nhà Lãnh Đạo…

Các Siêu Đại Cường và các Tôn Giáo có Ảnh Hưởng Hôm Nay…

Hãy Lên Đường, Thuyết Phục & Đừng Ngần Ngại những Khó Khăn…

Hầu Ngồi Xuống & Hòa Giải Nhau, cùng Phát Huy Chung Đời Sống…

Một Nền Giáo Dục Thăng Hoa, thật Trưởng Thành, cả 4 Đại Dương, 5 Châu, Lục Địa…

Để những Thế Kỷ Sau…

Nhân Loại thật sự có Hòa Giải, Thịnh Vượng & Tôn Trọng Hòa Bình?

 Trọng Thùy Sơn – 6/2016

Translation:

THE HARMONY OF THE FAMILY, THE ETHNIC PEOPLE

 & THE WORLD COMMUNITY?      (Palavering Social Poem) P2 /2

 Such A Compromising Practice should be the Foundation of our World Peace.  From the Personal Level, then to Family & Social Scope at large? We may say, in our Human Conflicts, the Majority of Issues are related to the Interests and the Powers of Mankind, except Divine Force? How do You Do to have your Childs & Your Members in your Family, to be happy and economic life is stable? Being in your Leadership position, how do you do, for your Country, to be in Peace and to gain Prosperity, of all Regions? In the Progressive Countries, they respect human rights  to be equal for all. By a Special Method, based on the Income Earning Levels, the lucky Citizen with a High Income, have to pay Higher Taxes than the Low Income Ones. The Government’s Income Tax Department has its Social Responsibility to adjust these Tax Levels. In addition, the Government & Constitution also have updated Amendments & related Programs or very balanced Regulations between Citizen’s Salaries and Tax Rates yearly. You have to deduct your Income Taxes from This Taxing Tables to meet the present regulations. Yes, these Regulations of the National Income Tax, of course, will be met to adjust Citizen’s Welfare Levels. A Good Tax Laws will be changed or adjusted annually, for every Citizen who shares into the Nation for Its Welfare Safety and  

National Prosperity. The Nation should have the Equalization for Its 3 branches, the Legislative, Executive, & Judicial.

 When a National Constitutional Law Foundation is in its Equalization, It makes the Societal Sublimation; because all of its Principles are written out with good & transparent qualities, they will make all people in the Nation living in peace and in prosperity. A National Controller has to rely on a Framework …Modelling this increasingly Democratic Progress for All …The Equalization Quality Management. In National Construction, we should have peace and prosperity …Features <of Self Education, and of Family Well Management>, so, Family is mentioned in a narrow range …Then at the National Field, the Section <Tri Quốc/National Management>, we need to put in a broader vision or awareness. Different Opinions, Standpoints if are not compromised would turn into broken foundation. If we do not know to smartly select the Reconciled Settlement <Trung Dung>, we increasingly find a lot of  Failure? Thus, we see in the National Management, the Compromise or the Harmony of the People is most important.

 In Harmony, it does not appear by Nature, but by the <Principles of Equalization> in Rights of Interests & Powers. This very Constitution of a  Nation is just  the <Model Architecture>, where,  <Millions of Minds and Hands>  have shared in the Construction how to form. And <Binh Thien Ha/ How To Manage the World Affairs> is related to the World Community Management in general. It is the Earth, with Different Races we are living? You can feel the Quality of the Proverb, <Tu Hai Giai Huynh Đệ>? That means <We Must Be Brothers and Sisters & we are living in All the 4 different Oceans> on this Earth? In our Modern Time, some very greedy Leaders, with blind ambitions, consider only their Nations how to be the strongest or the famous? They completely forget about many other Miserable People and Nations around? They narrowly consider only their Countries, without responsibility to others?

 Let’s consider the Red China, in its ambition, has invaded the East & South China Sea 9-dot Region, is causing a lot of troubles for other Countries? Or because of its Geographic Benefits, having overlapped their Rights to invade and occupy Lands of others? As RUSSIA & RED CHINA, the two Leaders, Chinese chairman Xi Jinping and Russian President V. Putin? Never UN has never warned these two Superpowers, and they never listened and did their right things in order to take more advantages for their Rights Settlement and The Power?

 We need to have our Common Mission, and We must together build our World.  The Ancient Chinese Civilization’s proverb said <IF YOU DON’T WANT SOMETHING, DON’T DO IT TO OTHERS>?  Therefore, We should have A Mutual Program, even The Supreme Constitutional Laws to Improve our United Nation Organization as The International Guide In Conducting All of our National Leaders? Only when, this Basic Laws  is respected to practice for our Whole Earth, with its Equalization Stability, we are safe. But several decades have passed, Mankind has never had <This Equalization>? We called on the Leaders of the United Nations Organization and the Superpowers, to regularly Open our International Periodic Summits to Adjust, Correct and Rebuild our Codes of Conducting in the Right Direction. 

 For me, we need to promote our Global Education, at reasonable Levels with Appropriate as well as Equal Sublimation, in our Current Global Issues.  Only when we have Trust, Maturity and To Know How To Reconcile Each Other, our World Community Have Worldwide Peace and Prosperity in Next Centuries!

 Trong Thuy Son – 6/2016

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT/SOME REFERENCES FOR MY POST:

http://www.cppcc.gov.cn/…/

https://en.wikipedia.org/wiki/World_peace

https://en.wikiquote.org/wiki/Peace

https://www.w2.vatican.va/…/peace/…/hf_jp-ii_mes_20001208_xxxiv-world-day-for

https://www.un.org/en/events/mandeladay/inhiswords.shtml

https://www.gmu.edu/pgm/icar/ijps/…1/smoker.html

https://newrepublic.com/…/pope-franciss-address-unite

https://www.pathwaystopeace.org/…/idp_essaycontest.pdf

https:/www.whatsbestnext.com

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: