THE HARMONY OF THE FAMILY, THE ETHNIC PEOPLE & THE WORLD COMMUNITY? (Palavering Social Poem) P1 /2

SỰ HÒA GIẢI CỦA GIA ĐÌNH, DÂN TỘC & CĐ THẾ GIỚI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) P1/2

 <CĐ Thế Giới> phải coi như một Gia Đình Lớn?

<Mọi Tộc Dân>  trong Địa Cầu là Những Đứa Con?

Đả Thông Tiền Đề này, Lòng Ta sẽ cảm thông hơn…

Nhất là khi Ta thấy Anh Chị Em trong Gia Đình khổ sở?

Chúng ta khóc hay ngậm ngùi nhiều năm tháng!

Cơn Đau này vẫn bức xúc theo thời gian…

Có khi một Biến Cố vì Chính Kiến phân chia…

Đã xô đầy Tính Anh Em vào Tan Vỡ?

CĐ Thế Giới đã hai ba lần Thế Chiến…

Nguyên Nhân nào nhiều Bi Kịch giữa Chúng Ta?

Cũng như Gia Đình, tình Chồng Vợ ở trong nhà…

Đã có lúc Căng Thẳng, gần như Tan Vỡ?

Tục Ngữ chúng ta cũng có nhiều <Câu Văn Hóa>?

Hướng dẫn Con Người biết Hòa Giải Mâu Thuẫn Nhau?

Chỉ có Hòa Giải, chg ta mới Cảm Thông nhau…

Mới Nhận Thức ra Sự Hòa Bình vô cùng đáng quý?

Chỉ bao giớ Nụ Cười gặp nhau, hớn hở…

Mới khiến Chúng Ta thoải mái sống trong đời?

Vợ Chồng, Con Cái, ríu rít, ngọt bùi…

Chính lúc đó, Hạnh Phúc Gia Đình, càng thắt chặt?

Trong Đời Sống, chúng ta quan tâm nhiều Con Cái?

Tuổi Ngây Thơ, Phát Triển đến Trưởng Thành…

Nhìn Đứa Con đeo Cặp Sách đến Trường…

Chúng Ta thương Con, có khi Rơi Dòng Lệ!

Rồi lớn hơn, Chúng trí khôn, phát triển…

Chúng Ta dậy Con, những Bài Học khôn ngoan?

Hoặc có khi Chia Sẻ những Nỗi Khó Khăn…

An Ủi Chúng, tạo Niềm Vui, và Hi Vọng…

Chính những Phút đó, Lòng Chúng Ta xúc động…

Mới Cảm Thông Tình Con Cái & Mẹ Cha?

Một Gia Đình Hạnh Phúc, Nồng Ấm tỏa xa…

Lan đến Họ Hàng, Bằng Hữu và Cộng Đồng nữa?

Cộng Đồng thanh bình, vì có nhiều Gương Sáng…

Cộng Đồng thịnh vượng, vì mọi Gia Đình thấy An Vui?

Và cũng từ những Lý Do đó, Cộng Đồng mời bền vững, thanh bình?

Do đó Nếp Sống Văn Hóa của một Cộng Đồng là quan trọng?

Các Gia Đình đã gắn với nhau, trong Dòng Sống…

Mọi Người đều cảm nhận thấy Tình Người thật bao la?

Chúng Ta tự hỏi Hoàn Cảnh Đó, đã xuất phát từ đâu?

Theo tôi, chính là từ sự Tri Hành của <mỗi Cá Nhân & Gia Đình> góp lại?

Như vậy, Ta phải hình dung mỗi Cá Nhân đều là Viên Gạch…

Chúng đem theo một Chất Lượng Tốt vững bền?

Chúng đã Xây Dựng nên Nền Văn Hóa của Gia Đình?

Tiếp theo nữa, một Cộng Đồng Quốc Gia An Bình & Thịnh Vượng?

Theo tôi, Sự Giáo Dục của Gia Đình & CĐ Xã Hội…

Phải làm sao, Một Chất Lượng Tốt, được duy trì…

Trong mỗi Cá Nhân, mỗi Gia Đình và Cộng Đồng…

Cần phải bền vững theo thời gian, nhiều thế kỷ?

Chính là để mang đến cho <mọi Cá Nhân, mọi Gia Đình>, Cuộc Đời hạnh phúc?   

Tinh Hoa Văn Hóa cũ, có một Phương Trình cho Chúng Ta?

 Đó  là <Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ>, 4 Yếu Số trong Tiến Trình Này?     

Các Bạn có quan tâm và Góp ít nhiều Chính Kiến?

Chúng Ta cùng Phiếm Đàm,  trong những Phần Tiếp Nối…

                               (Mời xem tiếp P2/2)

Trọng Thùy Sơn – 6/2016

 (Xin xem Nguồn Tham Khảo & Bản Dịch Anh ngữ

Trong https://vanson.wordpress.com/)

 THE HARMONY OF THE FAMILY, THE ETHNIC PEOPLE

 & THE WORLD COMMUNITY?    –   (Palavering Social Poem) P1 /2

 <The World Community> must be considered as one big family? <All Ethnic Minorities> on Earth are children? Understanding well this views, we would sympathize more in our heart …Especially when we see our Brothers and Sisters, who, of the Family, are miserable? We cry or pity for years! This Pain is still burning over time …Sometimes, a prejudice can be an Incident because if its effect to our division …Our brotherly love has broken for several years? Our World Community has experienced from two to three times of our World War …Yet, what causes have created to us so many Tragedies? Like Family, the husband and wife in the house, sometimes in their Stress, turned into almost shattered situation? Our Culture also has Proverbs guiding us how to compromise each other and avoiding our conflicts? Yes, only Compromising, we have a chance to understand each other and we all realize Only Peace Is Extremely Valuable? Only our Smile can make us cheerful when meeting each other? Our Life has become comfortable? Husband, Wife, Children are chirping, with their sweet taste …It was this very moment, then, we feel our Family Happy & Tighter?

 In Life, we are interested in our Children? They are innocent, developing and gaining more maturity…Look at our lovely kid going to school we love him or her so much, sometimes with tears! Our love to Children is consistent forever… When they are grown up a little bit, we teach them our wise lessons.  Or, we share even difficult cases, comforting them or we input some good Joyce and Hopes in them. These minutes touched our hearts …and we gain the New Feelings about our Children, and our Love between Parents and Children? A Family Happiness, with its Concentration Kettle radiate & spread faraway to Friends and Relatives and Social Community as well.  Our Social Community is peaceful, because there are many wonderful examples! Our Community gains prosperity, because every family has a good welfare. And also from the  above-mentioned good effects, our Community becomes sustainable & peaceful? Hence, the cultural lifestyle of our Community is important? Families were bound together, in their Life Stream…

 Everyone will feel the immense Love of Humanity… Let’s try to ask ourselves where has that Situation been come from? In my opinion, the key is from Our Very Thinking and Doings including in Each Individual, Each Family that have been sharing & contributing together…Thus, I have to imagine that every individual is A Building Block. They together stick into Good Qualities that have been building up our Culture of our very Family, then again, our National Community, and our World Community with Prosperity and Consistent Peace.

 In my opinion, the Education of each Family & our Social Community must have Good Qualities.  These Qualities are maintained in each Individual, each Family in the National Community as well as the World Community. We need these Sustainable Qualities over time, for many centuries? Why?  It is the Main Objective for All of Us, <from Individuals to Families and Whole Citizens of The World to Obtain a Happy Life?

Our Old Cultural Essence also mentioned about A Social Equation that is  <Educating Your Individual Qualities, Your Family, Your National  Management Skills, and The Talent Skills How to Manage well The World Community Affairs.   Do you consider or contribute in this Equation with its 4 Key Numbers in this Life Process? …

                               (See next P2 /2)

 Trong Thuy Son – 6/2016

REF SOURCES FOR MY POST:

https://www.cppcc.gov.cn/…/&#8230;

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s