HAI DUONG RIG OF RED CHINA

GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG?
(Phiếm luận, Xã hội)

Bạn có biết Giàn Khoan Hải Dương?
Mấy lần… đã vi phạm Chủ Quyền?
Đất Tổ Hùng Vương bừng Giận Dữ?
Mà Nhóm Chưởng Môn…vẫn Phớt Lờ?
Tổ Tiên đã nhắc theo Năm Tháng?
Bảo Ta Phương Bắc rất Côn Đồ?
Lòng Nhân? Vó Ngựa Đoàn Mông Cổ!
Ngàn Năm Lich Sử vẫn Khăn Sô?
Đai Huynh… đánh mất Lòng Yêu Nước?
Thế Hệ Đàn Em… sẽ Thê Lương!

Trọng Thùy Sơn
12/2015

HAI DUONG rig?
(IPalavering Social Poem)

You know, Hai Duong Rig?
Several times … has violated Sovereignty?
Hung Vuong Land Anger flashes?
But The Leaders Group … still ignored?
Ancestors have prompted us through years?
And told Us that The North are Mobs?
Being Mercy? No… They are Horse of The Mongolians!
Thousand years of history still repeats us the Tragedy?
My Brothers… Have You Lost Your Patriotism?
So Our Younger Generations … would be dreary!

Trong Thuy Son
12/2015

Catalytic Source:
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20151230-trung-quoc-lai-dieu-gian-khoan-hai-duong-981-den-bien-dong

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: