IS OUR PLANET BEING AN ENVIRONMENT FULL OF POLLUTION and HUMAN DISEASE?

ĐỊA CẦU ĐANG LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG ĐẦY Ô NHIỄM & BỆNH TẬT CỦA LOÀI NGƯỜI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – P1/2)

 Tôi có về tham quan VN-XHCN vài lần…

Vể hùng tráng của những Tòa Nhà Cao Ốc,

Một vài Chiếu Cầu và Xa Lộ đang hiện đại hóa…

Có cả những Dự Án xây một Đô Thị kiều Singapore?

TĐ-CSVN từ khi Giải Phóng được Miền Nam…

Thì Nhiều Dự Án đếu Nhắm Vào Dựng Xây Hạ Tầng Cơ Sở?

Gióng Y Hệt các Dự Án của Trung Hoa Hậu Cộng Sản…

Sang China hôm nay, các Đô Thị hơn cả Mỹ lẫn Tây Phương…

Tôi ngạc nhiên và tự hỏi suốt Dọc Đường?

Tại Sao Loài Người cứ Bắt Chước Nhau như vậy?

Có lẽ các Nền Văn Minh Tây Phương và Mỹ…

Đã quyến rũ thật rồi? những Bộ Óc Tinh Hoa?

Nhưng Gần Đây, các Nhà Khoa Học Xã Hội Môi Trường…

Đang Cảnh Báo… Nạn Ô Nhiễm Địa Cầu đang trầm trọng?

Tại TQCS, Ấn Độ, Ô Nhiễm nhiều Dòng Sông và Bầu Khí Quyển…

Và nhiều nơi, các Nước Công Nghiệp đã khá cao…

Họ đều gây nên Nạn Ô Nhiễm trong các Môi Trường…

Tổng kết hàng năm, có hàng Triệu Người là Nạn Nhân Ô Nhiễm?

Tại Nạn Xe Cộ ở các Quốc Gia đang Phát Triển…

Đóng Góp vào Bi Kịch Ô Nhiễm của Địa Cầu?

Nhiều Chuyễn Bay khang trang, lịch lãm của Việt Nam…

Nạn Xả Rác tơi bời trên Sàn Máy Bay đang phổ biến…

Hay Du Khách lạc vào những Hẻm bên trong của Thánh Phố…

Cũng đều than… Nạn Ô Nhiễm trầm trọng các Nơi này!

Ở Bắc Kinh, đân chúng phải Mua Dưỡng Khi từ Bình…

Đẻ hít thở, Họ ngại đeo Khẩu Trang, đi làm việc?

Nhiều Dòng Nước, Sông Ngòi, vì Chất Thải & Xú Rác…

Hàng triệu giống Cá Tôm chét trôi nổi lềnh bềnh…

Họ tìm cách Dùng Hóa Chất mạnh để phục hồi…

Rồi Tồn Trữ chất đầy vào Kho Hàng Ướp Lạnh…

Những Đợt Xuất Cảng Tôm Cá Tươi & Đông Lạnh…

Các Nước Văn Minh … Họ đều kiểm soát kỹ càng…

Đã có nhiều Đợt, Hàng Xuất Cảng, bị Trả Về…

Khiến Doanh Nghiệp cảng thêm nhiều Lỗ Lã?

Những Khiềm Khuyết về Chính Sách Tự Do Mậu Dịch…

Có thể làm cho một Nước … đình trệ Sự Phát Triển Cao?

Nền Giáo Dục và Huấn Luyện của Tầng Lớp Con Em…

Đã Sản Xuất Đầu Ra những Sản Phẩm không Chất Lượng?

Đây cũng là một Dạng Nền Văn Hóa bị Dậm Chân, hay Tụt Hậu?

Cộng hưởng vào Tình Trạng Tham Nhũng của Cán Bộ Chính Quyền…

Vì thế mà, các Nhà Bình Luận Xã Hội của Tây Phương…

Họ đã đề cập khá nhiều về Hiện Tượng TSC Trung Hoa Cộng Sản?

Đã vây, tsc THCS còn khá nhiều Tham Vọng?

Như Dự Án Vùng Lưỡi Bò 9 Nút Toàn Biển Đông?

Như Con Đường Tơ Lụa, Nhất Đái, Nhất Lộ chưa xong…

Đã vội Trang Bị dập dồn Môn Võ Công & Quân Đội?

Trong khi Nạn Ô Nhiềm Môi Trường và Xã Hội…

Bệnh Tật gây ra do Kiến Thức quá thấp này?.

Đã khiến cho nhiều Ngàn Người Chết hàng ngày…

Trong khi đó, Nạn Kỳ Thị Chủng Tộc và Giai Cấp…

Nạn Thanh Toán Nhau vì Tranh Dành Quyền Lực…

Nền Văn Minh TQCS chưa đạt đến Mức Phục Hồi?

Cón Địa Cầu vẫn dang dở… chờ  Xây Dựng Tốt ờ khắp nơi?

Mấy tháng trước, Cuộc Họp Thượng Đinh COP 21 ở Pháp…

Đã bao gồm 195 nước, cùng Chủ Đề Môi Trường Ô Nhiễm?

Vâng, Ô Nhiễm Môi Trường là một Đe Dọa của Toàn Cầu!

Các Nhà Giáo Dục Toàn Quốc nên hướng dẫn Các Học Đường…

Những Biện Pháp duy trì một Môi Trường trong xanh & lãnh mạnh?

Các Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia, hãy quên đi Việc Tranh Dành Lực Quyền & Quyền Lợi…

Để Xây Dựng Quốc Gia Minh, thật sự Phát Triển trưởng thành?

Nhận Loại Chúng Ta cần phối hợp Kiến Thức & Khả Năng…

Để Xây Dụng một Xã Hội Người, với Môi Sinh lành mạnh?

Một Xã Hội Người, không Hận Thù và Tàn Ác?

Để cùng nhau Kiến Tạo một Thế Kỳ No Ấm, Hòa Bình?

Vì nhìn chung cho kỹ, một Thế Kỷ sẽ không lâu?

Chúng Ta không thể Sống Trong Nỗi Lo Âu & Sợ Hãi?

(Còn tiếp P2)

 Trọng Thùy Sơn – 2/2016

 Xin Xem Nguồn Tham Khảo và Bài Anh Ngữ trong;

https://www.vanson.wordpress.com

 

English Version:

IS OUR PLANET BEING AN ENVIRONMENT FULL OF POLLUTION and HUMAN DISEASE?

(Palavering, Social Poem – P1 / 2)

 I have visited Socialist-Vietnam <SVN> few times, having seen the Grandeur of the Towers and some modernizing Bridges and Highways. Also, among the Projects, one includes the construction of a Singapore Urban Model. The Communist Leaders, since the Liberation of the  South, have been focusing on Multiple Projects basically the Civil Engineering Infrastructure? They are Identical to the Projects of the Post-Communist China <PCC> … In PCC today, the Urban Constructions look more luxury than the United States and the West …I was surprised and wondered all the way home, asking? Why Humans are just imitating each other so much? Perhaps the Western Civilization and America are truly glamorous, then? Where are the Essence of Human Mind?

But recently, the UN’s Environmental Social Studies have shown some Warnings about our Planet pollution which could become very serious? In PCC and India, Pollution has become dangerous to many Rivers and the Atmosphere for people … In many industrial places, the water has a high degree of pollution …They are causing pollution in the Environment. In Annual Summary Report, there are millions of Victims died by Pollution? Specially, more and more Car Accidents are happened in the Developing Nations… High Density of Cars may cause to Pollution and Tragedy for this Planet? Many spacious and high class Flights of Air Vietnam, Litter carnage Problems on the Aircraft floor are very common…Tourists wandering into the City’s inner alleys realized too much trash and a severe pollution of this place! In Beijing, people have to buy separate Oxygen Bottle to carry on, to breathe, because they are afraid to wear masks, going to work?

 Many Field Waters, Rivers, because of the Waste & Debris, millions of dead shrimp & fish are floating away. Villagers seek to Use Chemicals sharply to recover them, then, load them into cooling storages or warehouses …In several Phases of Exporting Fresh Fish & Frozen Shrimp, the Developed/Civilized Countries, control these Imported Shipments very carefully… There have been many series, these exports are bounced … Businesses makes No Profits or Lost Income in these Shipments? The Policy Deficiencies in Free Trade can make a Nation a high growth Stagnation? The Background of Education and Training of the Elite Child …Have Been Manufacturing Unqualified Output of Products? This is also a form of Culture being walked at place, or behind? Adding to the corruption of government officials, hence, the Social Commentators of West mentioned a lot about this Phenomenon of the new Superpower PCC.  Furthermore, PCC is quite ambitious in invading the whole Beef Tongue Region which covered 9 full key locations of other small nations in the Pacific Area. In addition, PCC was still greedy to establish the Silk Road, the First Belt, the First Road System which is unfinished. PCC has also equipped with its incremental stamping Public & Army Force while its Environmental Pollution and Social Problems have not been in good condition, just because of PCC negligence to educate its people’s knowledge to a higher degree, having caused several daily Tragedies. Meanwhile, PCC has not solved its Racism situation and its power bad competition.  Victims and Survivors Payment of class … Together for power competition.  We may say the PCC’s Civilization has not yet reached to its level of the Restoration? Our Earth Planet has more and more unfinished Projects, they are waiting our Good everywhere? A few months ago, the COP 21 Summit was in France … Including 195 countries, along with the Topic of Environmental Pollution Repair? Well, Pollution environment is one of the Global threat! The National educators should guide their National Schools. We all need the Measures of the Environment Improvement.  All Countries must maintain a strong lead in the green environment? National Leaders must find the way to eliminate their Greediness of Rights & Benefits in order to build their own Nation, really matured & developed?

Our humanity should coordinate Knowledge & Skills …To build a society, with healthy Environment? Our Human Society must be, not Hate and cruelty, but educating each other, together we create an Era of Best Welfare & Peace to Mankind? Generally, one Century of our life will not be so long; therefore, we must avoid to live in The Anxiety & Fear Status?

(To be continued in P2)

 Trong Thuy Son – 2/2016

 

http://www.cop21paris.org/about/cop21

http://www.cop21.gouv.fr/en/

https://www.google.com/search?q=The+Pollution+of+the+Globe&espv=2&biw=914&bih=456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3lJXxl_fKAhVDPj4KHWrqD9gQ_AUIBigB

http://www.voatiengviet.com/content/cac-thanh-pho-a-chau-ngot-ngat-vi-o-nhiem-khong-khi-te-hai/3113857.html

http://www.voatiengviet.com/content/o-nhiem-khong-khi-hon-5-trieu-nguoi-chet-yeu-moi-nam/3189737.html

http://www.voatiengviet.com/content/giam-o-nhiem-ngan-han-co-the-cuu-mang-nguoi/3018248.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: