SOCIAL Antithesis; Justice and injustice

PHẢN ĐỀ XÃ HỘI CHÂN CHÍNH VÀ BẤT CHÍNH
(Thơ Tự do, Phiếm luận, Xã hội)

Theo tôi, CT Lạnh là CT Ý Thức Hệ..
Và cũng Nẩy Mầm, Xuất Phát từ Xã Hội Tây Phương..
Chiến Tranh Lạnh là một Phản Đề Xã Hội Tây Phương..
Nó Đối Kháng Chủ Nghĩa Đế Quốc Thực Dân & Tư Bản Chủ Nghĩa..
Nếu không có Karl Marx và nhiều Nhà Xã Hội Học…
Đóng Góp vào Phản Đề CN Tư Bản gốc Tây Phương…
Thì Chế Độ Đế Quốc còn kìm kẹp Con Người, quá bất công?
Như Chế Độ Cu Li & Chế Độ bắt hay bán Người Nô Lệ?
TK 17-20, một Bức Tranh Xã Hội Con Người, khá đầy đủ?
Các Đế Quốc Mạnh Hùng, càng Ức Hiếp Con Người?
Một An Nam, Đế Quốc Pháp khi chiếm đóng Đông Dương,
Đã Ép Nhà Nguyễn Gia Long trong nhiều Hòa Ước!
Rồi Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Mã Lai Á…
Nằm trong tay Chế Ngự của Đế Quốc Anh?
Trong Quá Trình Lịch Sử của Thế Chiến II…
TCI, đã nẩy sinh những Đại Cường Thực Dân dần rõ nét?
Chúng Ta còn nhớ Đế Quốc Ottoman & Hi Lạp?
Lịch Sử Loài Người là những Bọn Cướp Mạnh Hiếp Yếu mà thôi?
Trong Hướng Đi Lên, hay Tiến Hóa của Loài Người…
Những Sức Mạnh thiếu Tình Người dần dần bị hủy diệt?
Cũng vậy, các Nền Văn Minh Thiếu Chất Lượng…
Cũng Suy Tàn, theo Biến Chuyển & Trình Độ Tiến Hóa Con Người?
Do đó, những Tiền Đề Xã Hội, thiếu Chất Lượng Tình Người..
Lẽ dĩ nhiên, đã có Những Phản Đề sau Kế Tiếp..
Tiền Đề Xã Hội Đế Quốc, tiếp theo Tiền Đề Phát Xít..
Và Phản Đề của Chúng là gì? Chúng Ta đã có Câu Trả Lời..
Tiền Đề Phát Xít tạo Phản Đề là Cuộc Thế Chiến II?
Tiền Đề Đế Quốc Thực Dân tạo Phản Đề CN Phong Trào Cộng Sản?
Phương Trình Xã Hội Học, có một Hợp Đề sau mỗi Phản Đề ..
Và thử hỏi, Phản Đề Chân Chính , có Chất Lượng thế nào?
Phản Đề Chân Chính có đưa đến Hợp Đề Chân Chính?
Và thế nào là Phản Đề Xã Hội Chất Lượng không Chân Chính?
Như gần đây có Giai Đoạn Toàn Cầu Hóa, trong Giao Lưu?
Toàn Cầu Hóa có phải là một Hợp Đề Chân Chính trong Giao Lưu?
Hay Nó vẫn còn là một Dạng Phản Đề trong Xã hội?
Dạng Tri Hành của một Siêu Cường, hay Lãnh Tụ..
Phải bao hàm một Số Chất Lượng Nhân Bản Con Người?
Nếu vậy, Chúng Ta giả thiết, hiện tại có 3 Siêu Cường…
Siêu Cường Mỹ+Liên Âu, SC LB Nga, và Siêu Cường THCS..
Các Siêu Cường nào đang hàm chứa Chất Lượng Tốt?
Và các Siêu Cường nào đang chứa đựng CL Xấu hôm nay?
Chính Trị, hàm chứa Chất Lượng Tình Nhân Bản Con Người..
Hành Vi và Thái Độ các Siêu Cường, cũng bao hàm Chất Lượng?
Hành Vi của TQCS và tân ĐQ LB Nga hiện nay đầy hiếu thắng?
Độc Giả nghĩ sao về những Phản Đề Xã Hội của TQCS & LB Nga?
Phản Đề Xã Hội, Chân Chính hay Bất Chính,trong 2 SC này?
Nhìn Tầm Xa hơn, Hôm nay, có thêm TC Hồi Giáo Quá Khích..
Bên Trung Đông + Bắc Phi, tạm gọi Chúa Sơn Lâm này Hắc Hổ…
Nhà Nước Hồi Giáo Quá Khich là Tổ Chức vừa nổi lên..
Độc Giả nghĩ rằng Phản Đề Xã Hội của NNHGQK, chân chính ko?
Hay là Họ, cả 3 Chúa Sơn Lâm đang đi vào Lộ Trình Bất Chính?
Tân ĐQ LB Nga, Hậu ĐQ TQCS. và nhóm NNHG Quá Khích…
Đã Gieo Quả thế nào? Để Trái Đất có Hòa Bình?
Những Phản Đề Xã Hội mang Chất Lượng Bất Chính hôm nay…
Đối với Nhân Loại, Chúng Ta Có cần Đứng Lên Cùng Tranh Đấu?
Các Siêu Cường cần Hợp Tác Nhau và Chung Sống?
Nền Hòa Bình Xã Hội sẽ thăng tiến Một Xã Hội Cao Hơn?

Trọng Thùy Sơn
6/2015

TRANSLATION
SOCIAL Antithesis; Justice and injustice
(Free, Palavering, Social Poem)

In my opinion, the Cold War is the War of Ideology. And, It was also sprouting, the stems from Western Society. Cold War is The Antithesis of Social, in the West as well. It Combats The Imperialism, the Colonist & Capitalism. Without Karl Marx and some other Sociologists’ Contributions to the Original Parts of the West Capitalism, this Empire Mode still degrade seriously Man into injustice?

As the old Empire Regimes have arrested other Weak Nations in the Labor Form or in Other Modes of Catching or Selling Slaves? Between the 17-20 Centuries, the Human Social Painting, was quite fully miserable? We saw many strong and powerful Empires, as Bully Men? An Example as Annam (Colonized Vietnam) of French Empire when It occupied Indochina, the Nguyen Gia Long had to sign with France in many Pacts! Then India, Thailand, Singapore, Malaysia …were in the hand of the Conqueror of this Region, the British Empire? In the history of World War II back to WWI, there have emerged gradually Powerful Colonists very clearly? In the Ottoman Empire & the Greece One, Human History showed They did Bully Weak Nations, like the Strong Bandits alone? In upward direction, or human evolution, the Powers shortage of Humanity Love have been gradually destroyed Them?

Likewise, the lack of quality Civilizations would be also declined, according to the Variable Levels of Human Evolution? Therefore; the social preconditions Thesis, missing its Quality Condition, of course, will receive their successive Antithesis next. The Social preconditions Thesis of Empire/Empires, followed by The One of Nazis Axle, in our recent period of Mankind’s History, for example, we clearly saw their Antithesis, as how bad they were? We all knew the answers? The Fascist Thesis created its Antithesis of the WWII and the Capitalism’s Thesis created its Antithesis of the Cold War or Communism Movement?

The Social Equation often has its Synthesis after the Antithesis. Now, we may ask an important question: <What Qualities Does The Righteous Synthesis Contain>? With the Qualified Antithesis, Did It got Righteous Synthesis? Recently, we have had the International Cultural Exchange, in the Period of Globalization. Is This Globalization considered as the Righteous Social Synthesis in Our Mankind’s Cultural Exchange Now, or merely, It was still a Social Antithesis?

To me, the Form of Thinking and Doing of Superpowers or their Leaders should compile certain Quantity of Social Qualities for Human Beings. So, we suppose among the Three Superpowers today: USA+EU, Russia and Red China, which one obtains Good Qualities, which one obtains Bad Qualities for Social Synthesis of our World? Let’s consider Red China and New Russia Empire, these two Superpowers; Are They Aggressive or over Aggressive? Do they carry on the Justice or Injustice Social Antithesis?

Overviewing further, we have additionally another Power, in the Middle East and North African Region, which we may temporarily call It as the Black Tiger, the very Aggressive ISIL. Do you think Its Social Antithesis is

The Righteous One? Or All of our World’s 3-4 Superpowers are directing to the Injustice Road? What and How Do They Plant Good Seeds in order to our Globe can maintain the Mankind’s Peace and Better Society? Do All Mankind Have To Stand Up to Fight For Our Best Social Synthesis now? All Of Superpowers Need Each other and Live Peacefully Together with their Cooperation, together, to Build Our Social Peace and Our World Society Will Be Promoted to A Higher Level, as well?

Vanson Tran – 6/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: