IS OUR PLANET BEING AN ENVIRONMENT FULL OF POLLUTION and HUMAN DISEASE?

 ĐỊA CẦU ĐANG LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG ĐẦY Ô NHIỄM & BỆNH TẬT CỦA LOÀI NGƯỜI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – P2/2) 

Sự Biến Đổi của Địa Cầu ảnh hưởng vào Đời Sống?

Khí hậu, Nhiệt độ, ảnh hưởng đến Múa Màng…

Những năm gần đây, chg ta thấy Mực Nước Thủy Triều…

Đã tăng cao, vì các Tảng Băng 2 Cực Địa Cầu tan chẩy?

Vũ Trụ Thiên Nhiên đã tăng dần những Cơn Bão Lốc?

Tàn Phá nhiều Vùng và làm Ngập Lụt nhiều Nơi…

Các Ngọn Sóng Thần đã càn quét nhiều Địa Phương…

Các Làng Mạc Dân Chúng sống Ven Bờ Sông Biển…

Chưa kể, Con Người gần đây mắc nhiều Bệnh Lạ?

Sau AID, HIV, Ebola, Sốt Xuất Huyết, lại đến Muỗi Zika?

Chưa kể Việc Sản Xuất Thực Phẩm còn Thấp Kém của Nước Ta…

Tạo Nhiễm Độc hoặc Thiếu Vệ Sinh, nên Sinh Bệnh?

Nay Ô Nhiễm Môi Trường còn gây thêm nhiều Dạng?

Sông Ngòi đầy Rác Rưởi, Chất Phế Thải do Công Nghiệp thải ra?

Nhiều Loại Hải Sản nhiễm độc, nhan nhản trên Giòng Sông…

Dạng Ngộ Độc vì Ăn phải Thực Phẩm có nhiều Chất Độc?

Các Nước Công Nghiệp Cao, còn xẩy ra nhiều Tai Nạn?

Tại Nạn Giao Thông, Công Nghiệp cả Ngàn Vụ, hàng năm…

Đã có nhiều Cuộc Họp Thượng Đỉnh trong những Năm Qua…

Phần lớn, các Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia nói năng Cục Bộ?

Có nghĩa là, Ta chưa thấy Ai … Tổng Quát Hóa?

Sự Biến Đổi của Địa Cầu do Hành Sử của Con Người?

Các Nền Giáo Dục, và Xã Hội của Loài Người…

Chưa Hướng Dẫn đủ để Xã Hội Người tiến bộ?

Các Nước Văn Minh đã đạt đến Tinh Hoa trong Nền Văn Hóa?

Đã và đang Ảnh Hưởng vào mọi Khu Vực của Địa Cầu…

Song các Nhà Lãnh Đạo các Quốc Gia Đang Mở Mang…

Vẫn chưa đủ Kỹ Năng tạo nổi Nền Văn Hóa cao, của Họ?

Chưa kể còn Tham Nhũng vì Vừa Nắm Vào Cơ Hội?

Lòng Ái Quốc lu mờ, vì Vong Thân Vật Chất kéo lôi?

Cho Nền Tầng Lớp Lãnh Dạo của một Quốc Gia…

Chính là Nòng Cốt để Dựng Xây một <Xã Hội Con Người Văn Minh, Tiến Bộ>,.

Nhưng Họ không đủ mọi Kiến Năng & Hành Vi Chính Đáng…

Chỉ Đình Trệ Quốc Gia Mình, hoặc Tụt Hậu nhiều Năm?

 Chỉ cần nhìn Chất Lượng Hiến Pháp, Luật Pháp và Sinh Hoạt Nhân Dân…

Người Ta có thể Tiên Đoán Tương Lại Quốc Gia Này, không khó?

Muốn Thoát Khỏi Tình Trạng Kém Văn Minh & Chậm Tiến?

Thiết Tưởng Tập Đoàn Lãnh Đạo phải Trong Sạch Hóa Bản Thân?

Học Hỏi Tiến Bộ và Thích Ứng chân thành Lòng Ái Quốc cho Non Sông…

Thì các Thế Hệ Trẻ Tương Lai mới Thoát Ra Cảnh Đời Thấp Kém?

Địa Cầu chúng ta đang lâm vào Cảnh Đời Nhiều Ô Nhiễm…

Nhưng Sự Cải Thiện có thể do Người Lãnh Đạo Thi Hành?

Người Lãnh Đạo phải Cải Thiện cho chính Cá Nhân?

Tiếp đến, Họ phải Tri Hành chân chinh để Cải Thiện Môi Trường Xã Hội?

Trong bao lâu Tập Đoàn Lãnh Đạo lại Tự Ô Nhiễm <như Tham Nhũng và Độc Tôn Duy Ngã>?

Thì Đất Nước Mình, Dân Chúng nhiều Đời, vẫn phải < Lê Những Bước Điêu Tàn>?

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

(Xin Xem Phần Tham Khảo & Phần Anh Ngữ trong:

https://www.vanson.wordpress.com)

 

English Version:

IS OUR PLANET BEING AN ENVIRONMENT

FULL OF POLLUTION and HUMAN DISEASE?

(Palavering, Social Poem – P2/ 2)

The Transformation of the Earth affect on Life? Climate, Temperature, affecting crops …In recent years, we see Tide Changings have increased, because the ice melt 2 Poles of the Planet? Natural Universe was ascending more hurricanes? Devastated Parts and massive Floods …The Inhuman Tsunami swept many local areasl …The  People living along the Coastal Border are more suffering …Not to mention, with many recent Human Strange Diseases? After AIDS, HIV, Ebola, dengue, Zika came Mosquitoes?

Not to mention The Food Production was lower in our country …Create Poisoning or unsanitary, also newborn Diseases?  Ingesting Poison is formatting, because there are many Poison Food?  The highly industrialized countries, also occurred more Accidents? Traffic accidents are happened in many nations, particularly the Industrialized Countries, annuallyl …There have been many Summits over the years …Most National Leaders discussed about narrow Subjects? That means they have not covered the Problems for Everyone… Just a General Topics? The Transformation of the Earth is caused by the Conduct of Mankind? The Education Foundation, and the Society of Man …Never issued enough to the Social Guidance for the necessary Progress? The Transformation of the Earth affects importantly on our Life? The Climate, Temperature have been affecting our Crops …In recent years, we see Changing Tides that have increased, because the ice melt of the Arctic Poles of the Planet? Natural Universe was ascending the hurricanes? <Arctic Ocean, Antarctic North Pole Devastated parts and massive floods …The Flame Tsunami swept many many Villages; The Village of People Who lived in the Coastal Region was in trouble …Not to mention, additionally, Mankind have faced with many recent Human Strange Diseases? After AIDS, HIV, Ebola, Dengue, and now Zika Mosquitoes have come? Not to mention about the Food Production was lower in our country’s Agriculture…

Some Types of Poisons caused by Ingesting Foods has shown a lot of Poison? The highly industrialized countries, also occurred more Accidents? Traffic accidents, the Thousand Industry Department, the annual … There have been many summits in the Over the years … Most, the National Leader Local speech?  that is, I have not seen anybody … Just A General Consideration? Unclean Rivers created poisoning or unsanitary situation, and New Born Diseases? Today, Environmental Pollution also causes more Dangerous Types?  We saw full of rubbish, industrial wastes discharged on and on… Many types of seafood poisoning, abound on the rivers of the countries, have reached the Essence of Culture? Has been in all the Regional Impact of the Planet …But the leaders of developing nations to Bring Skills are not enough to create a high floating Culture, for their Nations? Not to mention also, about their Corruption Opportunity has been seen?

Their Patriotism is overshadowed, because of their Materialistic Alienation Status? Even for the Elite Class of the Nation Who Are the Core required to build a <A Social Progress or Civiliation>? However, If Their Acts are not acting righteously in their Power Position, the National must be only stalled, backward, or Left Behind many years? Just look at the Quality of the Constitution, the Law and People Living Conditions, one can predict the future of these countries, not harder? In order to get rid of Uncivilized & Slow Progress Situation? We thought, the Setting Thought of Leadership Group must be purified themselves first? Learning Improvements and Adaptating their Sincere Patriotism for their Fatherland… in order to open roads for theirYoung Generation, the new better Future of Life? Even our planet is in a Landscape of Life with More Pollution, but the Improvements must be done by the Enforcement Leaders? Leaders must own their Personal Improvement? Next, they have to Think Tank & Action perfectly to improve their Social Environment? How long the Group Leaders stick to Self Pollution <Both Corruption and Holding for ever their Authoritarian Position in their Country>? Then, their Country, their People must live in the Condition of <Being Miserable For Ever>!

Trong Thuy Son – 2/2016

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.cop21paris.org/about/cop21

http://www.cop21.gouv.fr/en/

https://www.google.com/search?q=The+Pollution+of+the+Globe&espv=2&biw=914&bih=456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3lJXxl_fKAhVDPj4KHWrqD9gQ_AUIBigB

http://www.voatiengviet.com/content/cac-thanh-pho-a-chau-ngot-ngat-vi-o-nhiem-khong-khi-te-hai/3113857.html

http://www.voatiengviet.com/content/o-nhiem-khong-khi-hon-5-trieu-nguoi-chet-yeu-moi-nam/3189737.html

http://www.voatiengviet.com/content/giam-o-nhiem-ngan-han-co-the-cuu-mang-nguoi/3018248.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: