Space & Time

KHÔNG VÀ THỜI GIAN?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội – P4/5 – Một KTG Thiên Nhiên Ưu Đãi)

Trong Quá Trinh Lịch Sử, các Chế Độ Độc Tài đã chết…
Phải kể gần đây là CN Phát Xít của Trục Đức-Nhật-Ý, TC II…
Trong Chiến Tranh Lạnh, Dạng Độc Tài Cộng Sản của Sô Viết Liên Bạng…
Nay đã Sụp Đổ, tuy vẫn còn lại một ít Quốc Gia Hậu Cộng Sản… (HCS)
Khét tiếng Tàn Sát Loài Người như Hitler, Staline, MT Đông, Pol Pot…
Nhóm Độc Tài phải kể là Aldof Hitler, Bashar al-Assad, Al-Gaddafi,
Nhưng Tại Sao các Quốc Gia HCS vẫn sống sót đến hôm nay?
Theo tôi, Nhóm này tinh khôn nhất vẫn là Anh CSTQ…
CSTQ biết lách mình ra khỏi Liên Bang CS Sô Viết…
Và lựa Thế Cờ Chiến Lược Quốc Tế lúc SC Mỹ bị lao đao?
Ct Đặng Tiểu Bình, điều chỉnh với SC Mỹ, bắt tay nhau…
SC Mỹ bèn bỏ VNCH, một Đồng Minh bé nhỏ…
SC Mỹ xoay trục về Miền Trung Đông, tưởng béo bở?
Song Mỹ lại bị Sa Lầy thêm một Trận Tuyến mịt mù…
Vì Miền Trung Đông tuy có một Hồ Nước Vàng mênh mông…
Song Tình Trạng Chủng Tộc, Tôn Giáo, Kỳ Thị Nhau vô hạn…
Miền Trung Đông, Nhóm Dân theo Đạo Hồi & Dòng Ả Rập…
Trong Quá Trình Họ đều Chống Đối các Đế Quốc Tây Phương…
Nhóm Kháng Chiến Al-Quada và nhiều Nhóm Khác Tộc Dân…
Đều có Mặc Cảm là các Đế Quốc Tây Phương vào Bóc Lột…
ĐQ Pháp, Ý, Đức, Bồ, Anh, Nga cũng đã vào Nếm Thử…
Song đều No Đòn và Bỏ Cuộc Giấc Mộng Chiếm Nước Vàng?
SC Mỹ không may, vào lúc Lịch Sử phải Sang Trang…
Đã run rủi cho Thế Hệ R. Nixon nổi lên Dành Quyền Lực?
Tiếp theo, những Lãnh Tụ Đàn Em tha hồ mà Điều Chỉnh?
Đường Lối Điều Chỉnh này vẫn dây dưa mãi đến Hôm Nay…
Tôi suy đoán rằng Chất Lượng Nền Văn Hóa Mỹ rất may?
Tài Nguyên Thiên Nhiên & Nhân Lực của Mỹ nhiều phong phú…
Phải chăng Thượng Đế đã ưu tiên, và Thiên Vị Mỹ?
Một Hợp Chủng Quốc, cả Văn Hóa, Chủng Tộc, lẫn Tài Nguyên…
Trong 50 Tiểu Bang, Nước Mỹ có thể Tự Túc một mình…
Họ vẫn có thể Sinh Tồn mà Sinh Tồn Thoải Mái?
Sở dĩ SC Mỹ đã Giao Lưu Toàn Cầu Hóa?
Chỉ vì, trong Vai Trò Siêu Cường Mạnh, như Bá Chủ lâu nay?
Ảnh hưởng Truyện Kiếm Hiệp Kỳ Tài, của tg Kim Dung…
SC Mỹ xem như Phái Toàn Chân trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái?
Họ có Tầm Nhìn của một Siêu Cường Lãnh Tụ…
Và nhất là, nền Văn Hóa Mỹ, như đã Hút Được Trọng Tâm…
Trọng Tâm đây tôi muốn mô tả là The Core Of Civilization (*)
Là (*) Cái Lõi Cốt của Nền Văn Minh Kỹ Thuật & Khoa Học?
Xét về khía cạnh Văn Minh của nhiều Môn Học…
HCQ Hoa Kỳ vẫn xứng đáng là Lãnh Tụ Toàn Cầu…
Phương Diện Chế Độ Chính Trị, Hiến Pháp Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền…
Theo tôi, HCQ Hoa Kỳ vẫn có Chất Lượng Cao hơn các Nước…
Chúng Ta không thể đòi hỏi được Toàn Phần Tốt Đẹp?
Bình Lượng Chung, Chất Lượng Tốt Nền Văn Hóa Hoa Kỳ…
Vẫn được coi như là một Bảng Đánh Giá: <Vượt hẳn Trung Bình>?
Có thể Xếp Loại vào Hạng Ưu, hay Tối Ưu nữa?
Do đó tôi cho rằng HCQ Hoa Kỳ có Bàn Tay Ưu Tiên của Thượng Đế…
Khiến Quốc Gia này, đã Vượt Trội hẳn, tuy chỉ được gần 300 năm?
Ngày nay, Mảnh Đất 50 tiểu bang, trù phú của Hoa Kỳ…
Gần như là Bãi Đáp của nhiều các Nhóm Di Dân muốn vào Đất Mỹ?
Du lịch qua một số Tiểu Bang, mà tôi vừa nhận xét…
Có cả Nhóm Việt Kiều, Hoa Kiều CS cũng đã Đáp ở Đất này?
Còn có cả một Nhóm Phụ Nữ Tầu CS, qua Chờ Đẻ đứa con?
Mong cho Cháu Bé sẽ được trở thành một Công Dân Mỹ?
Trong CĐ Việt, gần đây, COCC gia đình Cán Gộc…
Đã Mua Nhà rộng rãi, theo Đại Học, cả Mua Xe…
Họ đang học Hội Nhập vào một Thế Giới Tự Do?
Hay Họ đang Tính Chuyện Gì? Làm Sao Tôi Biết?
(còn tiếp 1 phần)

Trọng Thùy Sơn – 12/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: