IN THE RISE OF THE TWO NEW SUPERPOWERS: POST-COMMUNIST CHINA & NEW EMPIRE OF RUSSIA, WHERE WILL THE GLOBE BE LIKE?

TÂN SIÊU CƯỜNG TQ HCS  & SC ĐẾ QUỐC LB NGA ĐANG TRỖI DẬY & ĐỊA CẦU SẼ ĐI VỀ ĐÂU?     (HCS = Hậu CS)                                               (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Gần đây, chúng ta mục kích 2 Siêu Cường Mới?

Một là SC TQHCS và một là SC TĐQ LB NGA?

Cả Hai đều muốn Hạ Bệ Uy Tín của SC Mỹ lâu nay?

Và kể cả SC Liên Âu trong Liên Minh của  SC Mỹ…

Nói về Giấc Mơ của ct Tập Cận Bình SC TQHCS,

Tham Vọng TSC TQHCS xem kỹ,  thấy rất Cao?

Họ đã Tuyên Bố Chủ Quyền gần như Toàn Diện Biển Đông?

Vùng Lưỡi Bò 9 nút xem như Nhà Họ, từ thới Cổ Đại?

Hai Quần Đảo Hoàng-Trường Sa mà Việt Nam khiếu nại…

Cũng có Phần Tranh Chấp của Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunei, lẫn Đài Loan?

Đường Hàng Hải Quốc Tế Lịch Sử từ Trước đến nay…

SC Mỹ và Tây Phương lại Quyết Tâm <Duy Trì Ko Thay Đổi>?

SC-TQHCS, SC-LB NGA, SC-HOA KỲ & LB ÂU CHÂU nữa…

Quyền Lợi Hải Hành của Nhiều Nước bị Giới Hạn gần đây?

Tình Hình này, khiến CS-TQHCS phải Đối Diện Gay Go?

Nhất là trong Tham Vọng hình thành <Con Đường Tơ Lụa>?

Từ khi vào Thế Siêu Cường, Nhu Cầu buộc TQHCS…

Phải Nhắm Vào những Nước Yếu mà Khai Thác Lợi Quyền?.

Theo Tuyên Truyền và Chính Sách Đối Ngoại của CĐ Tập Cận Bình…

Thì SC-TQHCS muốn càng Nhiều Thị Trường càng tốt?

Tập Đoàn của Ông có Chiến Lược Củ Cà Rốt…

Giống như SC Hoa Kỳ trong Giai Đoạn vừa qua?

Nhìn Con Đường Tơ Lụa Xuyên Trung Á đến Đông Âu…

Và viễn ảnh Hạm Đội  Quân Thương Thuyền của  <TQ-HCS>..

SC-TQHCS không ngừng Gia Tăng Quốc Phòng & Quân Lực?

Kèm theo nhiều Chương Trình, Dự Án Kinh Tế lẫn Đầu Tư…

Miền Trung Á, SC-TQHCS đang gặp Sự Tranh Chấp của LB NGA?

Và có thể Tạo Nên một Vùng nhiều Xung Khắc?

SC LB NGA mới đây đã Chiếm Xong Crimea, của Ukraina

rồi tiếp theo Khuấy Động…

Một số Tỉnh Đông Bắc nơi có 1 phần Dân Số Gốc NGA…

Để bám chân vào Miền Ả Rập Trung Đông…

TT PUTIN mượn Chiều Bài Đồng Minh với Syria theo Chiến Lược?

NGA tuyên truyền Vào Giúp Syria tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo?

Song một mặt Duy Trì Sự Ảnh Hưởng Mạnh Vùng Địa Dư?

Miền Trung Á trước đây thuộc vào Sô Viết Liên Bang ?

Máy Bay của ông Putin, cũng đã tàn phá cả LL Kháng Chiến Chống TT Assad..

Để Lão TT Đế Quốc này được duy trì Quyền Lực?

Syria đã nhượng bộ cho SC NGA sử dụng một số Cảng lẫn Phi Trường…

Phe Chống Đối TT Assad, CQ Độc Tài và tàn bạo của Ông…

Đang phản kháng các Lực Lượng Tây Phương gây nhiều Phương Hại?

Nhất là SC LB NGA gần đây, giết cả Quân Kháng Chiến…

Và bừa bãi Bỏ Bom vào cả Khu Vực Dân Cư…

Phía Bắc của Syria là một số Nước, trước thuộc NGA SÔ…

Nay Độc Lập, Họ có Khuynh Hướng Tập Trung vào Đầu Tư Kinh Tế…

Ví dụ như Kazakhstan, muốn bắt tay với HCS Trung Quốc…

Hầu trở thành một Địa Điểm Phát Triển Đầu Tư?

Ảnh hưởng vào các Nước nhỏ, Miền Trung Á, như Kyrgyzstan, Turkmesistan, Uzberkistan, Tajikistan, Pakistan, vv..

Củ Cà Rốt của SC-TQHCS chính là Con Đường Tơ Lụa…

Phát Triển Dự Án này, LB NGA của TT Putin chắc chắn là Đụng Chạm?

Hai Siêu Cường TQHCS và TLB NGA của ông Putin…

Vì đồng hướng đi vào Miền Trung Á, Mâu Thuẫn sẽ hình thành?

Sẽ trở thành Đối Thủ,  mà có lợi cho SC Hoa Kỳ+Liên Âu nữa?

Bên dưới Trung Á, SC-TQHCS còn nhắm vào Châu Phi rộng lớn?

Tài Nguyên nhiều và Dân Chúng vẫn còn Nghèo?

Những Dự Án của CS-TQHCS tại Châu Phi vào Tương Lai…

Sẽ trở thành một Thành Trì của một Lưới Màng Kinh Tế?

Chiến Lược Kinh Tài của SC Hoa Kỳ + Liên Âu chưa nhìn rõ?

Phải Chờ xem, và Quan Sát những Dạng Cấu Kết Nhau?

Và từ đó, Cái Nhìn & Quan Sát sẽ Làm Rõ những Mục Tiêu…

Mà Các Siêu Cường sẽ Đấu Đá Nhau trong Hoàn Vũ?

Một Khối BRICS, một ASEAN, một TPP, và nhiều nữa…

Chuyển Hoán thế nào để Tránh Bi Kịch cho Con Người?

Hãy thử nhìn Đoàn Người Nạn Nhân Di Dân Bắc Phi & Trung Đông?

Họ Về Đâu để có một Kiếp Sống An Bình, No Đủ?

Trong khi Chiến Lược của các Tân Siêu Cường, Đế Quốc…

Vẫn Phát Động những Tham Vọng & Âm Mưu?

Theo tôi, chỉ có Sự Hòa Giải Nhau trong Lợi Quyền và Sống Chung…

Thì Địa Cầu mới có Giấc Mơ Chung, <Hòa Bình, Nhân Bản>?

 Trọng Thùy Sơn – 1/2016

        

IN THE RISE OF THE TWO NEW SUPERPOWERS:  POST-COMMUNIST CHINA & NEW EMPIRE OF RUSSIA, WHERE WILL THE GLOBE BE LIKE?

(Palavering, Current Events, Social Poem)

Recently, we’ve witnessed the two new emerging superpowers. One is Post-Communist China and another one is New Empire of Russia.  Both want to bring down the prestige of USA superpower, and, even the European Union in alliance with USA …Speaking of the Dream of PC- China, of chairman Jinping, Its Ambition, at closer look, It is very high. PC-China has claimed nearly the Whole Property of the South Sea, the Beef Tongue Region with 9 buttons, since its ancient time? Two Subi Reef and the Spratly Island chain, which Vietnam & Filippines complaint …Disputes are also part of the Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan? The International Maritime Historic Route that USA Superpower and the West Ones determinate <To Maintain without Changes> because of their Commodities Movement on the Pacific Maritime Route? Superpower PC-China must confront not only SP USA, SP EU, but also SP Russia, and Others as well. Benefits of multiple States’ Customs Administration have been recently restricted? This situation resulted that SP PC-China will face more Challenges; Especially, its ambition to form <The Silk Road Chain>? Since in its superpower position, SP PC-China is forced to realize its needs; So, It must be aimed at those small and weak countries for exploiting the required Benefits & Resources?  According with the Propaganda and Foreign Policies, President Xi Jinping wants to enlarge as many possible Marketplaces in the Globe. The Strategy He implemented is considered as The Carrot One, which is similar the USA’s One applied in the Past…

 Look at the Silk Road which travels from China to the Central Asia then to Eastern Europe. And we may vision of the Commercial Boats as well as the War Ship Fleet.  Recently, SP PC-China has constantly increased its Defense & Armed Forces, accompanied by many Programs, Projects related to its Investments in Economics …Naturally, at Central Asia, SP PC-China will be facing with SP Russia a lots of Disputes? And It can create a lot of conflicts in this zone? SP Russia, has recently occupied Crimea, of Ukraine, followed by stirring some Northeast Provinces where there is a part of Russian Root Population…

  In order to attach the foot in the Arab Middle East Region … To attach the foot in the Arab Middle East Region … President Putin borrowed guise <Alliance of Syria> under the new Strategy? His propaganda Login is to help the State of Syria to destroy the ISIS? But in the other hand, SP Russia wants to maintain strong influence this Geographic Region? These Central Asian Countries were under the Command of former Soviet Union? The Aircraft Putin, also devastated the resistance Force against President Assad so that this Dictator President can be maintained in power? Syria has accepted some concessions for Russia to use some Ports and Airports.

 The Opponents of President Assad, or the Resistance Army declared Disagreement to have Western Forces in Syria, particularly Russia Planes recently have killed them, and Civil Syrian, besides the ISIS Force. To the North of Syria are  some Countries of pre-Soviet, having been Independent now, they have tended to concentrate on economic investment, like Kazakhstan, for example, it wants to shake hands with SP PC-China to  become a Center of Development for Regional Investments? To impact on the neighboring small States of Central Asia, like Kyrgyzstan, Turkmesistan, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, etc… The Carrot of SP PC-China is the Silk Road … Developing furtherly these Projects, new challenges of the Two Superpowers PC-China and New Empire of Russia of Putin could not be avoided?

Because both of their Developing Roads are coming into the Central Asian Direction, their Conflicts will be formed? They will also become more and more Rivals, which will benefit the SP of USA and EU again? Below Central Asia, SP PC-China also targets at the Great Africa Continent with Rich Resources and Population while they are still in a poverty situation? The Project of the SP PC-China in Africa in the Future will possibly become a stronghold of a Grid of Economics?  This Strategy for exploiting the Business Resources that SP USA and EU could not see clearly? We must wait and see, and collect All Observations of Combined Forms to analyze more clearly Each One Target… Which superpowers will spar in the Universal Circus? A block BRICS, ASEAN, a TPP, and much more Mutations or Conversions; and How to Avoid the Tragedy for Human Beings? Try looking at millions of the North African & Middle East Immigrant Victims on their Roads to nowhere? Where will they go to have a Peaceful Life, no Sufferings and Being Not Hungry while the Strategies of Old & New Superpowers with their Ambitions & Plots never ending.

 In my opinion, only in Compromising together for Equal Rights and Coalition, our Globe of Mankind may have <Peace, and Human Love>?

 Translated by Vanson Tran  – 1/2016

 Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết/ Referenced Sources Of My Post:

http://www.globalresearch.ca/china-rise-fall-and-re-emergence-as-a-global-power/29644

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis

http://www.advantour.com/central-asia/index.htm

http://www.advantour.com/central-asia/map.htm

http://www.ajgs.org/index.php/AJGS/article/viewFile/39/101

http://www.newsmax.com/PatrickBuchanan/Emerging-Threats/2015/10/30/id/699781/

http://nguoiviet.tv/nguoi-viet-tv-gio-giai-ao-voi-kinh-te-gia-nguyen-xuan-nghia/

http://nguoiviet.tv/nguoi-viet-tv-gio-giai-ao-voi-kinh-te-gia-nguyen-xuan-nghia/

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: