FROM WOMEN, WE COULD HEAR THE VOICE OF LOVE, THE JUSTICE & THE PEACE?

TIẾNG NÓI CỦA TÌNH YÊU, SỰ CÔNG CHÍNH & HÒA  BÌNH TỪ NGƯỜI PHỤ NỮ

(Thơ Xây Dựng Xã Hội)

 Tình Yêu ư? không gì bằng Người Phụ Nữ…

Bạn nghĩ xem, nếu Địa Cầu vắng bóng Giai Nhân?

Không những Nàng tô điểm cho Hạnh Phúc Đôi Tim…

Còn khăng khít tạo một Gia Đình Êm Ấm!

Bạn biết không, có một loại Nước Hoa yêu dấu!

Nhờ Hương Thơm quấn quít lấy Tình Yêu?

Nàng có cái tên lãng mạn là Coco Chanel!

Đã biến cải cả Thời Trang và Hương Tình Yêu nữa?

Người Phụ Nữ trong Lịch Sử nhất là Cận Đại…

Phụ Viết cho TT FD Roosevelt Bản LHQ Nhân Quyền?

Chính là bà Eleanor Roosevelt, Tổng Thống Phu Nhân?

Mới đây nữa, Mother Teresa, nhận Giải Nobel Tình Yêu Nhân Loại?

Người Phụ Nữ nổi danh khá nhiều Phương Diện…

Chg Ta không ngờ, trong Kinh Doanh, Họ rất thành công?

Bà Helen Rubinstein, khởi nghiệp, chỉ là một Tiểu Thương…

Ngành Cosmetic, sau phát huy thành Đại Công Ty nổi tiếng!

Cái Công của Bà là dùng Khá Nhiều Doanh Lợi…

Yểm Trợ các Công Ty Vô Vị Lợi, cải thiển Xã Hội Hoa Kỳ!

Còn trong Lãnh Vực Nghệ Thuật Phim Ảnh nổi danh…

Chúng Ta còn nhớ Katharine Hepburn, cô Đào xinnh xắn?

Bà ta đã nhận tất cả 12 Giải Oscar, cho 12 Cuốn Phim Xã Hội!

Đa Phần những Tác Phẩm này <Nâng Phẩm Chất Người Phụ Nữ Hoa Kỳ>!

Cho đến nay, Giới Nghệ Thuật Mỹ, chưa mấy ai?

Giật được 12 lần, Bức Tượng Vàng, trong Nghệ Thuật!

Một Người dám  từ chối <Không Nhường Ghế> cho Người Da Trắng?

Một Phụ Nữ Da Mầu rất nổi danh về Tranh Đấu Nhân Quyền?

Hành Vi của Bà đã Thức Tính Toàn Dân Hoa Kỳ?

Chính là Bà Rosa Park, Bà là Lãnh Tụ Đấu Tranh Không Bạo Động?

Đã Cô Đọng thành <Cuộc Giải Phóng Người Da Đen Nô Lệ>?

Một số Phụ Nữ rất nổi dãnh, còn giật được Giải Nobels?

Trong nhiều Ngành Khoa Học ngoài lãnh vực Nhân Văn…

Như nữ khoa học gia Marie Curie tìm ra Khoa Chiếu Điện? (X Ray)

Như bà Dorothy Hodgkin, giật Giải Nobel về Hóa Học,

Gần đây, nhiều Phụ Nữ làm Chính Trị rất nổi danh!

Như bà Angela Merkel, thủ tướng Đức, trong Vụ Người Di Dân…

Bà đã tỏ ra là Người Lãnh Đạo có một Chân Tình, <Tình Nhân Bản>!

Gần đây, Đan Mạch, nữ Thủ Tướng Helle Thorning Schmidt!

Ba Lan, Nữ Thủ Tướng Ewa Kopacz, 2014 khá nổi danh!

Switzerland, Nữ Tổng Thống, ghê chưa? bà Simonetta Sommaruga!

Năm 2015-2016, đánh đấu Vinh Danh nhiều Phụ Nữ?

Tôi muốn nói tại Nam Hàn, bà Park Geun-hye, 2013, đã là Tổng Thống?

Và Tổng Thống đầu tiên của Kosovo cũng là 1 Phụ Nữ,  là bà Atfete Jahjaga!

2015, bà Kolinda Grabar Kitarovic được bầu làm Tổng Thống ở Croatia…

2016, bà Thái Anh Văn, <Tsai Ing-Wen>, được Dân Chúng Đài Loan dồn phiếu…

Bà đã trở thành nổi danh,  Nữ Tổng Thống của một Chế Độ Dân Chủ!

Nếu  phải liệt kê,  Vai Trò Phụ Nữ trong Lịch Sử rất nhiều…

Xin Độc Giả vào xem Chi Tiết trong Phần Tham Khảo Nguồn…

Tài Liệu Nguồn,  có liệt kê rất nhiều Nhân Vật Phụ Nữ…

Chúng Tôi Muốn Hỏi các Bạn, nhất là Chị Em Phụ Nữ?

Các Bạn phải làm gì?  Đễ Xây Dựng Đất Nước Hoa Kỳ?

Tham Gia Chính Trị và Minh Mẫn Quản Trị Gia Đình….

Để Tình Nhân Bản có thể Hình Thành tương xứng trong Cộng Đồng Xã Hội!

Đã đến lúc Chuông Lịch Sử Hoa Kỳ cần Vang Tiếng Dội?

Và Lực Lượng Chị Em Phụ Nữ hãy Tích Cực Tham Gia…

Chúng Ta kỳ vọng một Con Đường Sáng, Tình Nhân Bản Thăng Hoa…

Sẽ Hướng Dẫn Tình Người trong Hòa Bình và Hòa Hợp!

Trong kiến thức tôi, Bà cnt Hillary Clinton, giầu Kinh Nghiệm…

Tôi Tin Tưởng Người Phụ Nữ Này, sẽ làm nên LỊCH SỬ HOA KÝ

Các Bạn Phụ Nữ!  Xin hãy Dồn Phiếu Tim Óc cho BÀ…

Quý Bạn cũng Đang Cất Xây một VƯỞN HOA NHÂN BẢN đấy!

 Vanson Tran – Tháng Ba Mùa Bầu Cử Hoa Kỳ

(Please See My English Version in https://vanson.wordpress.com)

  

FROM WOMEN, WE COULD HEAR THE VOICE OF LOVE,

THE JUSTICE & THE PEACE?  – (Poetry for Social Building)

 Love? Woman’s considered the best, nothing can be compared … Do you think, if this Planet’s period happened the absence of Women? A woman, she not only adorns the Double Happiness Hearts, but also creates a happy family or a docile domesticity! You know, there’s a wonderful Fragrance! Thanks to this gravitate  Fragrance which ties a Wonderful Love? She had a romantic name, Coco Chanel! She has transformed both the Fashion and Perfume to Love in life again? Another Woman in History and In Recent Modern Time, especially, she wrote to President FD Roosevelt Accessories the UN Declaration of Human Rights? She was Eleanor Roosevelt, the President First Lady? Recently again, Mother Teresa, a Nobel Prize was awarded to show Her Deep Love of Mankind? Women are famous in A Lot of   Aspects … We did not expect, in Business, they are very successful as well?

That was Ms. Helen Rubinstein, starting a business, only a Small Business in Cosmetic Industry, after for a while, she was promoting her Small Business into the famous Great Company! In doing her Business in normal, but her Great Contributions were her Business Remarkable Income was offered to support the Nonprofit Companies to improve American Society! Also in the Field of Art Film reputation, Katharine Hepburn, I remember she was a lovely Movie Star, having got 12 Oscars, the 12 Famous Social Movies in her career! Most part of these Works was <Improving the Quality Woman in USA>! So far, in the US Art World, not a few people has got 12 times, golden statues, in Art! One person who refused <Not Yielding the Seats> for Whites ? A black woman is very famous for Human Rights.  Her Behavior Character has wakened up and encouraged the Black US Citizenship Improvements. She was Ms. Rosa Park, she was the Leader of the Social Controversy but Not Violence? Her Attitudes and Actions Have Condensed into <The Blacks Slavery Liberation>? Some very famous Other Women, went on to win Nobels? In many areas beyond Sciences Humanities … As female scientist Marie Curie found Electrical Lighting Science? (X-Ray). As Dorothy Hodgkin, Nobel Prize in Chemistry! Recently, much Relief Political Women were very famous! As Angela Merkel, German chancellor, in the Case of Saving Millions of the World Immigrants In the Middle East and North Africa. She has proved to be a Humanity Leader in the <The Human Rights Protection>! Recently, Danish Prime Minister Helle Thorning-Schmidt, A Woman Figure! Another One in Poland, Female Prime Minister Ewa Kopacz, was quite famous in 2014! In Switzerland, another Woman President, quite surprise? Mrs. Simonetta Sommaruga! In the Year 2015-2016, marking more Honor Women? I’d say in South Korea, Ms. Park Geun-hye, 2013, was elected the President? And the first President of Kosovo was also 1 Women, Mrs. Jahjaga Atfete! In 2015, Ms Kolinda Grabar-Kitarović was elected President of Croatia …In 2016, Ms. <Tsai Ing-Wen>, is the wonderful Character of the People of Taiwan after the General Election … She became famous, A Newest Female President of a Democratic Regime in this Small Island! If we have to list the Women’s Role in History, we will find a lot …Please visit our Referenced Source … This Document Source lists many Women Characters in the History of our Globe!  Now, We Want To Ask All of You, especially Women Today? What Do You Have To Do in order to build Our Country, USA the Best? Your Participation in Political and Administrative Studies as well as maintaining your Happy Family in addition to the Love of Humanity can Form A Commensurate in Social Community!  It is time for US Women to Ring the History Bell and Make It Echoing famously in the World! My Dearest Women of USA, Please actively participate in the Modern Political Movement for You and The Country.  We All Expect A Brighter Road For All of US!

For Our Human Love to Be More Promoted! Our USA Society Will Be Harmonized with the World Peace and Human Love! In my knowledge, Mrs. Ex. ESS Hillary Clinton has well educated and experienced …Trust Ms. Hillary Clinton because this Qualified Woman, can Surely Make Our US history for All of Us! We Are Calling All of US Women like You! Please Eagerly Go To the Polls and Vote Ms. H. Clinton and Sharing Your Part In the Building Of USA Garden, the Garden of Wonderful Flowers, the Flower of Humanity Love!

 Vamson Tran – March 2016

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA TÔI:/Some Referenced Sources for My Post:

http://www.biographyonline.net/people/women-who-changed-world.html

Danh sách các Phụ Nữ Nổi Danh trong Thế Giới Sử.

http://www.theglobalist.com/women-on-top-of-the-political-world/

Half of those women are the first ones to hold their country’s highest.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: