OUR FATHERLAND MUST CONTINUE TO LIVE OR OUR PARTY?

NON SÔNG PHẢI SỐNG HAY ĐẢNG TA PHẢI SỐNG?

(Thơ Phiếm luận, Văn Hóa, Xã hội)

 Làn sóng cao trên Dòng Sông Nước…

Hai Vợ Chồng nhìn thương mến nhau hơn…

Cảnh Gia Đình đang gặp nạn Đói Nghèo!

Vợ Anh Thức đã tìm bao nhiêu cách?

Tuy rất buồn, song Anh tập trung Cố Gắng…

Và Cảnh Đời, Ta phải Thoát sao đây?

Đàn Con nhỏ, trong Cảnh Nghèo…vẫn ngây thơ!

May mắn quá, đôi Vợ Chồng, bắt tay vào Nghề Mới!

Và Đàn Con hôm nay, như thoát ra Đói Khổ?

Song Sóng Thần đang kéo đến Giữa Dòng Sông…

Biển Trường Sa… Con Thuyền rất mong manh…

Gió rất mạnh… và Con Thuyền vào Bão Tố?

Làm sao Thoát Ra 1 Cảnh Đới Nghèo Khổ?

Hai Vợ Chồng rời bỏ… Con Thuyền chìm!

Xốc Vác nhau, dìu chặt.. Bơi Vào Bờ…

Trong Cơn Nguy Hiểm… Người Chồng chết đuối!

Lòng thổn thức… Lệ tràn trên đôi mắt!

Ngưới Vợ bơ vơ… chân mỏi mệt Về Nhà!

Đó là một Cảnh Đời Cặp Vợ Chồng Việt Hôm Qua…

Nhưng Đất Việt hôm nay, Cảnh này hơn nhắc lại?

Câu Hỏi là <Non Sông sống, hay Đảng Ta phải sống>?

Ai Hy Sinh và Ai phải Ái Quốc hết lòng?

Các Đồng Chí ơi!  Nếu Non Nước muốn Thoát TẦU?

Mới tránh được NGỌN SÓNG THẦN Phương Bắc?

Chúng Ta phải THEO DÒNG thôi, vì Thời Đại?

Nấn Ná lâu dài… thì NON NƯỚC Tiêu Vong?

Các Đồng Chí cùng đọc lại <Anh Phải Sống> của TLVĐ?

Sẽ nhận ra Chúng Ta phải theo Dòng Đời Nào tốt đẹp?

Ý Thức Hệ Dòng Sống Xưa đã khuất?

Còn lại gì?  trong Xu Hướng Hiện Thời?

Đảng Ta phải Hy Sinh cho một Non Sông thôi!

Dân Tộc Việt mới có Ngày Vươn Lên, Tươi Sáng!

 

Trọng Thùy Sơn – 1/2016

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO SÁNG TÁC:

https://www.youtube.com/watch?v=GMbqmWTpMb4

http://www.saigonline.com/truc_huy/aps_kh.htm

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160111_vn_party_congress_forum_opinions

 

OUR FATHERLAND MUST CONTINUE TO LIVE OR OUR PARTY?

(Palavering, Cultural, Social Poem)

 Standing to look at the high waves on the River Stream, the couple look at each other and their love seems more deeply than before…when their situation is experiencing poverty! His wife has tried many ways but in vain; He feels very sad, because he has focused a lot of effort. He thinks positively that they must escape this situation anyway? In poverty, their children are still innocent! Fortunately too, the couple, embarking on new technology! Questioning themselves how to save their children today? How can they escape starvation? But in the middle of the River, such as in the middle of the Spratly Islands … The boats are slimming …The wind is very strong … and I Boat on Storm? How to get out of the poverty suffering? The couple left … The boat sank! The stronger wave rushes together.  .In peril the Wife sees her drowning husband! Sobbing in her heart & tears are spilling on her eyes! The deserted wife, with tired legs,  goes home!

  It’s a Couple Life Scene of Yesterday Vietnam; But, Vietnam today Scene seems to be repeated over?  The Question is <Our Fatherland should live, or Our Own Party must live>?  

 Who must sacrifice, my Comrade? Who has his/her whole Patriot heartedly? Oh, my Comrade! If our Country will be completely occupied by the Red Chinese? How can we avoid the Northern TSUNAMI? We must follow the Need of Our Contemporary Time? The more we linger long, our Fatherland will be destroyed? My Comrades, reread <The Typical Story <You Must Live> of our Old Famous Writers Group <Tự Lực Văn Đoàn>? We should realize the point we have to follow at present, our turning Modern Period? Our old Ideology has been dead with the Past Lives? What is left for Today? At the current trends?  I think Our Party must sacrifice for Our Fatherland & the Whole People instead? In Order That Our Ethnic Vietnamese People Could Have A Better and Brighter Future!

 Trong Thuy Son – 1/2016

 NGUỒN THAM KHẢO CHO SÁNG TÁC:

https://www.youtube.com/watch?v=GMbqmWTpMb4

http://www.saigonline.com/truc_huy/aps_kh.htm

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/01/160111_vn_party_congress_forum_opinions

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: