HOW TO EXIT FROM RED CHINA PEACEFULLY? CURRENT CONSTITUTIONAL AMENDMENTS SHOULD BE ADDED.

MUỐN THOÁT TRUNG  ÔN HÒA?

NÊN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP HIỆN HÀNH.

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Nhân dịp TT B. Obama thăm Việt Nam,

Ông không đề cập nhiều đến Nhân Quyền Việt Nam nữa?

Hiến Pháp Mỹ, theo tôi, muốn Điều Chỉnh, cũng dễ?

Chỉ thêm vào, vài Tu Chính Án, ôn hòa?

Một hay vài Đại Biểu của Nước Ta…

Có thể Nộp hay Đệ Trình vài Dự Án?

Chúng tôi muốn nói chính là Tu Chính Án…

Thứ nhất là Không Làm Đổ, Khuôn Khổ CHÍNH QUYỀN,

Sinh Hoạt Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội vẫn Điều Hòa…

Và kế tiếp… Con Thuyền Quốc Gia không bị đắm?

Chỉ là một Dạng Tái Cơ Cấu cái Khuôn Luật Pháp…

Làm thế nào, cho Quần Chúng được Hài Lòng?

CQ ĐCSĐT, sẽ Thoát Được Cái Ách của ĐTQCS Trung Hoa?

Và Nước Ta, Mọi Người, Mọi Thành Phần, đều thoải mái!

Thay Thế vào Những Nhiệm Kỳ của CQ kế tiếp…

Tu Chính Án bổ túc HP, nên mở ra vài Lộ Trình..

Ví dụ như:  Các Đảng Phái, được Đa Đàng, Đa Nguyên…

Mọi Ngôn Luận trong Chính Trị sẽ được Tự Do Ăn Nói…

Tu Chính Án HP cũng tuyệt đối Tôn Trọng Nhân Quyền Dân Chúng…

Bao Gồm Sự Hòa Giải và Thái Độ cần thiết của Mọi Công Dân…

Một Dạng Bầu Cử các Chính Đảng cũng được Thực Hành…

Và nếu cần, cả Biện Pháp, Trưng Cầu Dân Ý?

Một Thiện Chí của ĐCSVN dĩ nhiên cần phài có?

Vì Tầm Nhìn Trí Tuệ chung, Đất Nước nguy hiểm rồi?

Tất cả Chúng Ta, mọi Thành Phần, PHẢI THOÁT TRUNG?

Ngoài Đại Dương, Bọn Tầu Ô, đang PHÁ HỦY?

Đàn Cá Chết, đang nằm, đang Than Khóc!

Vạn Ngư Dân Ngắc Ngoải với Môi Trường?

Cho nên, Biện Pháp ĐẤT NƯỚC TA Phải THOÁT TRUNG…

Phải Thật Gấp, nếu không, KHÔNG CÒN KỊP?

Với Thiển Kiến, Chúng Tôi, tràn hy vọng…

Góp Ít Nhiều Nỗ Lực để Quê Minh thoát khỏi ÁCH GÔNG CÙM?

Hy vọng rằng, với Tiếng Gọi Chân Thành…

Thành Phần Lãnh Đạo ĐCSVN hãy nên Hành Sự?

Một Tường Lai của Non Sông sẽ ĐỔI MẦU TƯƠI SÁNG…

Và Thế Hệ Trẻ của 3 Miền Đất Nước Chúng Ta sẽ Vui Mừng!

Chúng Tôi cầu mong Các Lãnh Đạo ĐCVSN hãy Định Tâm?

 Trọng Thùy Sơn –  Nhà Giáo Lưu Vong

Tháng 6/2016

HOW TO EXIT FROM RED CHINA PEACEFULLY?

CURRENT CONSTITUTIONAL AMENDMENTS SHOULD BE ADDED.

(Palavering Social Poem)

President B. Obama on the occasion, has visited Vietnam. Again, He did not mention much about the Vietnam Human Rights? US Constitution, I think, anytime they want Adjustment, it is also easy? Just to add, few Amendments, in a peaceful way? One or several Delegate Members of the Congress can send their Proposals or summit their Projects? We want to say It is An Amendment.

 First, we do not destroy the Framework of the present AUTHORITY, The Political, Economic, Social Activities remained the same, even the next phases. The National Boat is not sunk? Just a form of the Modal of  Restructuring the Constitutional Laws. How, to make the Whole People  satisfied?  The Government of VN Communist Party, may escape the Yoke of Chinese Communist Party?

 And in our Country, everyone, every component, are comfortable! Because the Executive Branch will be replaced by Future Voting Terms, according to the Periodical Vote in the Future. The Constitutional Amendments should open up some Routes to adjust flexibly and easily as well. For example: The Political, are diversified with many Political Parties, and Community Organizations, etc…Toward People, all of the Speech in Politics will be free…  The Constitutional Amendments also absolutely respect the Human Rights of the People, Including the General Referendum and or Standpoints needed by all citizens …One form of the Party Election in Practices is also applied. And if necessary, the necessary measure could be the Referendum?

 A Goodwill of The Communist Party of Vietnam, of course, should be required.  Just because of Our Cultural General Intelligence Vision, Our Country Is In Dangerous Status, then?  All of us, every components, must EXIT FROM THE CHINA’S YOKE?  Look over our Ocean, The Arrogant Communist Chinese has been destroying our Costs and Islands?  Along our Coasts, the Miserable Dead Fish are located, & are crying! Thousands of Fishermen are suffered with their being-destroyed  Environment? Therefore, our country must take An Emergency Measure:  HOW TO GET RIGDE OF THE COMMUNIST CHINESE; if not, no longer WE CAN SAVE OUR LIVING? With My Humble Opinion, I am hopeful that with many Efforts to contribute to our Fatherland, how to escape the Communist Chinese Yoke? Hopefully, with My Sincere Call Our Current Leaders should take their Quick Action to Save Our Country. A Future of our Fatherland will CHANGE into  bright colors …And the  3 Regions’ Young Generations of our country will be in Joyful and brighter Future! I sincerely request The Leaders of Communist Party in Vietnam should  consider this Problem At Once./.

 Trong Thuy Son – Teacher In Exile

6/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: