CHÍNH SÁCH CỦ CÀ RỐT HAY MÌ ĂN LIỀN CỦA CT TẬP CẬN BÌNH VÀO MIỀN TRUNG ĐÔNG & BẮC PHI?

CHÍNH SÁCH CỦ CÀ RỐT HAY MÌ ĂN LIỀN CỦA CT TẬP CẬN BÌNH VÀO MIỀN TRUNG ĐÔNG & BẮC PHI?  (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Mũi Tên <Kinh Thương của TQHCS>  quay vào Miền Trung Đông & Bắc Phi xáo trộn?

Là Lý Do nào? trong Hiện Đại TQHCS có điên không?

Đây là Nước Cờ Cao của Thế Giới hôm nay?

Hay là Nước Cờ Thấp của Anh Ba TQHCS?

Cũng có thể vì Nhu Cầu của Siêu Cường TQHCS?

Dân Số Đông, Ngành Công Nghiệp vấp ngã nhiều?

Trong Kế Hoạch Con Đường Tơ Lụa của ct Tập Cận Bình…

Cùng Kế Hoạch Vùng Lưỡi Bò Biển Đông dang dở?

Phần Uy Tín của Đảng TQHCS lung lay trong Lục Địa?

Vì vậy cho nên CQ-TQHCS phải có những Biến Chiêu?

Các Quốc Gia còn Nghèo và Nền Chính Trị phiêu lưu…

Ở Bắc Phi và Trung Đông, lẽ dĩ nhiên, rất Hoan Nghênh & Cởi Mở?

Củ Cà Rốt của TQHCS chính là Món Mì Ăn Liền của HỌ?

Cũng như một vài Đại Cường đều có Tính Toán riêng…

Trải Thảm Đỏ và còn Tiếp Đón long trọng, 2 Vợ Chồng Ông?

Chính Vì mấy Cái Túi Tiền Đầu Tư nặng, nhiều quyến rũ?

Còn Viễn Ảnh Thị Trường Tương Lai của Nước Tầu rộng lớn?

Mà CS Tiếp Thị của THHCS trình bầy bởi ct Tập Cận Bình…

Lại xem ra rất Có Lợi, nếu THHCS Hòa Giải được Vai Trò…

Mà Tạm Thời, bất cứ Quốc Gia nào cũng cần Cơm No Áo Ấm?

Hơn nữa, Mối Giao Thương của 2 Nền Văn Minh xưa cũ…

Khiến các Quốc Gia Này đều nghĩ phải <Ăn Thử Mì Ăn Liền>?

Đây cũng là Cơ Hội Tốt, để Phát Triển Công Việc của Quốc Gia?

Ngay Lúc Này, các SC Tây Phương đã gần như Chán Nản?

CT Tập Cận Bình, với Tầm Nhìn Xa, và Mạo Hiểm?

Nên Ông ngại ngần, Xoay Mũi Nhọn, thẳng vào Trung Đông?

Ba Nước đầu tiên, là Ai Cập, Iran & Saudi Arabia,

Món Ăn Tây Phương hầu như Họ đang ngao ngán?

Tuy vậy, giống như một Quán Hàng đang xây dựng…

Chúng Ta vẫn phải chờ… Xem Quán ấy có những Món Gì?

Giá Tiền và Gia Vị, khi Ăn Thử xem có Chất Lượng Ngon?

Thì Khách Hàng Xứ Này… từ đây có khi Chấp Nhận?

Củ Cà Rốt hay Món Mì Ăn Liền của Chủ Tịch Tập…

Xác Xuất thế nào?  Xin chờ đợi một Thời Gian?

Giống như Hoa Kỳ đang Xoay Trục về Á Đông?

Thì TQHCS lại Xoay Trục Dài theo Con Đường Tơ Lụa?

Trong Tính Toán của các Nhà Lãnh Tụ…

Họ Theo Lao, nên phải Chạy Theo Lao?

Có thể rằng… Giấc Mộng TĐ TQHCS thường nói Hôm Nay…

Đang Phát Động rầm rộ, khiến Nhiều Quốc Gia Thận Trọng?

Mục Tiêu của SC-THHCS và các Nước Đàn Em HCS…

Quá lộ liễu chăng và hơi Thách Đố Toàn Cầu?

Cho nên Phẩm Lượng của Sự Việc hay Mục Tiêu…

Chúng Ta vẫn phải đợi theo Thời Gian cùng Thẩm Định?

 Trọng Thùy Sơn – 1/2016

English Translation:

THE CARROT POLICY OR THE READY-MADE INSTANT NOODLES OF PRESIDENT XI JINPING RED CHINA INTO THE CENTRAL ASIA & AFRICA REGIONS?

(Palavering, World Current Events & Social Poem)

 The Arrows of <Economics and Trade of Post Communist China (PCC)> are aiming in the North Africa & the Middle East, the turmoil Regions? What is the reason? Is the PCC crazy at this Modern Time? Is this is the World Chess’s High Level Move? Or that could be the Low Level Move of the Chess Game of Mr. Jinping? Or it could be the Critical Need of the new Superpower like PCC?  PCC with stumble manufacturing projects, and overpopulated density, it needs to solve some critical problems at present? Like PCC Dreams of the Silk Road Chain as well as the pending Ocean Huge Region of the Bulk Tongue that Pres Jinping had planned? By these motives, plus the Mainland Confused Managing Problem, PCC must create some New Moves?

The remaining National Politics Poverty and adventure …In North Africa and the Middle East, of course, they are very welcome & open? In reality, PCC’s Policy of Carrot is their instant noodles? Like a few of other Superpowers have their separate Computing Strategies… We’ve seen their Red Carpet in a solemnly welcome of Pres. Xi Jinping & his Lady? The main motif could be their  bags of money to be invested heavily in the region, much more charm? But the Future Visions of PCC large Market is attractive? Which of PCC’s Marketing presented by Pres Xi-Jinping?  Again, we may  see some of these Nations are very beneficial, if the Settlement is made successfully by PCC..

Which Interim, anyone would need A Full or Rice Cooker and Warm Clothes for their life. Moreover, the trading hub of these 2 old Civilizations seem making these countries that have just thought about <Let’s Try to enjoy this Instance Noodle>? This is also a good opportunity for their Mutual Development of National Jobs? Right now, It seem The West Superpowers are facing some Depression in Their Reality? CT Jinping, with foresight, tries his PCC Adventure? Should he hesitate, Rotate spearhead straight into the Middle East? The first three nations are Egypt, Iran & Saudi Arabia; while the Western Recipes are boring; however, like A Restaurant at its first opening phase, Customers are building, we must wait to see if the Restaurant will serve Good Dishes? Price and Spices, will they enjoy the food & figure out if they have good quality? 

Hey, who knows?  It could be these new Customers will be accepting the Dish? The Carrot or The Instant Noodles of President of the PCC … Determine how Is This Probability In Near Future? Please wait for a Time? Like the United States are turning back to Asian Region <Rotating the shaft to Asia, by American Term>? Then, the Rotation Axis of PCC would be directing to The Silk Road? In the Calculation of the Superpowers’ Leaders, they would be running to see the arrow, if they start to shoot It into the objective. So the Dream of PCC today, as having been often heard, is launching aggressively and making many countries warning prudent?  The Objectives of Superpower PCC & its Subordinate Alliances are challenging to the World? So, in order to evaluate their Characters, we still have to wait under the Assessment Time?

 Trong Thuy Son – 1/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/Some Ref Sources for My Post:

http://english.cntv.cn/

http://english.cntv.cn/live/p2p/index.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: