The Globe: AForm of Crowded & Poor Family

CON THÌ ĐÔNG, NHÀ LẠI NGHÈO
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Con thì Đông mà Nhà lại khá Nghèo!
Đó là Dạng hiện nay, của CĐ Thế Giới…
Ngay Dân Số trong các Siêu Cường cũng thế…
Họ có một Phần Rất Giầu, Đa Số cũng Nghèo…
Các Bạn muốn Tìm Hiểu Dân Số Địa Cầu?
Xin Xem Chi Tiết trong Phần Tham Khảo…
Tóm tắt Hiện Nay, nhiều Gia Đình Nghèo lắm…
Con lại Đông và Ba Bữa không đủ No…
Các Nước Đông Dân như TQCS, Ấn Độ, Nam Dương…
Hay các Nước vửa mới gần đây Vào Phát Triển…
Tóm lại 80-90% là các Quốc Gia kém Phát Triển…
Trong Số Này, Tệ Nạn Chính Trị & Chia Rẽ khá cao!
Các Chính Quyền Độc Tài, Độc Tài Toàn Trị hoặc Chiến Tranh…
Đều rơi vào Dạng… 8-90% Công Dân còn Nghèo Đói…
Như Vậy, chúng ta thấy 1 Dạng Phân Chia Lợi Tức?
Bất Bình Đẳng rồi? Dạng Thành Phố Lớn, Dạng Xóm Nghèo?
Ai là Chủ Nhân các Công Thự, Cao Ốc, Siêu Thị, Hạ Tầng?
80% Dân Số Nghèo, Đi Làm chỉ đủ ăn, có khi còn Thiếu Thốn?
Chưa nói đến 80% Dân Chúng Sống Trong các Đô Thị…
Họ Tập Trung vào… để mong đợi Có Việc Làm…
Lý Do vì… Các Công Kỹ Nghệ thu hút Đám Nhân Công?
Nhiều Nước… Giai Tầng Công Nhân đầy chật vật!
Như Bạn chứng kiến Những Nguồn Tin trên Mạng…
Nhiều Hình Ảnh thương tâm và Bi Đát vẫn xẩy ra…
Website 1, là Hình Ảnh Nghèo của nhiều Quốc Gia…
Các Bài Bình Luận, Tại Sao, Dân Số Nghèo lại cao như thế?
Các Chính Quyền Thực Dân xưa … thường hay Bóc Lột?
Các Chinh Quyền Độc Tài nay… thì Thâu Tóm Quyền Lợi cho Mình?
Còn Nền Giáo Dục của TK Hiện Đại .. phải Nhắm Chuyên Khoa?
Sinh Viện, Học Sinh, phải Đậu điểm A, B… mới Mong có Việc?
Bạn có truy tầm nguyên nhân… hay thắc mắc?
Trên Địa Cầu … đã có Hàng Triệu Người … phải Di Dân?
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có phải lá một Nước của Di Dân?
Ít lâu sau… thì Họ nói… Phải Loại Trừ Di Dân… 1 Số?
Tại Sao vậy? Phải chăng…Giai Tầng Di Dân có Nhiều Loại?
Tất cả rồi… Cũng vì Thiếu Thực Phẩm, Cộng Việc Sinh Nhai?
Tóm lại Họ cũng lại Rơi Vào Tình Trạng Nhà Đông Con?
Và Nhà cũng Nghèo Dần… vì Lớp Người Di Dân đó?
Nguyên Nhân Chính… là Chiến Tranh, Nạn Độc Tài Chính Trị?
Mà Nhiều Siêu Cường đang chuẩn bị Trau Dổi Võ Học thật Cao?
Để Đáp Ứng Tham Vọng… Một Bá Chủ của Địa Cầu?
Xin Nhắc Nhở các Vị… Địa Cầu sẽ Nghèo hơn, vì Con Người Đông quá!
Giải Pháp Nào… Các Vị cho là Hữu Hiệu nhất?
Bớt Lòng Tham, hay Tham Vọng quá đáng của Mình?
Hay phải Chia Sẻ Quyền Lợi, và cá Lực Quyền…
Cho Toàn Dân… trong mỗi Quốc Gia… và nên Tuyệt Đối?
Nếu Chính Quyền Độc Tài càng thêm Nấn Ná?
Có nghĩa là Con Đường Cũ… Bạn vẫn cứ đi?
Và Toàn Dân vì Sinh Kế, hay Mơ Ngủ… đã Quên?
Thân Phận Mình, Vợ Con Mình… vẫn đang bị Khai Thác?
Viễn Ảnh một Quốc Gia Công Bình rồi Giầu Mạnh…
Phải chăng vẫn là Chất Lượng của Nền Giáo Dục Non Sông?
Hãy Nhìn nhiều Thế Hệ Trẻ trên Dòng Sống Lưu Vong…
Hay Trong Nước… còn Ngồi Nộp Đơn Xin Thất Nghiệp!

Trọng Thùy Sơn – 1/2016

Vài Nguổn Tham Khảo Xúc Tác cho Bài Viết:
https://www.google.com/search?q=poor+population+of+the+globe&espv=2&biw=914&bih=456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCvq7dj6TKAhWKOD4KHb4jBiIQ_AUIBigB
https://www.wfp.org/hunger/stats
http://www.bbc.com/future
http://news.nationalgeographic.com/2015/07/150701-hunger-food-agriculture-population-ngbooktalk/
http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2016/01/160112_is-the-world-running-out-of-space_vert_fut
https://www.google.com/search?q=population+and+foods+of+the+globe&espv=2&biw=914&bih=456&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKs9jTiqTKAhVBlR4KHe3YDosQsAQIGw&dpr=1.75

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: