PREDICTING THE POLITICAL/CULTURE CHANGE FORM OF CVN IN FUTURE.

TIÊN ĐOÁN DẠNG THAY ĐỔI VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ
TẠI VN-XHCH TRONG NHỮNG GIAI ĐOẠN TỚI…
<Thơ Phiếm luận, Xã hội – P2/2>

Sau ĐH ĐCSVN, vai trò Độc Quyền Lãnh Đạo Nước,
Và Chủ Trương Thay Đổi rất khó cho Tập Đoàn…
Chúng ta thấy Chiếc Xe Chính Trị, 1 phút Ghé Vào?
Để Định Hướng Chiếc Xe thế nào cho Hợp Tình, Hợp Lý?
Nếu Dứt Bỏ XHCN, nền tảng đã Dựng Xây sẽ hững hụt?
Không Dứt Bỏ XHCN, chỉ còn cách <Đi Cả Hai Bên>?
Có nghĩa là VN-XHCN rơi vào <Thế Con Giun>?
Và Thế Con Giun nó sẽ đùn Con Dế?
Dạng Con Dế là dạng <Lọc Xàng Đa Chiều> mà Ứng Dụng?
Không Bỏ Ngay XHCN nhưng vẫn Thích Ứng Hóa KTTT?
TPP của Mỹ là một Thế Kinh Tế Chiến Lược rõ ràng?
TT B. Obama, nhiệm kỳ 2, tỏ ra vô cùng tích cực?
Thế của TT Obama, buộc một Thế Cờ phải Xuất Sắc?
Mới có thể Cân Bằng Quyền Lực các Siêu Cường?.
Trong Hiện Tình, ta thấy Thế Cờ của Ngũ Cường…
TQCS, LB NGA, Liên Âu, Hoa Kỳ & Thế Trung Đông nữa?
Ai đóng Vai Trò tương lai của <Thế Cờ Thứ 5> nhỉ?
Thế Giới phải chờ thôi, khi Trung Đông ngã ngũ ra sao?
Như Mâu Thuẫn Iran-Saudi Arabia & ISIS Group hiện nay?
Có thể nổi lên… là IRAN, Thổ Nhĩ Kỳ, hay một Anh Hùng Ả Rập?
Ước đoán xa hơn, nếu Cạnh Tranh về Địa Dư & Kinh Tế…
Chúng ta hãy nên chờ… Những Biến Chuyển của Vùng?
Vùng Đông Âu, Vùng Biển Lưỡi Bò+CĐTL, Vùng Bắc Phi lẫn Trung Đông?
Mà Tứ Siêu Cường Hôm Nay đang dấn thân & chuyển hóa…
Trong những Chiêu Thế vừa Chính Trị và vừa Kinh Tế đó…
Vào Giai Đoạn Tương Lai sẽ có những Đáp Số Rõ Ràng?
Một Nước Nhỏ XHCN, như Nước Việt Nam…
Sẽ bị quằn quại, theo Gió Chiều của Thời Thế?
Lẽ dĩ nhiên Các Nước Đi của Thế Cờ Quốc Tế…
Mà các Siêu Cường Thi Thổ sẽ Quyết Định Môi Trường?
Bộ Óc Tinh Hoa của các Lãnh Tụ các Siêu Cường…
Sẽ ấn định hoặc hình thành Khối Đồng Minh liên kết?
Chúng ta cũng có thể nhìn qua AIIB, TPP, Eurosian, BRICS…
Rồi gần đây CĐTL của TQCS, ct Tập Cận Bình?
Tân LB NGA với Giấc Mộng Cũ kết lại một Chính Trị LB?
Tân SC TQCS với một Giải Đới Con Đường Tơ Lụa?
Và một Tân SC Hoa Kỳ, với Đảng Lãnh Đạo Mới?
Chúng Tôi hy vọng rằng Thế Giới vẫn Giải Quyết Ôn Hòa?
Những Biến Chiêu của Hội Nhập Kinh Tế Toàn Cầu…
Chắc chắn sẽ sáng tạo <Hành Trình nào> cho Nhân Loại?

Trọng Thùy Sơn – 1/2016

PREDICTING THE POLITICAL/CULTURE
CHANGE FORM OF CVN IN FUTURE…
<Palavering Social Poem – P2 / 2>

After the 12nd Congress of CVN, as Sole Leader of the Country, the advocated change is difficult for the Leading Group …We see the Vehicle of this kind of Politics, 1 minute stopped by the roadside for how the Vehicle Is Oriented for Its Unique Leadership logically? If They get rid of the Socialism, their having-been built platform will heartedly deficit? So, they do not get rid of Socialism, just how <To Go with Both Parties Red China & USA>? It means SVN has fell into <The Worms Position>? And, it will be even <The Worms extruding The Crickets>? This Form is available to the format <Filtering In Multiple Sides Position> that has been applied? Do not quit Even Socialism but still adapting the Capical Economy Market <KTTT>? Very clearly, the TPP is an American World Economy Strategy? President B. Obama, in his second term, proved extremely positive? So Obama, tied his Game Card to an Excellence Push? So He can balance the world present Power of the Superpowers at present? In the present situation, one of the five alternative Superpowers: Red China, Russia, EU, USA plus Middle East Variable Fifth One – V5? So, who will serve in the future of <The V5> One?

Again, our World has to wait, as the Middle East will become a reality star? Such as in the <Iran-Saudi Arabia Conflict> & the ISIS Group today? It could be emerging … as IRAN, Turkey, or another Arabian Hero? We may estimates further, if the Competitiveness of Economic Geography would be happened. Let us wait the coming transformation of the 3 main regions? The Eastern European, the Beef Tongue + the Silk Road, and the North Africa and Middle East One? Which the 4 Superpowers are engaged today with their metabolic mutation…In their futre Political and Economic Strategies, we will have clear anwers? A Small Country like Social Vietnam which will be writhing, along and according the strong winds of the World Turbulence, of course, the International Changes … in which Superpowers will compete to form our Environmental Form? Absolutely, the Intelligent Mind of the Elite Leaders of those Superpowers will be fixing or forming their Alliance Links?
We can also look through AIIB, TPP, Eurosian, and BRICS …Then recently, the Silk Road of Red China of Pres. Xin Jinping as well. So far, the New Russian Empire with Mr. Putin’s Dream of the Old Image of How To Merge again into a Political Federation, the New Superpower of Red China, with its new dream of the Silk Road, and, superpower of USA with its New Leadership Party, as well. We hope that the World with these Outstanding Brains will be bright for our Mankind and the Conflicts will be resolved peacefully? The Move Of Variable Essentials will become our Global Economic Integration. Definitely & Hopefully, They Will Create < The Brighter Journey> for Mankind?

Trong Thuy Son – 1/2016

Ref Sources For my Post/Phần Tham Khảo cho Bài Viết:
http://thediplomat.com/2015/07/what-the-trans-pacific-partnership-means-for-southeast-asia/
http://www2.jiia.or.jp/pdf/fellow_report/140711_Vietnam-Japan_Strategic_Partnership-Final_paper_Thuy_Thi_Do.pdf
http://www.voatiengviet.com/content/ong-trong-tai-dac-cu-tuong-lai-vietnam-se-ra-sao/3166397.html
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160128_nguyen_hoang_nguyen_phu_trong_congress

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: