Which Societal Model Do Post-Communist Superpowers Construct at Present & in Future?

CÁC SIÊU CƯỜNG HẬU CỘNG SẢN NÊN XÂY DỰNG

 MÔ HÌNH XÃ HỘI NÀO Ở HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Tìm hiểu từ Dạng VN-XHCN Định Hướng Theo TTKT…

Tôi đã ngồi nghiền ngẫm, cố tìm hiểu nhiều đêm…

Vẫn không rõ Con Thuyền CSCN sẽ ghé vĩnh viễn Bến Nào?

Chưa thấy xuất hiện một Bến Bờ rõ ràng và hi vọng?

Bí Kíp Marxism/Karl Marx vẽ như <không rõ ràng Kịch Bản>?

Sáu-bẩy thập niên rồi, <Các Nước Hậu Cộng Sản> vẫn loay hoay?

Món Xã Hội Chủ Nghĩa Định Hướng theo TTKT Tây Phương?

Pha Chế thế nào để hình thành <Một Món Ăn Ngon Xã Hội>?

Nhìn về Địa Dư, chúng tôi nhìn thấy Họ, như Các Quán…

Nhưng <Gia Vị Văn Hóa Cất Xây> gần như Bắt Chước Tây Phương>?

Vậy <Mô Hình Xã Hội thật>, của các <Nước Hậu Cộng Sản> ra sao?

Trong khi các Quán Ấy, tôi thấy Nhân Viên còn Nghèo Đói?

Chủ Nhân chưa trả Họ một Mức Lương hầu đủ sống?

Và Tệ Đoan Xã Hội ngày càng nẩy sinh lắm Nhiêu Khê?

Chưa kể, Nạn Tham Nhũng, Nạn Phân Hóa & Thanh Toán Nhau?

Đại đa phần… Nhg Công Trình đều còn thiếu nhiều Chất Lượng?

Nhất là chưa thấy một Công Trình nào nổi danh Đóng Góp?

Và chưa thấy một Logo nào, như <Tự Hào Trung Hoa, Tự Hào Nga, Tự Hào Việt Nam>?

Nhìn Viễn Ảnh Nước Họ, tôi chưa nhìn rõ Một Lộ Trình?

Lộ Trình nào vào Nền Văn Minh Địa Cầu và Nhân Loại?

Thuở xưa, đã có một Nền Văn Minh Trung Hoa Cổ?

Như thế nào? Sao các Lãnh Tụ của <TQHCS> không gắng Phục Hồi?

Dạng Toàn Cầu Hóa, có phải là một Ý Thức Hệ hiện nay?

Họ có thấy được Tia Sáng nào, trong Giao Lưu Văn Hóa?

Hiện Đại Loài Người rất may, có Cơ Quan Liên Hiệp Quốc…

Tôi nghĩ rằng Lãnh Tụ Các Nước nên họp thường xuyên…

Ở Định Chế này, Họ có thể Trao Đổi & Đả Thông…

Những Vụ Việc, cần <Common Sense>* cùng nhau Giải Quyết?

Nếu Kiêu Ngạo như LB Nga và hiện nay như Trung Cộng?

Bàn Cờ Thế Giới, ko lâu,  phải đối diện Một Thế Chiến tương tàn?

Mô Hình Xã Hội Cộng Sản sau LBXV đổ, đã tan hoang? (Socialism Model)

Ý Thức Hệ Xã Hội như đã nhạt mờ, tuy quyến rũ? (Social Ideology)

Mô Hình Tư Bản Chủ Nghĩa, hiện đại như có nhiều Cấp Tiến?

Ví dụ như Phẩm Chất, <Tự Do, Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền>?

Nhưng Tại Sao sau TCII, CT Lạnh nhiều Nước vẫn còn Đói Nghèo?

Vẫn còn bị Chiến Nạn của các Siêu Cường trong Trái Đất?

Tình hình Cạnh Tranh về Nhu Cầu Tài Nguyên & Kinh Tế…

Đang làm dấy lên Chính Sách Hiếu Chiến của một số Siêu Cường?

Nếu các Lãnh Tụ Siêu Cường thiếu cân nhắc TRI, HÀNH?

Hệ Số Căng Thẳng sẽ gia tăng Hình Thành một <Tân Thế Chiến>…

Nói về TRI, chính là nói về khả năng <Tầm Nhìn của Trí Tuệ>?

Mà các Lãnh Tụ Xã Hội này khi <Hành Sử Tham Vọng của Mình>?

Nhìn Thế Cờ các Siêu Cường đang hành sử tại Biển Đông…

Dạng ISIS, miền Trung Đông, Bắc Phi & Đông Âu, Đông Á…

Nhu Cầu Quyền Lực & Quyền Lợi như mỗi ngày càng Căng Thẳng?

Nhân Loại hy vọng gì? Khi Bạn thấy cả Hàng Triệu Nạn Nhân?

Sự Bất Toàn của Ý Thức Hệ Xã Hội, tạo Mâu Thuẫn lẫn Chiến Tranh?

Dạng Vong Thân Trí Tuệ này sẽ lan sang Dạng Vong Thân Vật Chất…

Có nghĩa là các Hành Vi ngả dần vào Dạng Dục Vọng?

Chuẩn bị mọi Dạng Hình để Sức Mạnh Thắng Người?

Không quan tâm đến Dư Luận đánh giá của Cộng Đồng…

Kể cả Tham Lam vơ mọi Tài Nguyên cho mình Chiếm Hữu?

Dạng ISIS là một Dạng Vong Thân Trí Tuệ nhiều Quá Đáng?

Dạng Xâm Lấn Biển Đông, Miền Ukraina là một Dạng Vong Thân Vật Chất định hướng Dạng Trí Tuệ Vong Thân?

Như TQCS quá tham chiếm Toàn Vùng Biển Đông & tđq Nga chiếm Đông Âu?

Từ 2 Dạng Vong Thân này, nhiều Đau Thương Loài Người sẽ phải Chịu?

Ước mong rằng Các Lãnh Tụ Siêu Cường cần Phản Tỉnh?

Cần Ngồi Với Nhau, để <Tìm Biện Pháp Cứu Xã Hội Người>?

Con Đường Nhân Loại đang đi như Trái Chiều?

Không Hòa Hợp với Ước Mơ của Con Người Hiện Đại? 

Trọng Thùy Sơn – 3/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết của tôi/ Some References For My Post:

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_socialism

https://www.gmu.edu/centers/…/Tyler/civ.pdf

https://www.theguardian.com › World › Globalization

https://www.pseudology.org/…/Identity%20crisis%20and%20postcommunit%2

  Which Societal Model Do Post-Communist Superpowers

Construct at Present & in Future? (Palavering Social Poem)

 Learning from the Term <Socialist Vietnam Oriented to the Economy Market>, I have spent several nights to think and analyze that kind of Social Form, but in vain. It seems to me The Boat Commander of Socialist Countries has not known which Shore so that His Boat can dock? When the Shore is not clearly seen, how can The Commander anchor the boat? The Doctrine Book of Marxism/Karl Marx has drawn as <Unclear Scripts> & his Students have been taught for 5-6 decades, and the Post-Communist Countries are still struggling to build a Best One. It seems to me as a Food Dish Name, <The Social Orientation according to the West Economy Market>?

How Can the Chefs mix their Recipes to have A Delicious Dish in the Social Culture? While I saw, they copied the Western Construction, but their Employees are paid with low salary; their Social Qualities are, in general, still very complicated, increasing social ills arising too cumbersome. Not to mention, their Corruption their Social Division, and their own right Elimination? Their majority of Social Building Projects are lacking of Qualities.  Especially, I do not see a celebrity Project Contribution? And I do not see any logo, such as <Proud Chinese, Russian Pride, Proud Vietnam>? Envisioning their Countries, I do not clearly see A Necessary Route? A Route is leading them to the Global & Mankind Civilization? Long ago, there was a Chinese Ancient Civilization? How Was It? Why don’t the Leaders of <Post-Communist China> try to recovery? Could the Globalization Form now, be the Required Current Ideology? Can we see any spark, in our Cultural Exchanges? Fortunately, there is the United Nations Agency in our Globe, I think Leaders of all Countries should meet regularly, in this Institutions, so they can exchange their views & compromise them with best solutions for all. There are a lot of Complicated Problems we need a <Common Sense> * together to Solve? If Being Pride as Russia and China today, the World Chest, not too long, must face a fratricidal World War? The Social Model for Communists after the Soviet Union Fall, was gutted?  The Social Ideology as dim light, but charming? The Model of Capitalism in our modern time has been improved with a lot of Radicals? Its such as, <Freedom, Democracy, Respect for Human Rights> are remarkable? But Why then, after the WWII, and The Cold War, several Nations are still facing Poverty? War Victims remain and more seen, due to the Conflicts & War Effects of the Superpowers on Earth?  Their Competitive Situation needs more Resources & causes more Economic Interests…Therefore, their Policies are aroused by some belligerent Superpowers? If the Leader of Superpowers consider their Thinking and Doing, they will strengthen their hasty Capacity of Thinking and Doing. The Stress System will increase to form a New World War. Talking about the THINKING, is talking about the possibility of <Vision of Wisdom>? That the Social Leaders when <Conducting Their Ambitions>? Observing the Chess Game of some modern Superpowers whose Moves were exercising in the South China Sea … or the ISIS format,  in the Middle East, North Africa & Eastern Europe, East Asia; We realize their Needs & Rights are increasingly Stresses for Mankind’s Life? Where do you see the millions of War Victims? The Imperfect Social Ideology will cause Conflict and War? This kind of Mind Alienation will spread to form another form: the Materialistic Alienation. This Behavior means slowly leaned on the Form of Desire? Preparing every method to have Power to Win Others? They do not consider the Gossip Evaluation of Moral Conduct of the Community, even being greedy in all Resources for Possession? ISIS is a Form of outrageous Mind Alienation? The Occupation of the South Sea Region, the Invasion of Crimea, Ukraine in a Ring-Oriented Type of Materialistic Alienation Form then, fixing into another Form of Wisdom Alienation indeed. As Red China has involved in occupying the whole Region of the South Sea, and the Russia Invasion into the Eastern Europe show the Alienation Forms which will cause more pains for Human Beings? We wish the Leaders of Superpowers today know how to gain their Reflection as needed? Should they sit down together, to search <Measures to Compromise their Common Interests>? The Path of Humanity is moving as mixed? Not in Harmony with Dreams of Our Modern Mankind?

 Trong Thuy Son – 3/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: