HIS SPEECH SEEMS STILL BEING OWED “THE USA”

VẪN CÒN NỢ NON SÔNG”

(Tổng Thống B. Obama & Bài Diễn Văn Của Ông)

 Trong 7 năm trường, Ông lái Con Thuyền Mỹ Quốc…

Tôi ngồi nghe TT B. Obama, đọc bài Diễn Văn cuối,

Có cảm tưởng như Ông đang ca bài “Ông Còn Nợ Ai”?

Đoàn Thủy Thủ cùng Ông đã hết lòng Chèo Chống Sóng Gió của Chiếc Thuyền Mỹ Quốc hôm nay?

Mỗi Mái Chèo đều biểu hiện cho mỗi phần, lãnh vực…

Đối Ngoại tuy Thuyền Hoa Kỳ không mạnh lắm…

Song Con Thuyền vẫn giữ nổi Uy Tín của Chiến Thuyền?

Lãnh vực Kinh Tế, Thuyền đã vượt qua nhiều Ngọn Sóng Thần…

Mang Nước Mỹ trở vào một Bến Bờ No Đủ hơn, và Tiến Bộ..

Nạn Thất Nghiệp đã giảm hơn nhiều Thời Kỳ TT Bush?

Khai Thác Nước Vàng, Hoa Kỳ đã Sản Xuất được khá nhiều…

Đã làm cho sự Hạ Giá đáng kể của Giá Dầu…

Lãnh vực Làm Công Không như vai trò <Cảnh Sát Thế Giới>,

Ông quyết tâm rút ra khỏi Vùng Trung Đông nhiều Tranh Chấp..

Thuyền của Ông đã gần rút khỏi Lưu Vực Hiểm Nguy?

Miền Ả Rập là một Vùng Đất phức tạp vô cùng…

Ý Thức Hệ Tự Do, Tôn Trọng, Nhân Quyền của Mỹ…

Cũng đã làm cho Miền này, nhiều Quốc Gia thấu hiểu?

Và đang dần dà.. Đồng Thuận với Chính Sách Hòa Giải của Hoa Kỳ…

Lãnh Vực Cộng Tác để Chống Lại <NN Hồi Giáo Quá Khích>gần đây…

Thuyền của Ông không chòng chành, như có phần rất Vững?

Cần nhắc nhở, Hoa Kỳ không phải là một Đế Quốc…

Thuyền Hoa Kỳ là một Gương Sáng của No Ấm Tự Do?

Nó đã mang đến Thịnh Vượng cho nhiều Nước, kể cá Cựu Thù?

Như TQ, VN, Cuba, vào Thời Kỳ Hậu Cộng Sản?

Thuyền Nước Mỹ đã ghé Bến Bờ Nước Nga rất sớm?

Khi Nước này Nền Kinh Tế suy sụp, lúc LBSV sắp rã tan?

Lãnh Vực Đối Ngoại gần đây, Thuyền Nước Mỹ khá được Hoan Hô?

Khi Nó ghé bất cứ Bến Bờ Quốc Gia nào đang Nguy Biến?

Một Ukraine, khi Nước này Miền Crimea mất?

Một Phi Luật Tân, VN-XHCN khi những Quốc Gia này bị TQCS ép chèn?

Thuyền Hoa Kỳ đang rong ruổi vào nhiều Bến Cảng Đồng Minh…

Quyết Cộng Tác với mọi Quốc Gia Tôn Trọng Nhân Quyền & Công Lý?

Con Thuyền Mỹ Quốc sắp vào Thời Kỳ thay Người Hạm Trưởng…

Trong Bài Diễn Văn Cuối cùng của TT. B. Obama..

Tôi nhận thấy Một Khát Vọng Tươi Sáng cho Mỹ Quốc của Ông…

Vẫn đầy Nồng Ấm, và mang theo Nỗi Niềm Luyến Tiếc…

Ông như vẫn Còn Nợ Hoa Kỳ… vì Lòng Ái Quốc…

Cho nên Ông khắc khoải… và Nhắn Nhủ mọi Công Dân…

Hãy Tin Tưởng vào Lịch Sử Tươi Sáng của Hoa Kỳ…

Với những Nhân Vật Chính Trị sắp tới đây, vào Nhà Trắng…

Ông Hy Vọng Con Thuyền Hoa Kỳ, sẽ luôn Bền Vững?

Như Tiền Nhân Mỹ Quốc đã Xây Dựng Đất Nước này!

Lòng Ái Quốc và Tình Cảm đối với Toàn Dân…

TT Barack Obama, quả đã hoàn tất xong Phần Nhiệm Vụ?

Tôi cũng Hy Vọng Vị Thuyền Trưởng Tiếp Theo của Mỹ Quốc…

Sẽ đầy đủ Tài Năng để Lèo Lái vững mạnh 1 Hướng Đời…

Sẽ Thực Hiện tốt lành được Một Giấc Mơ…

Giấc Mơ Hòa Bình, Tình Người Khắp Nơi, và No Ấm!

 

Trọng Thùy Sơn – 1/2016

 

HIS SPEECH SEEMS STILL BEING OWED “THE USA”

(President B. Obama & His Final Speech)

 In 7 years of his accomplishments, He drove the Boat of America, I listened to President B. Obama, probably the Final Speech. I have a feeling like he was singing the song “He owed Someone, Something?” His Crew and He, themselves were wholeheartedly rowing the American Boat among lots of Wind Waves against America today? Each paddle is expressed a Portion, or an Area. To the Diplomatic Skills, US Policy seems  not very strong boat; but the Boat remains of Its Balance in Its Strength of a Warship. In the Economic sphere, His Boat overcame a lot of Tsunami, having brought back to America Boat into a more brighter Coast, such as People Welfare, Jobs, and Progress… Unemployment has fallen down more in comparing with Ex President Bush Jr. Period?  The Gold Water in the New Mining Tech, manufacturing for US is pretty much  more than being needed? Lower prices have made the price of oil significantly much cheaper. USA has got out of the Unlike <Sheriff World> and He determined to withdraw from the Middle East Region with many Disputes… His Boat had almost withdrawn from the Basin of danger? Arabic domain is an extremely complex Land …USA Ideology of Freedom, Respect, Human Rights … has been influenced and waken up by several Countries of this Region.  They are slowly getting along with the Consensus Policies Settlement with USA… In the Field of Collaboration to Combat <The ISIS> recently, His Boat is not stalling, as is somewhat positively decisive? It needs to remind us that the United States is not an Empire …The United States Boat is a brilliant example of Prosperity & Freedom? It has brought prosperity to many countries, including the former Opponents? Such as China, VN, Cuba, in their post-Communist period? The US Boat still early visited Russia when this Nation Economy was almost collapsed, while the USSR Dissolution was going In recent Foreign Reactions, the USA Boat was cheering

when it docked any Nation being in danger, such as Ukraine, when it lost the Southern Crimea.  Or another Filipino, Socialist VN, for example, when they pressed by Red China?

Furthermore, the USA Boat have been traveling to many Allied Harbors as well …Engaging into the Collaborative Decisions with all Nations in Respect for Human Rights & Justice?

 The America Vessel now is entering into the Phase of Changing Its Fleet and Commander.  In the Final Speech of Mr. President Obama, I noticed His Bright Desire for America.  I hear his Voice which is still full of warm, and nostalgic feeling being echoed…

He still owes the USA, yes, because of His Patriotism …So He is anxious, particularly He wants to send to American Citizens a Message in which He Believes in the Future Bright History of the United States… With the upcoming political figure here sooner, into the White House … President Obama hopes The USA Boat will always Sustainable? As The Founders of America have Built wonderfully this Country! The Patriotism and Hope for All People …President Barack Obama, has actually fruitfully completed & accomplished his Real Mission? I also hoped the next Captain of the US Boat with His or Her Talent will complete a strong steer to the Best Direction of American Life …The Future Leaders & All Citizens of USA will realize a Good Dream, the Dream of Peace, of Love and of Prosperity to All People Worldwide.

 Vanson Tran – 1/2016

 Referenced Source:

State of the Union 2016: Obama to sell optimism to nervous nation – CNNPolitics.com

President Barack Obama is promising an upbeat assessment of how far the nation…

CNN.COM|BY STEPHEN COLLINSON

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: