THE WORLD FAMILY STATUS

TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH THẾ GIỚI

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Câu Tứ Hải Giai Huynh Đệ của Đông Phương…

Được Ms M. Luther King gợi lên trong Phong Trào Nhân Quyền ở Mỹ?

Tôi có một Giấc Mơ, xin nhắc Mọi Tộc Dân đều Bình Đẳng?

Có nghĩa là Ai cũng phải Cơm No, Áo Ấm, được An Sinh?

Theo tôi biết, thì các Tôn Giáo trên Địa Cầu…

Đều có Thiện Ý Dựng Xây Tình một  Người Nhân Bản?

Ánh Sáng đó, vẫn sáng soi Phần Tinh Thần Chúng Ta, khi Tỉnh Trí?

Nhất là khi Chúng Ta vừa Cầu Nguyện xong từ <1 Giáo Đường hoặc Đền Chùa>?

Nhưng sau khi đó, thì Chúng Ta trở lại với Đời Sống Nhu Cầu?

Và bắt đầu Đấu Tranh, Cạnh Tranh, <Nhu Cầu Áo Cơm, Tiền Bạc>?

Hiện Nay vì Nhu Cầu ây, mà Gia Đinh trong CĐ Thế Giới…

Đã và Đang Cạnh Tranh ráo riết, để Mình Giầu & Quyền Lực Hơn?

Xem Tin Tức hàng ngày, Mọi Gia Đình trong Nhân Loại vẫn Cạnh Tranh?

Chưa hẳn Chia Sẻ Nhau, Tương Trợ Nhau đúng mức?

Các Siêu Cường Thịnh Vượng, dựa vào Võ Công Nguyên Tử?

Để Cạnh Tranh Nhu Cầu Vật Chất, để có Quyền Lực Cao?

Thế Chiến II, và Chiến Tranh Lạnh vừa tạm yên…

Gia Đình trong Nhân Loại bắt đầu Tranh Dành Nhau <Lợi Quyền & Quyền Lực>?

Không biết các Lãnh Tụ Siêu Cường & Đại Cường Quốc Tế…

Họ có Đi Nhà Thờ, hay tham dự các Lễ Chùa Đền?

Ước Mong rằng Họ tĩnh lặng Tâm Hồn mình, 1 Phút Suy Tư?

Về Chiều Hướng Giúp Mình và Anh Em trong Nhân Loại?

Nếu Tham Vọng Biển Đông, và Con Đường Tơ Lụa…

Nếu Tham Lam muốn Chế Ngự một Số Dân Tộc, hoặc Quốc Gia?

Để Phương Hại Tình Anh Em trong Tử Hải, Ngũ Châu,

Thì Giấc Mông Ấy, các Lãnh Tụ đã <Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát>?

Ôn lại TCII, những Cuộc Chiến Tranh trong 5 Châu, và CT Lạnh…

Chúng Ta đã đi Trật Hướng của Công Chính & Hòa Bình?

Đã đến lúc, Nhân Loại phải nghĩ đến, <Một Chút Tình>?

Đó là Giấc Mộng Chung… An Bình và Tươi Sáng?

Và đó cũng chứng mình rằng, Chúng Ta cùng chung Khát Vọng?

Của Toàn Thể gần 200 Chủng Tộc & Quốc Gia…

Tất Cả Huynh Đệ đều cần No Đủ và sự Thái Hòa?

Trên một Địa Cầu đang mong manh đang rơi vào <Kỷ Nguyên Hâm Nóng>?

Có thể, nếu không Ứng Xử Đúng, Chg Ta sẽ đi vào <Hủy Diệt>?

Không những cho Quốc Gia Mình và Toàn Thể Địa Cầu?

Hãy Nghĩ Về một Tình Nhân Bản Của Địa Cầu?

Một Số Kiếp Sinh Vật Người, chứ không là Hoang Thú?

Chúng Ta Anh Em cùng một Đại Gia Đình Thế Giới…..

Cần Phải Tương Trợ Nhau, Bước Đi Trong Định Mệnh Thanh Bình!

Phải chăng đó chính là 1 Phần Trí Tuệ Tinh Hoa?

Mà Thượng Đế của mọi Giáo Tôn, vẫn như Đang Hướng Dẫn?

Phần Tiến Hóa, trong Mỗi Giai Đoạn, như Từng Kinh Nghiệm…

Như đã và đang Soi Sáng Trí Tuệ của Con Người?

Trong Mỗi Thiên Kỷ, Chg Ta thừa hưởng Một Phát Minh?

Như thời kỳ Văn Minh, vẫn TIẾP DIỄN NHAU, từng Bước?

Xin Suy Nghĩ Kỹ và Xin Đừng Kiêu Ngạo?

Vì trong VŨ TRỤ BAO LA, Sự Huyển Bí vẫn Duy Trì?

Dù THƯỢNG ĐẾ trong mỗi Tôn Giáo  <CHƯA HIỆN RA>…

Hãy nghĩ đến, sau Bậc Cao Nhất của ĐỘ TRÌNH GIAO DỤC…

CON NGƯỜI vẫn chưa THOÁT RA KHỎI ĐƯỢC SỐ PHẬN MÌNH, < PHẦN HUYỀN THOẠI>?

 Trọng Thùy Sơn – 3/2016

 THE WORLD FAMILY STATUS

(Palavering Social Poem)

 The Proverb, <The Four Oceans Are All Brothers> is from Eastern Philosophy.  Minister M. Luther King used its character in the American Civil Rights Movement period? <I have a Dream> He reminds us All people, all citizens are equal? Everyone must have Full Meals, Warm Clothes and Safety? As far as I know, the Religions on Earth,  all have good intentions for Human Rights Situation as A Person? Each One has A Light which has been enlighting our Spirit Section, when we pays attention to.  Especially when we have just finished our praying from <A Church or a Temple or a Pagoda>? But after that, we go back to our Life Needs, then began struggling and competing each other for, <Our Needs of Clothes,  Rice &  Money>? At Present, because of these Needs, Mankind Families in our World Community have more Competitions to gain their Power and their Richness? Looking at the Daily News, all the Families of Mankind are still very competitive? It is clearly they missed their sharing together, and their mutual assistance properly? The rich Superpowers, are based on their Atomic Force? Competition to their physical needs & high power? Even the World War II, and the Cold War have been temporarily quiet; however; Families of Mankind started Dodging their <Physical Interests & Powers>? Do the Leaders of Superpowers or Strong Nations go to their Church? If they go to their Church or attend their Ceremony in a Temple or a Pagoda? Hopefully, they will be calm & deeply thought of himself, just 1 Minute Reflection? Towards A Direction of Self Help and Helping Others, the Brothers of Humanity? If the Ambition of the whole Region in the South China Sea, and the Silk Road… If being greed in wanting to destroy Other Nations?  Causing the Detriment of Our 4 Ocean International Brothers. Yet, their dream of these Leaders has been <Building their Castle on Sand>? If being reviewed, the WWII, Previous Several World Wars, and the Cold War, Are We Going to the Right Track of the Main Direction To Peace? By now, Mankind must think of, <A Little Humanity Love>? That Hopeful Dream will bring to our World a Hopeful & Bright Peace? And This Direction Will Be Absolutely Demonstrated that, Our Goodwill Is being Done together? For nearly 200 of Worldwide Races & Countries …All Brotherhood needs and the Prosperity and Peace while our fragile planet is falling to < the Warming Epoch>? It is possible, if not behave correctly, I will go into <A Serious Terminator>? Not only for the National Body but for the Whole Earth as well? Think of a clinical staff of Planet Earth? Even we are the Lives of Biology, but not the Wild Animals? We Are The Brothers In The World Family… We Should Maintain A Mutual Assistance, to Walk Into A Peaceful Interdependence! Is that true that is The Existing Part of Human Wisdom Essence that God of all Religions, has remained in our Brain, as His Right Direction? It is A Part of Mankind’s Evolution, in all stages, such as the Step in Our Experience. As It has been enlightened in our Human Brain? In each Millennium, We inherited certain limited invention? As The Human Civilization Era, continues THEMSELVES, in each step? Please think twice and Please Do not be arrogant? Because in the vast Universe, the Mystery is still remained? Whatever GOD of every Religion <Lord Has Not Appeared>, but Please Consider the Highest Level of Human Education DEGREE today, We haven’t been escaping from God’s Accomplishment, <THE LEGENDARY/MYSTERY>?

 Vanson Tran – 3/2016

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT

Some Referenced Sources for My Post:

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

http://www.godisreal.today/god-images/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: