WHEN THE DRAGON WAKES, THE WORLD WILL BE IN TROUBLE?

KHI CON RỒNG THỨC GIẤC, THẾ GIỚI BẮT ĐẦU VÀO HIỂM HỌA?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Lời Tuyên Bố tinh hoa, của Nã Phá Luân Đại Đế,

Khi Xâm Lăng vào Miền Trung Đông, Hồi Giáo?

<Nếu để Con Rồng Trung Hoa thức, Thế Giới sẽ Hiểm Nguy>?

Thời gian đã nhiều thế kỳ, từ đó đến nay…

Vẫn có các Cuộc Chiến, Tranh Nước Vàng, không dứt…

Gần đây, Chính Sách của Mỹ, do tt Obama là Hòa Hợp?

Ông khôn ngoan Đi Hòa Giải khắp 4 Phương…

Vừa Nhập Cuộc, Ông nhận được cả Giải Nobel…

Dù mới ít thời kỳ đầu của Vai Trò Tổng Thống?

Chính Sách Hòa Hoãn xem chừng như là Cứu Quốc?

Song lại tạo ra một Thế Yếu của Mỹ, 1 Siêu Cường?

Trong Thế Giới Võ Học Tiểu Thuyết của Cụ Kim Dung…

Ai là Bá Chủ, thì Quần Hùng, đã dựa vào Kỳ Vọng?

Thế Rút Quân của TT R. Nixon vào cuối <Cuộc CT Lạnh>,

Đã khiến một nhân vật Võ Nghệ mới nổi lên?

Đó là Trung Quốc vẫn Cộng Sản, rất kiêu căng?

Bắt Tay với Mỹ, chỉ vì Họ rất cần Kinh Tế?

Trước đây, Hoàng Đế Nã Phá Luân từng tuyên bố…

(Nếu để Con Rồng Trung Hoa thức dậy, Nó sẽ quậy tơi bời!)

TQCS hôm nay đã vượt cả Nga, Bá Chủ CS Liên Sô?

Gần như đã luyện gần hết <Võ Chiêu, Kinh Doanh và Kỹ Nghệ>?

TQCS đã là Siêu Cường số 2 ko riêng Phần Kinh Tế?

Mà còn tham vọng 1 Giấc Mơ, <Bá Chủ Võ Lâm>?

Xem các Tri Hành của TQCS những năm gần đây…

Nào Không Gian, Vùng Lưỡi Bò Biển Đông, Con Đường Tơ Lụa…

Con Rồng TQCS đến hôm nay ko hẳn <Nằm Im Lặng>?

Mà Con Rồng này, đã & đang Khuấy Động cả Toàn Cầu?

Thế còn Siêu Cường Nga, Ông Chủ Cũ của TQCS thì sao?

Ai Chi Phối Ai?  trong cái Thế Tam Cường Siêu Đẳng?

Chg Ta có thể xem như <Thế Tân Tam Quốc> hiện đại?

Và Bàn Cờ Địa Cầu, sau Kỳ Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ, sẽ đổi thay?

Cả 3 Siêu Cường Mỹ, LB Nga và TQCS gần đây…

Trật Tự Thế Giới sẽ chuyển động & sẽ có phần thay đổi?

Có 2 Mặt:  Mặt Nâng Cấp Chất Lượng Nền Văn Hóa…

Một Mặt kia, là Ảnh Hưởng của tất cả Quần Hùng?

Nói về Dạng Nâng Cao Chất Lượng của Mô Hình,

Trong Văn Hóa Nhân Loại, Ai quân bình được Mức Giầu Nghèo, sẽ Thắng?

Sự Kiện Chuyển Dịch Thế Giới Hôm Nay,  cần xét trong Kinh Nghiệm…

Chính Dạng Nghèo là một Động Lực Chống Bất Công?

Nó đã tạo nên các Cuộc Cách Mạng Mềm Nóng gần đây?

Tại Trung Đông và nhiều Nơi trong Hiện Đại?

Như sc Mỹ đang Chuyển Trục về Châu Á?

Như sc LB Nga đang Chuyển Trục lại Ukraina lẫn Syria?

Và sc TQCS đang Chuyển Trục dọc theo Đường Lưỡi Bò & Con Đường Tơ Lụa?

Từ những Chiêu Bài Đầu Tư vào nhiều Quốc Gia của THCS…

Người Ta thấy rằng 3 Siêu Cường Hiện Đại 3 Hướng Đi?

Hi Vọng rằng trong Tâm Óc Họ, còn có Lương Tâm?

Mưu Cầu một Lạc Phúc Chung & Thái Hòa Nhân Loại?

 Trọng Thùy Sơn – tháng 4/2016

 Mời xem Phần Anh Ngữ & Tham Khảo trong:

 WHEN THE DRAGON WAKES, THE WORLD WILL BE IN TROUBLE?

(Palavering Current Events, Social Poem)

 The Well Known Declaration of Napoleon the Great, when invading in the Middle East Region, of Muslims? <If the Chinese Dragon is awaken, the World will be in danger>? Time has passed for centuries, ever since, but the World still have consisting endless Wars, in this Gold Water Region. US Recent Doctrine, by President B. Obama, is The World Harmony? Wisely, He has been going around the world in order to realize the above mentioned Doctrine.  In his first term engagement, he received the Nobel Prize; although at his early New Role of a President? This Political Doctrine is the National Patriotism; however, it has created a weak position of the US, a superpower? In the Martial Arts Novel School in China, Kim Dung, was mostly well known as the famous writer, the Term Champion and His Expectations are expected by the People? The Withdrawal of the late President R. Nixon <In the Cold War>, has made a new character emerged in the Martial Arts World? It is Red China that still remains Communist and very arrogant? Shaking hands with the US, just because they needed Economics? Previously, the Emperor Napoleon once declared, (If the Chinese Dragon wakes up, it will stir up the World!)

Communist China today has exceeded Russia, its Elder Communist Soviet Union Master? The Communist China Party <CCP> nearly practiced almost <the Martial Arts, Business and Industries as well>? This CCP also dream of the Superpower Champ as well beside its #2 Economy Position? Watching well the two ambitious faces of Its Doctrine and Practice in recent years … In Ambitious Practice View, CCP has tried in Improving its Space, occupying the South China Sea region Beef tongue, and realizing the Silk Road … The CCP Dragon today, not necessarily <Just Laying In Silence, but this Dragon has Its Ambition to stir up the Word for Its Interests in several Global Areas? What about the Russian Superpower, how is the CCP former boss, the Russia? Who will Influence Who in the World’s New Three Superpowers Today? We can see such a new Picture of the <Three New Kingdoms> in our Modern Period? However, we must wait until the Election after US President, the Globe will be changed due to the 3 superpowers, USA, Russia and recent Communist China …Naturally, the World Order will move & will have the Changes? Particularly in the 2 Faces: the Upgrade of our Culture Quality and the other hand, are the Expectations of All People in the Globe?  Talking about the Improvement of the Cultural Qualities in Mankind, or the Cultural Anthropology, we believe Who Could Balance Well in the Humanity Welfare and Justice will win?

 Events that could change the World today, we need to consider in the Experience …Poverty is a major form of Dynamic Anti-Unfair? It has created the Hot or Soft Revolutions recently? In the Middle East, and many Places in the Modern Period? As USA is moving its Axis back to Asia? As Russia is moving its Axis to Ukraine and Syria? And Communist China is moving along the U-shaped Beef Tongues & its chain of the Silk Road? From the Objective Preview their Differences, We found that These 3 Superpowers in the Modern Period, they are divided into 3 Directions?

Hoping that in their Mind, They Still Maintain their Conscience to aim at Building the Mankind Welfare and the Global Peace?

 Trong Thuy Son – May 4/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/Some Ref. Sources for My Post:

http://wanderingchina.blogspot.com/2008/08/napoleon-and-his-view-on-china.html

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160404-%C2%AB-vai-tro-cua-nga-tren-truong-quoc-te-khong-chac-chan-%C2%BB

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72537/Javier4.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Vladimir_Putin

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/how-the-media-became-putins-most-powerful-weapon/391062/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: