GOING TO BUILD THE

ĐI XÂY LÂU ĐÀI NHÂN QUYỀN THẾ GIỚI

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – Tặng các Lãnh Tụ Thế Giới)

 Đi thăm Thế Giới, Tình Người…

Ông TT Mỹ mấy đời đều đi..

Ông nào cũng muốn Bước Đi,

Của mình đóng góp một khi ra về?

Bước Đi…  Hệ Quả là gì?

Tùy theo hoàn cảnh một khi thấy rồi?

Ví dụ như một <Trung Đông> thôi…

Và một Miền Khác cảnh <Đời Biển Đông> …

Hay nhìn sang một <Góc Âu Châu> …

Bao nhiêu Sự Cố buồn rầu Tâm Tư?

Sau khi Quan Sát trở về…

Bao nhiêu Vốn Liếng tỉnh mê của Người?

Bao nhiêu Vật Chất trong Đời?

Bỏ thêm Vật Liệu để Người Thăng Hoa?

Nhân Quyền từ mãi Hôm Qua…

Hôm Nay vẫn thế… Hoàng Hoa nhạt dần?

Hay về thu xếp Hành Trang?

Thu bao Đóng Góp lỡ làng vào Quên?

Tình Người cay đắng triền miên…

Cái Tâm phát tán… Cơn Điên rất buồn!

Thì ra Thế Giới vẫn còn?

Vẫn Xoay Quanh mãi Nhân Quyền của nhau?

Thống Kê … Thiểu Số rất giầu!

Còn Bên Đa Số… đã lâu Rất Nghèo?

Giai Cấp Lãnh Tụ đua theo?

Đa Phần Giầu Có… vẫn yêu Lợi Quyền?

Bao Giờ Họ biết Hy Sinh?

Gia Đình, Tổ Quốc, Nhân Sinh công bằng?

Thì Ta sẽ có Nhân Quyền…

Cái Lâu Đài ấy… tự nhiên sẽ thành?

 Trọng Thùy Sơn – 5/2016

TRANSLATION:

 GOING TO BUILD THE <HUMAN RIGHTS WORLD CASTLE>

(Palavering Social Poem – Dedicating to All World Leaders)

 Go Visiting the World, the Humanity, The USA Presidents, All went several times… All wanted their Visitations, afterwards, having shared their Contributions. What are the Implications? Depending on the circumstances once they saw then? For example, as in the <Middle East> only … or, a scene in another Domain <The South Sea in Asia> …or look into another <Angle of Europe> … How many sad Incidents that made us sad in our conscience? After returning & considering their observations …How many capital of their deep thoughts is needed? How many Material of Life is required? Adding Materials to the Promotion of Humanity? Sublimation? Our World Human Rights has been since Yesterday till Now …It has been still at lowest status? Its Glorified Level has been down and  faded? Well, Go Back and Prepare your Luggage then.  How Much Contributions are still receivable that we have forgotten? The constant is the bitter love … It is being still exit with so sad spread! Then the World remains? Still revolve around each other forever, the Ideology Of Human Rights? Statistically, a Minority is  very rich! While The Majority Is very poor! Leaders of all kinds of Classes are still racing to pursuit their Interests, their richness. My Question Is Do They still love Human Rights? Have They Ever Known To Sacrifice For Their Family, Their Fatherland, and their Human Love fairly? Then, at that Moment, We will have the Human Rights …Our World Castle Of Human Rights will be accomplished and  naturally, We will succeed?

 Trong Thuy Son – 5/2016

 Resources for My Post:

http://www.cfr.org/human-rights/global-human-rights-regime/p27450

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s