WILL IT BE TRUE “OUR WW3 WOULD BE HAPPENED”?

CÓ THỰC THẾ CHIẾN III SẼ XẨY RA?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

TQCS và tđq LB Nga hình như không Đồng Thuận…

Với Tây Phương & Mỹ trong những Tiêu Chí Địa Cầu?

Như Vụ Việc TQCS Chiếm Trọn Vùng Biển Đông,

Và Tham Vọng cả 1 Siêu Dự Án Con Đường Tơ Lụa?

Riêng tđq LB Nga sau vụ Chiếm Georgia và Crimea, Đất Cũ…

Vào Trung Đông Can Thiệp, 1 Thủ Đoạn Chiến Lược của TT Putin?

Để xúc tiến, Chiến Sự Nga, quyết Bám Đất Syria làm Địa Bàn?

Gây Ảnh Hưởng Vùng Trung Đông và Trung Nam Á?

Kế Hoạch bao gồm cả Địa Chính Trị & 1 phần Kinh Tế?

Hai Siêu Cường mới nổi lại…đang Hoạt Náo Địa Cầu?

Trong khi trong Quốc Nội Họ, Dân Chúng vẫn còn Nghèo?

Không chịu Tiến Hóa Nội Bộ Nền Văn Hóa của Họ…

Lòng Ái Quốc, các Lãnh Tụ quên đi, và Ăn Mảnh?

Mọt Sâu Trùng Tham Nhũng nhan nhản Non Sông…

Dạng Chia Rẽ Lợi Quyền tạo Thanh Toán Nhau…

Gây Thù Hận và Quyền Lực Sẽ Phân Hóa Nhau…

Khó Thống Nhất được, và Trưởng Thành Nền Văn Hóa …

LB Nga đã bị nhiều Cấm Vận của Liên Âu và Mỹ?

Trong Thế Giới Cộng Đồng, đang có những Thành Kiến chống nhau?

Tham Vọng quá lớn, của 2 Siêu Cường TQCS và của LB Nga…

Đang tạo Cho CĐ Thế Giới,  khá nhiều Căng Thẳng?

Nếu các Siêu Cường này, Lợi Quyền không Hòa Giải?

Không chóng thì chầy, sẽ Đụng Chạm Mạnh và có Chiến Tranh?

Đức Giáo Hoàng vừa tích cực trong những Chuyến Công Du…

Kêu Gọi các Lãnh Tụ Siêu Cường hãy Nhân Tâm Phản Tỉnh?

Trong khi đó, các Nước Hậu Cộng Sản như TQCS, Bắc Hàn & VN-XHCN…

Bộ Óc Tẩy Não YTHCS vẫn lê thê,  phá hoại mỗi Thời Kỳ?

Họ không tìm được Chính Nghĩa, trong YTH Môi Trường?

Nên bát nháo, Copy và Rập Theo MH Tây Phương và Mỹ?

Chất Kiêu Ngạo không chịu Hòa Đồng và Ương Ngạnh….

Khiến Địa Cầu trật Hướng Xây Dựng lẫn Hòa Đồng?

Nhìn Dạng Toàn Cầu Hóa của Chủ Nghĩa Dân Chủ, Tự Do….

Họ đã phóng ra và đang thiếu Phần Cộng Tác…

Của hầu hếtcác Quốc Gia Độc Tài và Hậu Cộng Sản,

Vì mỗi Hướng Đi… Họ đều Tính Toán Lợi Cho Mình?

Một khi Quyền Lợi Kinh Tế pha mầu sắc Đấu Tranh…

Sẽ đưa đến Địa Cầu Nhân Loại… vào Tương Lai Bất Định?

Và nếu Chất Lượng Chính Nghĩa của < Hành Vi Ứng Xử…>,

Thiếu Chân Thành, không bồi đắp… trong Hướng Giao Lưu?

Các Kịch Bản của các Nước… đều chứa đựng những Âm Mưu?

Sẽ Cấu Tạo nên Dạng Hận Thù & Chiến Tranh> đương nhiên <Sẽ Đến>?

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

(Xin Coi Nguồn Tham Khảo và Bản Dịch Anh Ngữ trong:

https://www.vanson.wordpress.com)

 Translation:

WILL IT BE TRUE “OUR WW3 WOULD BE HAPPENED”?

(Palavering Current Events, Social Poem)

 Apparently, Red China and New Empire of Russia do not get along with USA and EU about the General Criteria of our Planet?  Red China, as having occupied the Full South China Sea Region, Is trying to realize its ambition of the Super Silk Road Project? New Empire of Russia, after occupying the Georgia and the Crimea, its old lands, started its Intervention in the Middle East, the Prime Strategy of Pres. V. Putin? For promotion, the Russian Strategy is aiming at Syria, Putin decided sticking at the Middle East Local Land? A Geographic Regional Influence and the Central Asia? Including Local Plan in Politics & Economics in One Project? Red China and New Russia, the two superpowers are emerging again … Planet would become agitating? While in their National Society, there are a high ratio of Poor People? Internally, Red China as well as Russia delayed their Evolution of Culture. The Leaders neglect their Patriotism and become selfish, greedy? More Corruptions and Divided Groups of Interests are seen, creating the Country Division and Destroying Each Other to cause more Hate.  Their Reunification & Mature Culture are harder, and harder. Recently, Russia has been influenced by a lot of EU & US embargoes? In the World Community, there are prejudices against each other? The too large Ambition of the two Superpowers, Russia and Red China have caused for Our World a lot of Stresses? If these major superpowers’ rights are not equally settled, sooner or later, we will be facing the world crash leading to the World War?  Recently, the Pope has shown his positive Worldwide Tour, calling the Superpower Leaders to reflect their Humanity Direction? Meanwhile, the post-communist Countries, like Red China, North Korea & Communist Vietnam, due to their Brain-washing Mind,  has shown their Abnormality in each Social Changing Period? They could not find the means, for their Real Environmental Social Ideology?

 So topsy-turvy, they have copied incompletely the Western and American Social Modal? Therefore, their Compromise Quality has not well seen, but confused Pride and stubbornness.  This Result Would Be Making the Earth dislocated and lost the Right Construction Direction? Looking the Form of Globalization and the Democracy, Freedom Ideology, they were released and are lacking the Most Important Part of Collaboration. Most of the Communist Dictators of Post- Communist Nations aim at their own Direction?  They plan their own Way of Benefits for their own Advantages? Once the Economic Rights has the Struggle Color, it will bring to our Mankind Globe an Uncertain Future? And if the meaning of <Quality of Their Behavior> lacks of Sincerity, not accretion … in our Direction Making? The Script of All Nations contains the Plot Form, Mankind  will constitute <Hate & War>?  The World War naturally <Will Come>?

 Trong Thuy Son – 2/2016

REFERENCE SOURCE FOR OUR ARTICLE:

Some Referenced Sources for My Post:

https://www.abc.net.au/…chinasouthchina

https://www.zerohedge.com/…/russia-escalates-suspends-military-co

https://www.veteranstoday.com/…/world-war-three-will-begin-on-the-southchi

https://www.nationalinterest.org/…/5-places-where-world-war-th

https://www.defendproclaimthefaith.org/…/israel-and-t

https://www.blogs.reuters.com/…/everything-you-need-to-know-about-the-southchin

https://www.washingtonsblog.com/…/russiashould-anything-happen-to-iran-thi

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: