What Direction Of Development Does Our Globe Mutate?

SỰ CHUYỂN HÓA CỦA ĐỊA CẦU HÔM NÀY VÀO

HƯỚNG NÀO HẦU PHÁT TRIỂN? (Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Tôi vẫn nghĩ, Thế Giới Người luôn luôn chuyển hóa…

Sau TC II và CT Lạnh, rồi Sự Sụp Đổ của Sô Viết Liên Bang…

Luật Nhân Quả vẫn bám sát cả Con Người lẫn Thiên Nhiên?

Ví dụ như Sau CT Lạnh thì nổi lên Nhiều Quốc Gia Công Nghiệp?

Sau CT Lạnh thì Loài Người nhìn Chiến Tranh biết sợ?

Lý do?  Vì Loài Người bị Chết Chóc quá nhiều?

Nhưng Hiện Đại, Loài Người đối diện với Đói, Nghèo?

Các Siêu Đại Cường giầu có… xem ra là Số Ít?

Cả hơn 7 tỷ Dân Số, có đến 6.5 tỷ Dân Nghèo, theo ước tính?

Theo LHQ thì có nhiều Tộc Dân, đã bị Chết Đói nhiều lần?

Hoặc là Các Công Nhân nhiều nơi, Lương Tháng ko đủ ăn…

Có nhiều Bộ Lạc Phi Châu, Nam Mỹ vẫn ăn Mèo, Rắn, Chuột…

Thực Phẩm mà TC LHQ mỗi khi Góp Gom Cứu Trợ…

Khi đến nơi, thì Dân Chúng đã chết khá nhiều rồi!

Gần đây, tại Madaya, một thị trấn vơi 40 ngàn Dân,  ở Syria..

Cả hàng ngàn người đã rơi vào Nạn Đói, Khát!

Các Lãnh Tụ Độc Tài miền Trung Đông, gần đây Lịch Sử…

Đã chứng minh, Họ vì tranh dành Quyền Lực, Lợi Quyền…

Đã để cho Dân Chúng phải đối diện với Chiến Tranh…

Trên 3 triệu người Di Dân, miền Trung Đông & Bắc Mỹ…

Đang làm Liên Âu… Xã Hội bị bất thường xáo trộn?

Trong khi đó, Tham Vọng Kinh Tế, Địa Dư và Lực Quyền, Quyền Lợi…

Của một số Siêu Cường, thực chất Chưa Giúp Cải Thiện Miền này?

Xem như khi… Mỹ Tháo Chạy, bỏ VNCH ở Việt Nam…

Thì ĐCSVN lại được Đại Cường CSTH trợ giúp…

Mượn Chiêu Bài là Đánh Thực Dân hầu Giải Phóng…

Trên Chiến Trường, Thực Chất, chỉ là Chiến Lược thôi?

Nhìn xem, Lục Địa Trung Hoa, khi Chiến Thắng xong rồi…

Lãnh Tụ Mao và TĐCSTH không khác Hoàng Đế Tần là mấy?

Bộ Tộc, Anh Em Trung Hoa, cho đến nay càng Phân Hóa?

Tham Vọng Siêu Cường, đẩy TĐCSTH Chiếm Biển Đông?

Chiến Lược Kinh Tế bao gồm cả Chiến Lược Địa Dư…

Đã khiến TĐCSTQ thực hiện cả Con Đường Tơ Lụa?

Mũi Nhọn này, TĐCSTQ đưa ct Tập Cận Bình vào Trung Á?

Thuyết phục Iran, Saudi Arabia, Ai Cập bám lấy Món Đầu Tư…

Con Đường Tơ Lụa ct Tập Cận Bình đã hứa nhiều tỷ Mỹ Kim?

Hoa Kỳ và Đồng Minh nay tích cực Xoay Trục về Châu Á?

Đem cả cả Máy Bay B-52, Chiến Hạm trong Hải Chiến?

Nhưng xem ra, TQHCS như có vẻ vẫn Coi Thường?

Phải chăng Sự Tính Toán của những Chưởng Môn Võ Lâm…

Đang có những Mục Tiêu hoạch định rồi trong Thế Giới?

TT V. Putin, tham vọng gần đây, từ Georgia sang Crimea nữa?

Phải chăng Ức Chế Khát Vọng của Nga Sô cũ muốn phục hồi?

Lãnh Tụ này, xem ra rất hiếu chiến, coi nhẹ NATO?

Bám vào Đất Trung Đông bằng Chiêu Bài Phù Nhà Độc Tài Assad?

Máy Bay của Nga đã sát hại cả Thường Dân và Dân Quân Chống Đối?

Trong khi Chiêu Bài Phù Assad là Tiêu Diệt nhà Nước Hồi Giáo thôi?

Dân Chúng Miền Trung Đông Bắc Phi quá khổ một Đời!

Hết Chiến Trạnh Lạnh, Nạn Độc Tài các Nhà Lãnh Tụ…

Nay lại sang Dịch Bệnh Ebola Châu Phi và Nạn Di Dân nữa?

Khiến cho các Siêu Cường Gieo Gió phải Gặt Bão thôi?

Bão Tố do Con Người chưa đủ, nay Bão Thiên Nhiên…

Dạng Hâm Nóng Địa Cầu và Nạn Thiếu Nhiều Thực Phẩm!

Cạnh Tranh Kinh Tế của Thế Giới nổi lên nhiều Khu Vực?

Võ Khí Hạch Tâm như dùng để <Yểm Trợ Tham Vọng Của Mình>?

Tâm Địa Con Người, Tham Vọng như quá Lộ Liễu rồi?

Chế Độ Độc Tài muốn Nhiều Năm Toàn Trị?

Trong khi các Quần Chúng chỉ muốn Thanh Bình & No Ấm?

Chế Độ Độc Tài vẫn Ngự Trị tại Nhiều Nước Địa Cầu?

Một Kêu Gọi của Liên Hiệp Quốc, và Đức Giáo Hoàng…

Cả Đức Đại Ma La Ma, tượng trưng cho Phật Giáo…

Đối với Loài Người, thì hinh như Vô Hiệu?

 Thế Giới Người như khó Đạt Được Sự Quân Bình…

Giữa Dạng Giầu Nghèo , Dạng Suy Đồi Tâm Linh & Đạo Đức?

 Trọng Thùy Sơn – 1/2016

TO WHICH DIRECTION OF DEVELOPMENT DOES OUR GLOBE MUTATE?

(Palavering Social Poem)

 I still think, our Mankind World is always transforming or mutating …After WW II and the Cold War, then the collapse of the Soviet Union, the Law of Cause and Effect is still sticking both Man and Nature? For example, it emerged, after the Cold War, many industrialized nations? After the Cold War, the Man look fearer? The Reason? Because Man died a lot.   But in our Modern Period, we are facing the Hungriness and Poverty. The rich Superpowers and Large Nations are not too many?  Our World Population of 7 billion, more or less 6.5 billion are poor people, according to my estimates? According to the UN, there are many Tribes or Ethnics have starved to death many times? Either Employees in many places, have received not enough salary for their monthly food. In Africa,  South America many Tribes still eat cats, snakes, mice …Food that collected by United Nations Org, through Relief Contribution, upon arrival, the People We’ve been starving and much dead already! Recently, in Madaya, a town with 40 thousand population, in Syria, thousands of people who fall into famine, without water! The Dictatorship Leaders Middle East, in recent History proved, they fought for their own Power or Benefits, having caused their suffering people facing a terrible war, building up to over 3 million of immigrants, in the Middle East & North African Regions.  European Union has been facing this Social Turmoil in an abnormal situation? Meanwhile, the Economic ambitions, due to Geography and Resource Rights and Benefits, of some Superpowers, essentially no <Help to improve this Region>.  You may see similar example,  when  Americans fled, leaving the South Vietnamese Government in Vietnam, when Red China engaged to support Viet Cong to invade into the SVN, with their Propaganda Logo of Liberating this Region. On the Battlefield, in reality, it was A Strategic Phase? Let’s look, in the China Mainland, while Victory was done, Leader Mao was similar Qin Emperor Qin, more or less? All Tribal Groups, Chinese Brothers, so far  they are broken as pollen?

 With its Global Supremacy in the Region in this Period, Red China is pushed to occupy China Sea Region? New Superpower China’s Economic Strategy, including Strategic Geography has led this Nation to perform both the Silk Road and its Sea Island Ambition as well? This cutting edge, now has put Pres Xi Jinping to forward in the Central Asia & persuading Iran, Saudi Arabia, Egypt clung to Save New & Attractive the Regional Investments, because the Silk Road Project in which Pres. Jinping has promised many billions of dollars? While USA and Allied Nations have tried to rotate their Axis back to Asia? USA has brought both the Aircraft B-52, and the Navy Warships to the South Sea Region? But watch out, as there seems Red China still despises It? Does the Computation of the Grand Master of Superpowers in different directions? Probably, they have different Goals or Plans in this Present World?

 President V. Putin, with his recent ambitions, from Georgia to the Crimea, again has shown his intension. Does Inhibitor former Soviet Desire want recovery? This Leader, watch out seems very aggressive, lightly considering NATO? Clinging to the Earth Middle East in the guise of Compliance with Dictator Assad, Russian Aircraft has murdered several civilians and Militia Fighters while Assad’s Match should move to destroy all Islamic State Forces alone? Now, the Middle Eastern Population & North African have been too much suffered in their life! After the Cold War End, they were Dictatorship Victims of Almost Regional Leaders, and now, the people get involved with the African Ebola Disease and particularly, the Immigrant Victims, what else? To me, it is the Result of the phenomenon of <Sowing Hurricane Wind, Wil Resulting in Harvesting Storms>, that several Superpowers have been related? Can We Stop? Storm by the man is not enough, now the Storm from Nature as well?   The Warming Planet Mode and Multiple Food shortages are happened! Economic Competition of the World emerged in many Regions?

  Nuclear weapons as for <Support Leaders Ambitions> seem addressing our Mankind’s Mind those Ambitions are as too obvious then? Dictators in many remaining Nations still want < Multiple Years of Totalitarian Power>? While the Masses Of Our Globe just want Peace and Comfortable Life. We still also see some Countries in our Planet are still the Totalitarian Form of Politics. A Call to the UN, and the Pope, as well as Dalai Lama, symbolizing the Christianity and the Buddhist Religions, would seem disabled in our Time?  World people as difficult to achieve the required Balance, between the Rich and the Poor Form, as well as the Form of Decadent Spirituality & Ethics Morality?

 Trong Thuy Son – 1/2016

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA TÔI:

http://www.cnn.com/2016/01/07/middleeast/syria-madaya-starvation/

http://www.worldaffairs.org/media-library/event/1559#.VqVyAiorKM8

http://www.danchimviet.info/archives/70391/khoang-cach-chay-toi-su-that-phu-phang-ve-hiep-dinh-paris-1973/2012/12

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: