What Is the Open or Closed Laws?

 LUẬT ĐÓNG VÀ LUẬT MỞ

(Thơ Phiếm luận, Xã hội – Phần 1/2)

 Không khác mấy một Môi Trường Văn Hóa,

Từ Gia Đình, Làng Nước, tới Cộng Đồng…

Dạng Văn Hóa hình như có nhiều Gia Vị Ngon?

Và cũng có rất nhiều Gia Vị Cay & Đắng?

Nói như vậy, để các Bạn của tôi dễ hiểu…

Chúng Ta hay Mượn Ví Dụ này để ví von…

Tôi thường Ăn Quà… vì Kiếp Sống Độc Thân…

Cơm Hàng Cháo Chợ, và đôi khi Ngủ trên Sạp Chợ…

Hồi còn ở Gia Đình, Cha Mẹ tôi rất Độc Đoán…

Mọi Sinh Hoạt Văn Hóa của tôi, Bố Mẹ kìm…

Mẹ tôi còn tạm được, song đối với Ông Bố tôi…

Thì không thể được, Tôi chỉ muốn thoát ly Gia Đình ấy…

Một thời gian, tôi bỏ nhà, viết thư để lại…

Xin lỗi Bố Mẹ tôi, tôi phải tự lập cánh sinh…

Tôi sang làng bên cạnh, vừa kèm trẻ để mưu sinh…

Vừa đi học để đậu xong bằng Thành Chung hầu tiến bộ…

Trong Làng này, Quan Chức cao là Ông Xã Trưởng…

Những Lệ Làng tôi phải tuân thủ như Mọi Người…

Khi tôi tốt nghiệp Trung Học, bậc Thành Chung…

Tôi từ giã Bố Mẹ cậu học trò, xếp thu hành lý…

Ông Bà Văn Tâm, tấm lòng rất rộng rãi…

Còn giúp tôi Tiền Đường, Tiền Chi Phí, Định Cư…

Tôi hội nhập vào Saigon, một thành phố rất đông dân cư…

Saigon + Chợ Lớn có đến 5-6 triệu người đông lắm!

Ở đây Đại Diện Luật Lệ là các Ông Cảnh Sát…

Y Phục, Mũ Quần, trông thấy là Biết Rồi…

Ông Ta thường có một khẩu súng, 1 cái còi…

Công dân nào vi phạm điều gì, Cái Còi nó huýt…

Có một lần, tôi qua đường lúc vào Đèn Đỏ…

Bị phạt Lệch Người, tương đương 6 Bữa Ăn…

Ngày Nay, đô thị Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh…

Còn có cả  Ngành Công An & cả Ngành Cảnh Sát…

Đôi khi tôi Vi Phạm Luật Giao Thông, Họ cho qua tuốt…

Chỉ miễn là Bạn nên tặng Họ một Ly Cà Phê?

Nhưng không phải Ai cũng nhận Hối Lộ đâu…

Nhưng Tham Nhũng, nghe như là quen thuộc?

Các Cán Bộ Du Kích Ngày Xưa, thì nghèo lắm!

Mà Ngày Nay, Cửa Cao, Nhà Rộng, có cả Xe Hơi!

Vậy các Bạn thử Duyệt Xét Xã Hội Việt với tôi…

Lý Do nào mà Cuộc Đổi Dời trong Nghèo Khó?

Nhìn lại Lịch Sử Đất Việt mình từ 1955 nhé…

Rồi cùng đi vào Hoàn Cảnh Bắc, Trung,  Nam…

Cho đến nay thì Chúng Ta đã hết Niên Khóa 2015…

Vị Chi tổng kết 60 năm đã qua, sao nhanh nhỉ?

Giai đoạn <1955-1975> là thời kỳ vừa Thế Chiến, vừa Nội Chiến…

Giai đoạn <1975-2015> là thời kỳ Bên Thắng Cuộc hoành tráng Sống Vinh Quang?

Và Bên Thua Cuộc <1975-2015> là thời kỳ của Bị Cầm Tù, Vùng Kinh Tế Mới, dạng Phân Hóa Giai Cấp, hoặc Di Cư?

Mà Họ thường gọi tóm tắt là Ngày Quốc Hận?

Ông Bộ Trưởng Chiêu Hồi Nguyễn Thanh Sơn và Chương Trình Hòa Hợp..

Đã nhiều năm… Chương Trình vẫn lẹt đẹt… chua xong?

Ngày Nay, tuy Thống Nhất Lãnh Thổ, do một ĐCS đang Lãnh Đạo Quốc Gia…

Song Dạng Văn Hóa của Đất Việt … chưa đi đến đâu… Lòng Người thêm nhiều Phân Hóa?

Và đây là Phút Chúng Ta cùng Phân Tách về Luật Lệ…

Trong Nền Văn Hóa Hiện Đại của Nước Nhà…

Xem Gia Vị Văn Hóa của Tổ Quốc có Cay/Đắng  hoặc Ngọt/Bùi?

Một Cách Khác, NÓ có đóng hay MỞ như Chủ Đề thảo luận?

(Xem tiếp Phần 2)

 Trọng Thùy Sơn – 1/2016

 THE OPEN LAW AND CLOSING LAW

(Palavering Social Presentation – Part 1/2)

 

Very similarly to see a Cultural Environment, from the Family, the Village, to the Community…

The Cultural Spices apparently are more delicious? And also they have a lot of spices, Hot or Bitter? I have to say so to my friends to be understandable …Let’s borrow the above Example…

I usually eat different Popular Restaurants too … because of My Wandering Single Life…Meals from Errant Sales Ladies and Porridge in the Markets, and sometimes, I sleep on their empty Cottages…When I was in the Family, my parents were very hard to me …All my cultural activities were managed by parents… My mother is okay, but for Mr. Dad …He was so hard.  I just want to escape from his Family …One time, I left home, wrote a letter to them.  I said I am sorry my parents, I had to set up my own life… I went to a nearby village, has accompanied the young student to survive …Then I  went to school to finish by High School Program …In this village, the highest official was Mr. Village Mayor…The Village Laws and Regulations I must follow as everyone …When I graduated from High School, getting a diplomat …I ask the parents of the pupil to leave for continuing my higher education, then I prepared my Luggage…Mr. Mrs. Van Tam, are very kind, their heart is very spacious …And they  help me Bus Expense, Cash or Pocket Money, and even few Settlement Sum as well …I integrate into Saigon, a city so densely populated …Saigon-Cholon was a big city, in this period had from 5-6 million people have been so crowded! Here Representative of the Law is the Police …Looking at their uniform and Police Hats, you saw them and know they are Policeman at once …The Policeman often had a gun, and a whistle …Citizens who violate anything, his whistle is whistling …Once, when I transmitted to the red light …I got a penalty, equivalent to 6 Meals …Today, in Hanoi or Ho Chi Minh Urbans…

There are also two kinds:  the Police Force and the Security One, sometimes I offense the traffic laws, they give an easy sign to go, a  through plucking …Just as  long as you give them a cup of coffee? But not anyone will admit this kind of Bribery …But talking about Corruption in our country, it sounds very familiar, doesn’t it?  Watch the Government Officials, they were very poor Guerrilla in the Past, but today, they live in a luxury house, including a car as well.  So you try to review with me the Social Changes of Vietnam to understand this complication and the reason for the lifetime changes.  Looking back on his History of Vietnam starting  from 1955 …Then go into the Circumstances of the North, Central and South …So far, we have just ended with the CY 2015 …Reviewing 60 years having been going on, how fast was it? The Phase 1 is Period of <1955-1975> was just the World War period, and  the Vietnamese Civil War …Phase 2, from <1975-2015> is the period where we had the two Sides:  The Winners Side and the Losing Ones? The losing side <1975-2015> is the period of the Imprisoned, the New Economic Zone, the Form of Social Classes Division, or the Migration? But they often call This Day is The National Infamy Day in summary? Mr. Minister Nguyen Thanh Son, Chief of the People Harmony Program for many years, This Program has turned sour, or it is still lackluster unfinished? Today, although Unified Territory is made by a Communist Party which itself nominated the National Leadership; however, It means the only <Soil Type Culture Vietnam> … not go anywhere … The more pollen heart as we have seen? And this is our last minute that we Analysis of Law …In the Modern Culture of our Country Home …Viewing Our Present Culture Nation’s Spices, how are they?  have  been Bitter or Sweet? Or in another way, Its Laws has Closed or Open?  These Topics Will be discussed in Part 2.

 Trong Thuy Son -1/2016

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/Ref Source For My Post:

https://www.youtube.com/watch?v=95TBQzU9ulA

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: