THE HOT BLOOD IN MY POEMS

CHẤT MÁU NÓNG TRONG DÒNG THƠ
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Khi thân xác vật vờ vào bến lạ…
Tâm hồn ta như một kẻ điên khùng?
Ta chưa đủ sức đứng vững được hai chân…
Chưa nói đến hướng Suy Tư Ý Hệ?
Có Người trách… Ta thuộc Dòng Máu nóng…
Khó trờ nên An Phận với Thủ Thường…
Vâng đúng vậy, vì Đời… bất bình thường?
Có dòng máu trong Dòng Thơ viễn xứ!
Có một lúc… ta ngồi trong tư lự…
Về cuộc đời, về biến cố… Non Sông…
Trong Cơ Xưởng, ta làm lỗi lung tung…
Và một sáng, ta cầm đơn thất-nghiệp!
Đấy hồn ta đã hoang mang trầm trọng…
Khi mỗi ngày ta vẫn nghĩ đến Giống-Nòi?
Có phải Ta là Con Cái Lạc-Long Quân?
Từ một Giòng Giống Anh Hùng Lạc Việt?
Hay Ta là một Siêu Cu Li… Lao Động?
Có thể làm… bất cứ công việc gì?
Để Sống Còn… và đế Sống hoang mang?
Trong Viễn Ảnh một Ngày Tàn Dân Tộc?

Trọng Thùy Sơn – 12/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: