Space & Time

KHÔNG VÀ THỜI GIAN?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội – P5/5 –
Làm Thế Nào Có Một KTG Quân Bình cho Hiện Tại & Tương Lai?)

Một Không Thời Gian Quân Bình là Điều Lý Tưởng…
Cho một Gia Đình, hoặc một Nước, hoặc một CĐ Thế Giới nói chung?
Phạm vi Văn Hóa Gia Đình, rất dễ vỡ, nếu không có Quân Bình…
Lãnh vực Tình Yêu, và cả nhu cầu Kinh Tế?
Thiếu Quân Bình, Tình Vợ Chồng có thể vào Tan Vỡ…
Khi mà lãnh vực Tâm Hồn, Họ đã Chống Đối nhau?
Khi mà lãnh vực Kinh Tế, Họ dằn vặt nhau?
Trong tình trạng Con Cái vẫn đói, nghèo & thiếu thốn?
Những Cuộc Cãi Vã nhau, dẫn dần vào Bạo Động?
Bạo Động Gia Đình đưa đến Nạn Ly Dị nhau?
Nếu Quá Đáng, Họ có thể Thù Oán nhau?
Tạo nên Bi Kịch tang thương cho Con Trẻ!
Vấn Nạn Xã Hội này, theo Thống Kê đều nói…
Một Nguyên Nhân chính là Thiếu Quân Bình?
Nếu là do Bệnh Hoạn, Ta phải Chữa Trị ngay…
Nếu không Bệnh Hoạn, Ta cần dung Lý Trí?
Việc Cá Nhân và Gia Đình thường như thế?
Nhưng làm sao Ta có Quân Bình ở 1 Cộng Đồng?
Theo tôi, thì Nguyên Nhân Chính là Do Quyền Lợi…
Các Định Chế trong một Quốc Gia theo Phận Sự…
Những Phận Sự này được Quy Định qua Luật Pháp rồi?
Từ Hiến Pháp, các Bộ Luật… nhiều Lãnh Vực khi hình thành…
Thông thường rất thuận lợi, nếu Quân Bình Áp Dụng?
Các Nhà Quản Trị nắm Chức Vụ Điều Hành, Thi Hành Nhiệm Vụ…
Khuôn Khổ Luật Pháp này, Làm Đúng, sẽ có Quân Bình…
Phần lớn, sự Thiếu Quân Bình, vì Họ đã Hành Sử sai?
Thiếu Tôn Trọng Lợi/Quyền Tha Nhân trong Công Lý?
Một Quốc Gia khi Định Hình Khuôn Luật Pháp…
Thông thường thì Giới Lãnh Đạo phải Trưng Cầu Dân Ý toàn dân…
Nếu không Khuôn Luật Pháp sẽ thiếu Sự Đóng Góp Ý Dân…
Và Hiến Pháp Quốc Gia đó trở nên Độc Tài hay Thiếu Sót?
Các Quốc Gia Hậu Cộng Sản hôm nay, dạng Độc Tài quyết đoán…
Đã Xây Dựng Nền Tảng Hiến Pháp của Họ đã thiếu Quân Bình?
Từ đó, Trong Nước Họ có Loạn Lạc triền miên…
Đình Trệ Tầm Nhìn Cao các Nhà Lãnh Đạo cho Đà Tiến Bộ?
Rơi vào Dạng Bất Quân Bình này, tạo nhiều Lãnh Chúa…
Bạo Động triền miên nhiều Miền như những Nước Phi Châu…
Hoặc Độc Tài Quân Phiệt, như Miến Điện, Thái Lan…
Dân Chúng Trong Miền, chịu nhiều Bi Kịch?
Tham Vọng của những Nhà Độc Tài, hay Lãnh Chúa…
Trong Lịch Sử Loài Người đã Làm Rõ, hoặc Chứng Minh…
Luật Nguyên Nhân & Hệ Quả vẫn Chứng Minh…
Do đó, chúng tôi nghĩ, tạo Nguyên Nhân vô cùng quan trọng?
Vì Nhân Quyền bao hàm nhiều Yếu Tố quan hệ?
Trong bao lâu Các Nhà Lãnh Đạo thiếu Tầm Nhìn…
Họ sẽ tạo nên một/nhiều Tình Trạng Thiếu Quân Bình…
Có thể đưa Công Dân & Đất Nước Họ vào Đình Trệ…
Phần đông các Lãnh Tụ Độc Tài thường Định Kiến…
Khiến Môi Trường Thế Giới càng Xáo Trộn, hoặc Chiến Tranh…
Họ không để Trí Tuệ vào các Giá Trị của Giáo Tôn…
Cho nên thường mất Cơ Hội Trau Dồi rồi Kiêu Ngạo…
Họ sẽ tiếp tục Tạo Ra nhiều Môi Trường Thiếu Quân Bình, Khu Vực….
Và Chiến Tranh có thể đe dọa cả Thế Giới, Địa Cầu?
Đức Giáo Hoàng Francis gần đây qua những Chuyến Công Du…
Ngài đã làm lắng dịu Nhiều Tham Vọng Con Người Trần Thế?
Đức Dalai Lama, qua những Bài Văn Cô Đọng…
Một Tình Người, Tình Nhân Bản rất cần?
Hầu Quân Bình được Tình Trạng Của Bất Công>
Hầu Xây Dựng được một Hòa Bình của Thế Giới!
Vâng, Chúng Ta phải có một Tinh Thần Hòa Giải…
Và Lắng Tai Nghe Mọi Đòi Hỏi của Sự Công Bình…
Phải chăng đó là một Nhu Cầu Tối Khẩn của Thế Giới Hôm Nay?
Chúng Tôi kêu gọi Tất Cả Các Nhà Lãnh Đạo Chính Trị & Tôn Giáo!

Trọng Thùy Sơn – 12/2015

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết
Equilibrioception – Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Equilibrioception
It helps prevent humans and animals from falling over when walking or standing … (the muscles and joints and their sensors) to maintain orientation or balance.
Normal balance functioning – In humans – In animals – In plants
http://www.dalailama.com/…/worl…/a-human-approach-to-peaceor renewal of human values and attainment of lasting happiness, we need to look to the common humanitarian heritage of all nations the world over. May this essay serve as an urgent reminder lest we forget the human values that unite us all as a single family on this planet.
I have written the above lines
To tell my constant feeling.
Whenever I meet even a ‘foreigner’,
I have always the same feeling:
‘I am meeting another member of the human family.,
This attitude has deepened
My affection and respect for all beings.
May this natural wish be
My small contribution to world peace.
I pray for a more friendly,
More caring, and more understanding
Human family on this planet.
To all who dislike suffering,
Who cherish lasting happiness –
This is my heartfelt appeal.
http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol1_1/smoker.html
If a man sings of God and hears of Him, And lets love of God sprout within him, All his sorrows shall vanish, And in his mind, God will bestow abiding peace.” –Sikhism”A Muslim is one who surrenders to the will of Allah and is an establisher of peace (while Islam means establishment of peace, Muslim means one who establishes peace through his actions and conduct).”–Islam”The Lord lives in the heart of every creature. He turns them round and round upon the wheel of Maya. Take refuge utterly in Him. By his grace you will find supreme peace, and the state which is beyond all change.” –Hinduism”The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.” –Judaism”All things exist for world peace.” –Perfect Liberty Kyodan “Blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God.” –Christianity”Peace … comes within the souls of men when they realize their relationship, their openness, with the universe and all its powers and when they realize that at the center of the universe dwells Wakan-Tanka, and that this center is really everywhere, it is within each of us.”–From The Sacred Pipe, by Black Elk, Lakota Sioux Medicine Man

Equilibrioception or sense of balance is one of the physiological senses. It helps prevent humans and animals from falling over when walking or standing still. Balance is the result of a number of body systems working together: the eyes (visual system), ears (vestibular system) and the body’s sense…
EN.WIKIPEDIA.ORG
Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: