The Chinese Civilization vs The Communist China

NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC VS TRUNG QUỐC XHCN/CS:
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội) – P1/2

Đọc Sử Tầu và Giấc Mơ Trung Quốc..
Như ta ngồi trên một Chuyến Du Thuyền..
<Nền Văn Minh Trung Quốc> Cổ cố giữ Nhân Nghĩa bao nhiêu..
Thì Tan Tác dần dần Giấc-Mơ Người Trung-Quốc?
Thời Vàng-Son phải bước bắt đầu thời-kỳ Hoàng-Đế..
Rồi tiếp-theo thời-kỳ Vua Đế Thuấn, Đế Nghiêu?
Thời-kỳ Vua Vũ, Nhà Hạ, 4 thế-kỷ Thanh-Bình!
Tiếp theo nữa, Nhà Thương 6 hơn thế kỷ?
Sang đến Nhà Chu thì Văn-Minh TH đi xuống..
Đây là thời-kỳ Đông Châu Liệt Quốc bắt đầu..
Tiếp nối với Xuân Thu, Chiến Quốc tơi bời..
Những Tóc Tang, Thê Lương cho nhiều Sắc-Tộc!
Tưởng Giòng Hoàng-Hà cái nôi nền Văn-Minh TQ?
Tưởng Ý-Hệ Nhân-Văn xuất phát bởi Nhà Châu?
Cho đến nay, những Dấu Vết Thảm Sầu..
Vẫn bám sát vào Tri-Hành Giới Trung-Hoa Ưu-Tú?
Một Cụ Tôn Dật-Tiên một đời vì Dân-Chủ?
Bị Mao-Trạch-Đông đạp đổ Nền Văn-Hóa Dân-Tộc hiền-hòa?
Một Tần-Thủy-Hoàng kiêu ngạo đã làm khổ Trung-Hoa,
Vì chính Ông, <một Con Hoang> của TT Lữ-Bất-Vi chắc-chắn?
Nền Văn-Hóa TH nếu là Dòng Gene tốt?
Vậy tại-sao đô-hộ Nước Việt Một Ngàn Năm?
Cả một thời-kỳ Lịch Sử thật vàng son..
Nền Văn-Minh TH đã bị Manchura chế ngự?
Cho đến nay thì <Hai Anh Em> Trung Hoa phân-hóa?
Một Đài Loan, một Lục Địa, đáng buồn?
Và Giấc Mơ Trung-Quốc của Tân CT Tập-Cận-Bình..
Có thăng hóa được Trung-Hoa, Tình Nhân Bản?
Có những Giai-Đoạn Máu Tanh & Nước Mắt!
Huynh-Đệ tương tàn, không xứng đáng Kinh Bang?
Tiếp gần đây, TQCS chiếm cả một Biển Đông.
Và Chèn Ép khá nhiều Quốc Gia nhược tiểu?
Làm cho Thế-Giới vô cùng thêm căng thẳng?
Này Trung-Hoa, xin hãy Phản Tỉnh, Tự Phê..
Văn Minh Nhân Loại phải hướng Thái Hòa?
Giấc-Mơ Trung-Quốc cần Hòa-Giải Người QG & CS?
Dân-Tộc Nhân Quyền phải được cần Tôn Trọng?
Mang Lạc-Phúc đại-đồng cho tất cả 5 Châu?
Ước mong rằng Thời Đại, Nhà Hạ, Nhà Châu…
Sẽ trở lại với Dân-Tộc Trung-Hoa Hiện Đại..
Tôi kỳ-vọng rất nhiều ở các Nhà Lãnh-Đạo..
Một Trung Hoa Cấp Tiến với Tâm Hồn?
Một Trung Hoa Dân Chủ lẫn Nhân Quyền..
Chung-Lưng Hôm Nay, với mọi Quốc-Gia & Dân-Tộc!

Tran, Vanson – 9/2013

Translation:

CIVILIZATION OF CHINA vs CHINA SOCIALIST REGIME:

(Palavering Social Poem) – P1/2

 Reading China History and the Chinese Dream, I have a felling as we are sitting on a cruise…  The <Old Chinese Civilization> tried to keep as much as its wonderful Characters, but gradually, the New China Dream has been recently effacing those characters. The Golden Period must be begun with the <Neolithic Period of Emperors like Hoàng Đế, Đế Nghiêu, Đế Thuấn…>, then, the King Vu of the Xia Dynasty, then with about 4 centuries of Peace with the Shang Dynasty last more about 6 centuries?

After the Shang, the Zhou Dynasty began with the Downturn of China Civilization, China History named This Period : Đông Châu Liệt Quốc – or the Whole National Dongzhou Period began… Continuing with the <Spring and Autumn, Warring States>, a carnage & suffering stage began for many Tribes and Ethnics! The hopeful Hoang-Ha ideal Cradle was started with the China Civilization & It could be brighter, and the Chinese Philosophy started by the Zhou will be promoting the Humanity for this Region.

 So far, the profound suffering traces still adhere to the Thinking & Doing of Intellectual Chinese Class? A Democracy Movement with Sun-Dat Tien has been slowing down in the Continent… A Mao-Tse-Dong has destroyed his whole Sweet Living and Adapting People? He did overturned Chinese Foundation of Sage Culture? A Qin Shi Huang even uniting various warring kingdoms but created his arrogant national policy did suffer various Chinese Ethnic Groups in this period & afficted the angry states. Why?  Was it true that He, himself was a Half Blood of the Qin Royal Family, with psychological frustrations, without constructive direction to his whole Empire?  That could cause the hard background for the Good Gene of China?  So, we understand why, China has dominated Vietnam a 1000-years Period, without constructing any Values to the Chinese Civilization.  After this Glory Period, Chinese Culture, socially as well as politically, was invaded and infiltrated by the Mongols and Manchura Dominations in the next few Centuries. So far, the <Two Brothers> of China, the  Chinese Continent and Taiwan One, have turned into their far Division and Differences without any Compromises in the Direction of Humanity Theory of Old Chinese Civilization at all.  Recently, chairman of Xi Ping declared His Chinese Dream, has lost the Necessary Main Direction towards Humanity Background, due to his Unrealistic Ambitions that could possibly cause a lot of World Problems in His being-processed International as well as National Projects?

 Recently, Red China’s Invasion and Declaration of its Sovereignty in the majority of the East and South Seas of the Region was against the Status Quo & International Laws,  has caused a lot of Conflicts towards Small Countries in the Region, as well as other Superpowers’ right of International transportation and travelling principle.  This Red China’s Action could cause more Conflicts and Tensions toward Menacing Wars between the Nations in the Region as well as other Superpowers. Please Red China, Be Watching Your Wrong Doings and Evaluating Your Effects that could destroy Your Humanity Relation with the World Community that would require a stable Peace for All? Your China Dream must compromise your People Difference, such as Communist & Nationalist Tribes, Ethnics Groups and People living in your Land. The Human Rights For Your Very Own People Must Be Respected and Your Action should bring Peace for our Whole Globe <5 Continents & 4 Oceans>, which are more and more stressful now?

 Personally, I hope your Culture will be built toward Old China Civilization as before, the Xia and Zhow Periods… Your Old Civilization with Human Best Characters should be back with Today Chinese People and Your Ethnics Groups.  Your Progressive Direction and Constructions must be realized as soon as possible to fit our World Communities and Mankind’s Peace and Brighter Welfare!

 Tran, Vanson – 9/2013

Resources for Posts:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: