WORLD ORDER, THE OLD & NEW EMPIRES & THE WILD ISLANDS

TRẬT TỰ THẾ GIỚI, CÁC ĐẾ QUỐC XƯA NAY VÀ NHỮNG HOANG ĐẢO

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (P2/2)

 Trong Phần Trước,  Chg Ta nói về Siêu Cường Trí Tuệ?

Nếu các Siêu Cường biết Hành Sử dung hòa…

Siêu Cường đó sẽ có thể ý thức được Lối Ra…

Sẽ khai phóng cho Con Người, sự Thái Hòa trong Nhân Thế?

Để Khai Triển Nền Tảng của <Đạo Nhân Hòa Nhân Thế>…

Trong Mối Giao Lưu Văn Hóa của Con Người…

Nếu nuông chiều Tham Vọng của các Siêu Cường…

Sẽ dẫn đến nhiều Bất Hòa khó lòng Hòa Giải?

Những Bế Tắc trong Mối Giao Lưu Văn Hóa ấy…

Viễn Ảnh sẽ mịt mờ bằng những Cuộc Chiến Tranh…

Chúng đã bắt nguồn từ những Dị Biệt lâu nay…

Đều chồng chất và Sự Hòa Giải Nhau vẫn còn yếu ớt?

Nói chung thì các Tân Siêu Cường đều đang lúng túng?

Và các các Quốc Gia phụ thuộc Các Siêu Cường ấy thấy bơ vơ…

Ý Thức Hệ <HÒA GIẢI NHÂN BẢN> cho mọi Chủng Tộc, mọi Sắc Dân…

Nếu chưa Đạt được, Chúng Ta vẫn trong Cảnh Đời Thống Khổ?

Làm sao Chúng Ta Quân Bình Hóa được <Lợi Quyền & Công Chính>?

Để bớt đi những Hoàn Cảnh Nghèo Đói, Bệnh Tật, Bất Công?

Như đang Mục Kích Cảnh Đời Quần Chúng trong <các Quốc Gia Cộng Sản & Độc Tài>?

Như Kỷ Niệm Ngày 30 tháng Tư mỗi năm, trong Niềm Đau Cờ Vàng, Cờ Đỏ?

Như Anh Em Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau mỗi năm, <bằng Ngàn Giọt Lệ Rơi>,   tại Miền Biên Giới?

Như Các Siêu Cường vẫn thiếu Thiện Chí, hầu giúp Các Dân Tộc Phân Hóa được Giải Hòa?

Họ vẫn Liên Kết nhau, tăng cường Quân Đội và Trau Dồi Võ Công?

Thế Giới Con Người như vẫn đánh mất đi một Tình Người Chân Chính?

Họ vẫn đang tính toán Cạnh Tranh nhau hầu Gia Tăng Quyền Lực?

Họ chưa thực tâm Nuôi Dưỡng một Trái Tim, một Lương tâm?

Như <một TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ> trong Cộng Đồng Thế Giới hiện tại, Họ phải Kết Giao?

 Mà trong Cả Tri-Hành, Họ đều nuôi dưỡng một Giấc Mơ nhiều Tính Toán?

Chinh vì vậy mà Giấc Mơ mỗi Siêu Cường vẫn mong Thực Hiện…

Đã xa dần những Khả Thể hầu đáp ứng Khát Vọng Mọi Người?

Chẳng hạn như Quê Chúng Ta đã thống nhất 41 năm rồi…

Chúng Ta vẫn thấy hai Mầu ,<Cờ Vàng và Cờ Đỏ>?

Như 2 Anh Em Nam Bắc Triều Tiên vẫn Ngàn Giọt Lệ?

Cảm tưởng như Họ dư dả Trí Tuệ, nhưng lại thiếu Tấm Lòng?

Nếu Hòa Giải được những Dị Biệt, lẫn sự Kỳ Thị nhau?

Chúng ta sẽ thấy rõ Một NIỀM VUI đang dần xuất hiện?

Như vậy, Trật Tự Thế Giới đang nằm ở đâu, các Bạn nhỉ?

Nếu không sai, là do Sự Chân Chính của Tâm Hồn?

Của Tư Duy Con Người, và sâu thẳm ở Lương Tâm?

Khi Chúng Ta khát khao một Chân Tình Nhân Bản!

Trật Tự Thế Giới Con Người sẽ hoàn toàn Thay Đổi?

Có thể là một Địa Ngục hay có thể một Thiên Đàng?

Tùy theo Cách Tri Hành của Con Người trên Trái Đất Hiện Nay?

Và nhất là kỳ vọng vào Trí Tuệ của các Nhà Lãnh Tụ?

Các Siêu Cường, các Tôn Giáo & CQ Liên Hiệp Quốc…

Trong Mối Giao Lưu Văn Hóa có Ý Thức Chân Chính…

                               của Loài Người ở Thế Kỷ Này và Thế Kỷ sau?

 Trọng Thùy Sơn – 5/2016

(Phần Tham Khảo và Phần Anh Ngữ ở:  https://www.vanson.wordpress.com)

 

 

WORLD ORDER, THE OLD & NEW EMPIRES & THE WILD ISLANDS

(Palavering Social Poem) – (P2 / 2)

 In the first part, we talked about the Superpowers’ Wisdom? If the superpowers know to conduct they can reconcile, they will be able to sense the Exit … They could be liberal, and influence their direction to the Human World? They could Develop the Foundation of <The World‘s Compromise Road For All>. In Making A Good Culture of Human …If pampering their ambitions, it will lead to An Impact, more Discord & hardly Settlement? The impasse in this Culture Lead to the Creating or Making Uncertainties that could be the Visions that will be resulting with the Wars. They were rooted in our long-standing differences.  Those are piled and Mediation placenta Is still weak? Generally, the new Superpowers are embarrassing & the Nations depending these Superpowers were helpless In the Ideology of <HOW TO RECONCILE OUR HUMAN THINKING AND DOING>, I mean  for every Race, Ethnicity in this World Community, If not achieved, we are still in Suffering Life? How Are We Equalize <Our Materialistic & Intellectual Rights? Particularly to subtract the Circumstances of being in Poverty, with Disease, & Unfair Justice? Such Landscape of Miserable Life that we are watching in <the several Nations that are still being Communist or Dictatorial>? As Vietnamese Anniversary On April 30 each year, the Pain is implied in their Yellow & Red Flags? As the Northern & the Southern Koreans who are allowed to meet their Families’ Members annually, in the scene <of Thousand Tears of Human Drops Falling>, at the Borders? As the superpowers that still lack of Goodwill, to help these Separated Peoples to be reconciled? Even, they still linked together, enhanced and build up their Army & Nuclear Weapons?  Mankind in the World Today, seem to lose their True Love? They are brain washed in the same situation how to calculate for their almost Increase Competitive Powers, having been not nurturing a Love Heart, a Conscience? As <a Form of Brothers in All 4 World Oceans?>, our Current World Community should be associated with Each Other? But in their whole Thinking Process, they are nurturing a Dream with Multiple of Wrong Doings Computing? Therefore, every Superpower’s Dream still expects their Interests Taken Possibilities.  They Own Conscience was fading away An Human Ideology For All, in order to meet the Desire of Everyone? Such as our Fatherland, Are We Agreed or Still Be Different in the 41 years Period? We still see the miserable characteristics in the two Yellow Flag and Red Flag today? Or, as two North Korean brothers, in every year, thousands of Tear Drops?  I feel as if They Are Very Arrogant in Their Wisdom, but lacking Their Real Human Heart? If We Could Settle the Differences, and Chase Away our Discriminations, we will realize a Joyce in Our Mind, which is gradually appearing? Thus, Where Is the World Order located, My Friends? If I am not wrong, it is naturally located in our Wright Thinking and Doing? It Is really The Thinking of Man, and in the Depths of Our Conscience? When we desire a Real Humanity! Mankind’s World Order will completely changed? There may be a Hell or even Heaven in this Globe? Depending on the way of Our Thinking and Doing on this Earth today, specially the expectations of the Wisdom of our World Leaders? the Superpowers as the Main Religions Leaders as well as the United Nations Ones in our Present Cultural Exchanges of this Century and the Next Ones?

 Trong Thuy Son – 5/2016

(Part Reference and English section at: https://www.vanson.wordpress.com)

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/Some Ref Sources for my Post:

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Demilitarized_Zone

https://www.youtube.com/watch?v=HeJ3FIbdXjk

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2010-05-01/geography-chinese-power

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23312:d-a-ly-quy-n-l-c-c-a-trung-qu-c-b-ng-cach-nao-b-c-kinh-m-r-ng-lanh-th-tren-d-t-li-n-va-bi-n-c-robert-d-kaplan&catid=44&Itemid=301

http://www.cnn.com/2014/02/05/world/asia/north-korea-family-reunions/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: