PREDICTING THE CHANGE IN POLITICAL& SOCIAL CULTURE IN RED-VIETNAM IN NEAR FUTURE

 • TIÊN ĐOÁN DẠNG THAY ĐỔI VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ
 • TẠI VN-XHCN TRONG NHỮNG GIAI ĐOẠN TỚI…
 •  <Thơ Phiếm luận, Xã hội>
 •  
 • Về Kinh Tế, có Dạng <Đầu Vào, Đầu Ra>…
 • Đầu Vào xanh nhạt, Đầu Ra xanh đậm?
 • Về Việc Làm, sẽ bớt cao Tỷ Lệ Thất Nghiệp…
 • Nếu Doanh Nghiệp Nhà Nước giảm, và DN Tư Nhân tăng?
 • Lợi Tức Lao Động của Giới Lao Động, Nông Thôn…
 • Sẽ có thể tăng vì Giao Thương TPP tác động…
 • Giao Thương Kinh Tế với Ông Anh CSTQ…
 • Bề Ngoài ta có cảm tưởng như có Sự Tách Ra?
 • Song vì Quyền Lợi Lõi Cốt cả Đôi Bên…
 • Họ sẽ có thêm nhiều ĐiệnThoại Đường Giây Nóng?
 • Thay Đổi Thế Chế cơ bản hay Mô Hình Chính Trị?
 • Ta sẽ còn gặp Cụ Vũ Như Cẫn như xưa…
 • Lý Do, là vì Vấn Đề Nhân Sự ĐCSTT XHCN-VN…
 • Một CQ-ĐCSVN nếu mất vào một Đảng Đối Lập?
 • Họ sẽ sống thế nào, nếu mất luôn hàng triệu Jobs?
 • Thăm Dò Dư Luận và Sinh Hoạt Xã Hội gần đây…
 • Hồ Sơ các Bộ, rất cao, lại Phức Tạp quá nhiều?
 • Thì Dân Chúng chỉ Lo Nồi Cơm cũng nhiều mệt mỏi?
 • Vậy là Môi Trường gọi là <Đấu Tranh Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ>…
 • Nó vẫn là một dạng Tuyên Truyền như Quảng Cáo Kem Đánh Răng?
 • Nhiều Nhân Vật trong PT Tranh Đấu sẽ được Trả Tự Do…
 • Và ra khỏi Khu Vườn Xã Hội, <Văn Hóa Hậu Cộng Sản>  trong Quốc Nội…
 • Họ sẽ là một tầng lớp Di Dân Mới đi ra Hải Ngoại…
 • Có Hộ Chiếu & Giấy Phép nhà Cầm Quyền CS, được Tự Do?
 • Họ lại Gia Nhập vào Tầng Lớp Làm Việc Giúp Quê Hương?
 • Rồi cũng Tha Hóa theo Mô Hình Tự Do, Hưởng Thụ?
 • Nhìn Đất Nước, Viết nên hàng Ngàn Bài Bình Luận?
 • Và Trông Chờ một Mô Hình Đất Nước sẽ đổi thay?
 • Nhưng vào những Dịp Tết, những Lễ Hội, hay Noel…
 • Họ vẫn quên rằng một Quê Hương vẫn còn 1 ĐCSĐTTT?
 • Tôi đã nghe đâu đây… vài Bài Thơ Cụ Cao Bát Quát…
 • Ở Tuổi Già, thấy Thế Sự đã rất rửng rưng?
 • Bởi vì, Lực đã tàn, và Tiền cũng tan băng?
 • Nói như thế, sẽ có <Mỗi Người, theo Mỗi Cảnh>?
 • Đó là Bức Tranh Đời tương lai … Ngắn Hạn…
 • Cho tới khi nào Mức Giầu Có của Khu Vực Á Châu…
 • Có lẽ thời gian Chuyển Hoán Mô Hình sẽ hơi lâu?
 • Làm Gia Tăng một Tầng Lớp mà Hoa Kỳ kêu là <The Middle Class>?
 • Rồi chính những Lớp Di Dân trong The Middle Class…
 • Sẽ làm Thay Đổi dần… Mô Hình Quốc Nội như LBSV trước và mới đây?
 • Mô Hình Xã Hội Hậu Cộng Sản… sẽ vẫn loay hoay…
 • Cho đến khi nào có Mức Quân Bình ANXH.. dần thay đổi?
 • Sau ông Lý Thuyết Mác thì nhiều Mô Hình Xã Hội…
 • Vẫn còn trong Sách Vở, chưa có Mô Hình Mới nào?
 • Vi Loài Người vẫn hy vọng một Cuộc Sống No Đủ Áo Cơm?
 • Chính Chị hay Chính Em… Họ đều lãng quên hết?
 •  
 • Trọng Thùy Sơn – 1/2016
 •   
 • PREDICTING THE CHANGE IN POLITICAL& SOCIAL CULTURE
 • IN RED-VIETNAM IN NEAR FUTURE …
 •  <Palavering Social Poem>
 •  
 • In Economics, we have two Types <The Inputs & Outputs> …           The Inlet is light blue, and the Outlet is dark blue? For the Employment, it will reduce the high unemployment rate, if the State Enterprises fell, and the Private Enterprises increase? The Labor Income & the Rural Workers will be increased because of the Effects in the TPP Trading Exchanges. The Economic exchange with Red China, a brother of Red VN, superficially we feel as if there is A Split? However, due to their Mutually Core Benefits for both sides; they will have more telephone hotlines?
 • Basic institutional changes or political models will also merely meet the particular needs as their old situation …Reason? it is due to The Staffing Issues inside of the VN Communist Party, An Unique Government, if being lost to Another Opposition Party? They will lose Millions of Their Party Jobs? Researching the recent Opinion Polls and the recent Social Activities, there were A Lot of Profiles in All Ministries, they were very high, & too much complex? For the People, they are busily fighting for their Daily Meals and so tired? The Environment, that is so called <Struggle for Human Rights, Freedom, & Democracy>, is still a form of propaganda as an Ad of A Toothpaste? Multiple Characters in PT Champion will be released …And out of the Garden Society, <Culture of Post-Communist> in Domestic …They will be a class of new immigrants come out Overseas …with their free Passport & License that the Communist Government issued to them is Freedom?
 •  
 • Naturally, they will rejoin the Elite Work to help back their Country then? They will be alienated into the Modern Enjoyment Life with Freedom? For their Country, Several will write up thousands Commentaries? And look for a model Country will be changed? But on the occasion of Tet, the Festival, or Christmas, etc… They have forgotten that the Country still be controlled by An Unique Communist Party? Where … I’ve heard some particular Poem of Poet Cao Ba Quat, at his Ageing period, He looks the World which was so brimming? , Force decimated, and Money is melting? Having said that, there will be <Each person, in each situation>, until the Wealth of Asian Zone is seen, perhaps it requires a longer time…
 •  
 • Economy Increases its status, as US Elite calls <The Middle Class>? Then this key Group of Immigrants will become the Middle Class …They will change the Country gradually… as the example of Modelling Domestic Situation, few decades ago and recently as the USSR? The Post Social Model Communist Countries will still squirming …So long as there are levels of Equalization of Social Welfare Level? After his Marxist Theory, many social models have been seen but still in the Books, the new model has not been seen? Humans are still hopeful of a Good Life with Enough Food? They would have forgotten all subjects like Politic and its effects?
 •  
 • Trong Thuy Son – 1/2016
Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: