The Reason Why Pres. Obama likes ?

LÝ DO TT MỸ OBAMA THICH BÚN CHẢ
VÀ DÂN VIỆT TA LẠI THÍCH TT MỸ OBAMA?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Thật ra, nếu Ai đi ăn <Bún Chả Hà Nội>,
Cũng mê ly, thoải mái, nhớ vô cùng!
Văn Hóa Việt mình đã từ lâu <Mất Tự Do>…
Dù Đất Việt đã Ngàn Năm Văn Hiến…
Dân Việt Mình thấy TT Obama một <Cái Gì Bình Dị>?
Từ lời ăn tiếng nói, Cử Chỉ rất hồn nhiên?
Bạn có biết Gia Vị gì & Tại Sao không?
Đó là Phong Cách của một Công Dân Xứ Cờ Hoa Dân Chủ?
Ở Mỹ, lúc tôi mới sang đây, cũng thấy lạ…
Lúc đầu tôi cứ tưởng Người Mỹ rất lạnh lùng?
Song ít lâu sau, tôi quen biết gần hết Cộng Đồng…
Họ đều thành thật, niềm nở, và thẳng thắn…
Nếu Bạn sang ở một Quốc Gia Dân Chủ…
Thì Thói Quen và sự Phát Biểu sẽ thấm nhuần…
Bạn không bị Theo Dõi và Bị Cấm Ngăn…
Miễn là Đừng Bạo Động và Đừng Vi Phạm Luật Pháp…
À mà Gia Vị Tự Do của Họ cũng nói trong Hiến Pháp…
Vì thế cho nên Mọi Người Bình Đẳng, được Tự Do…
Tôi nhớ hôm ls Cù Huy Hà Vũ mới sang đây…
Ông đả phá Chính Sách ĐCSVN nhiều nhiều lắm…
Tôi nghĩ Ông đã bị Thời Gian Dìm Bức Xúc…
Không Khí Độc Tài, Toàn Trị đã Bức Xúc Ông?
Cho nên, Kỳ Này, Dân Chúng ở Việt Nam…
Đa Số cảm nhận được <Gia Vị Tự Do của TT Obama,Mỹ>?
Đài BBC thì cho rằng TT Obama mang vào Cơn Sốt?
Đúng, nếu BBC ám chỉ rằng <Cơn Sốt Khát Tự Do>?
Này các Bạn Trẻ, Trí Tuệ của XHCN-Việt Nam…
Chúng Ta vừa mới Phiếm Đàm xong Quê Hương Việt,
Như vậy, Các Bạn có thể cùng Viết Nên Trang Sử Việt?
Giống như Nhà Đầu Bếp đại tài Anthony Bourdin?
Ông Ta có thể nấu giỏi, <Món Bún Chả Việt Nam>…
Vì đó chính là Gia Vị Tự Do của Thế Kỳ Tự Do Dân Chủ?

Trọng Thùy Sơn – 6/26/2016

Nguồn Tham Khảo Cho Bài Thơ PL:
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/05/160526_hangout_obamania_in_vietnam

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s