HOW IS THE CULTURAL ALIENATION?

THẾ NÀO LÀ VONG THÂN TRONG VĂN HÓA ?
(Thơ Phiếm luận, Văn hóa, Xã hội)

Trong một bài trước, chúng ta bàn về Triết Lý,
Triết Lý Vong Thân có 2 Dạng trong Đời…
Một Dạng Vong Thân Trong Trí Tuệ Con Người…
Và một Dạng Chúng Ta Vong Thân trong Vật Chất…
Hôm nay ta khai triển Đề tài <Vong Thân trong Văn Hóa>…
Tìm hiểu Văn Hóa là gì, Văn Hóa là thế nào?
Nói nôm na chính là Sự Thay Đổi của Hoàn Cảnh Chúng Ta…
Trên nhiều Diện, từ Chữ Viết, rồi Cái Ăn, Cái Mặc…
Sâu Xa hơn cả Cách Làm, Cách Chơi, và Thưởng Thức…
Cả Văn Chương, Ca Nhạc, Thơ Phú, toàn Diện Đời Người…
Ví dụ Bạn có một Bạn Gái, muốn tiến đến Tình Yêu…
Trong Tiến Trình Quen Biết, Tán Nhau, hay Giao Thiệp…
Bạn có ảnh hưởng được không Tình Yêu Người Bạn Gái?
Dạng Ảnh Hưởng này, có hai Tính Chất khác nhau…
Bạn Chế Ngự được Người Bạn Đời, sẽ nghe theo?
Hay Bạn bị Chế Ngự bởi Người Bạn Đời yêu dấu?
Ở Cuối Đoạn Đường, khi Chúng Ta Làm Đám Cưới…
Thì Tính Chất Chế Ngự hay Phụ Thuộc, sẽ rõ rệt thôi?
Quê Việt Nam thường có những Câu Ca Dao…
Ví dụ như câu, <Nhất Sĩ, Nhì Nông, Nhất Nông Nhì Sĩ>?
Ý nói Nghề Nghiệp trong mỗi Thời Kỳ, hay Hoàn Cảnh?
Nhà Nông xưa ăn chắc, khi Lấy Họ, <Người Con Gái khỏi phải lo>?
Còn Thời nay, không quyến rũ khi <Nhắm vào Nhà Nông>?
Các Cậu Trai Giám Đốc, Ủy Viên, Complet & Cà Vạt…
Nghề Nghiệp Ngày nay, qua Giao Lưu Văn Hóa…
Đang biến đổi dần, Quan Niệm Sống của Dân Ta?
Tại Sao Vây? Đó là do nhiều Chất Lượng Văn Hóa của Nước Ta…
Đã và đang Biến Đổi theo Trào Lưu như <Toàn Cầu Hóa>?
Chúng Ta đã và đang Vong Thân Trong Vật Chất?
Rồi tiếp theo Chúng Ta sẽ Vong Thân cả Tinh Thần?
Biến Chuyển những Yếu Tố trong Nền Văn Hóa này…
Đều do những Quyết Định của <Chính Quyền hay các Nhà Lãnh Đạo>?
Quá Trình Lịch Sử đã chứng minh trong Quá Trình Văn Hóa?
Mà chúng ta đã có những Ý Thức Hệ Xã Hội khác nhau?
Nước Ta, từ Chế Độ Phong Kiến, Quân Chủ bên Tầu?
Rồi Biến Chuyển sang Chế Độ Gì? vào Thời Kỳ Thực Dân Đế Quốc?
Nó vẫn biến chuyển theo thời gian từ Phong Trào Cách Mạng?
Nó không dừng và vẫn đang Biến Chuyển theo…
Hà Tĩnh hôm nay, đang biến chuyển <Ảnh Hưởng Văn Hóa Tầu>?
Rồi Cả Nước… vẫn Biến Chuyển theo… Cái Đà Cuộc Sống?
Dạng Vong Quốc cũng có thể hiểu là <Vong Thân Trong Văn Hóa>?
Văn Hóa Mạnh Hùng luôn Chế Ngự Văn Hóa Yếu Hèn?
Chúng Ta có Ý Thức và Nói Lên Ý Kiến của Mình…
Để Cải Thiện Nhiều Điều mà Quốc Dân đều Khát Vọng?
<Vong Thân Trong Văn Hóa> vẫn đang lồng trong <Tâm Tình Dân Tộc>…
Từ Thế Hệ Già cho đến Thế Hệ Trẻ Mai Sau…
Từ một Hoàn Cảnh đặc thù, Tôi, Văn Hóa Lưu Vong…
Tuy Nhận Diện ra ít nhiều <Dạng Văn Hóa Vong Thân Trong Đời Sống>…
Tôi vẫn nghĩ rằng Dân Tộc Việt Nam, có Tự Do trên Dòng Sống?
Họ Sẽ Cùng Nhau Xây Dựng được một <Nền Văn Hóa đặc thù>?
Hy vọng rằng Họ sẽ không bị <Đồng Hóa vào Văn Hóa Trung Hoa>?
Mà Tổ Tiên Hùng Vương Nước Việt <Đã Bao Đời Tranh Đấu>!

Trọng Thùy Sơn – 12/2015

HOW IS THE CULTURAL ALIENATION?
(Palavering, Cultural & Social Poem)

In a previous article, we discussed the Philosophy, The Philosophy Human Alienation in Life. There are 2 kinds: the Phycial Alienation and the Mental/Brain One. Today we develop a theme relating to the Cultural Alienation… Learn What is Culture, How is Culture? Does It literally Change of Circumstances among us, in many areas, from scripts, and the Food, the Clothes … Farther deep in several ways, How to Play, and How to Enjoy? Both literature, music, poetry, inclusiveness of our whole life… Example, You have a Girlfriend, you want to love her … In the Process to know her, in grumbling, or meeting her, Aren’t You affected by the Love of the Girl? In this Effect Type, there are two different Properties …You can tame your mate, or She will listen to You? Or You are overpowered by your beloved spouse? At the end of the road, when you get married, the essence or character of the Dominant or Dependant, will be clear anyhow?

In the Countryside of Vietnam, we often have some typical Folk Verses or Folk Songs, for example, the sentence, <Intellectuals are the First Class, the Second is the Agriculture One. Also, there is a reversed Proverb as The First One is the Agricultural Class and the Second One Is the Intellectuals, as well. Why? It has a deep social meaning in it, depending on the Changed Occupations due to certain Periods, or Circumstances? In the Ancient Time, Farmers were practical, advising their daughters when getting their marriages, must choose their Husbands’ Insured Occupation like Farming which would guarantee her Material Life better, or <Their Daughters do not have to worry>?

But Today, there is no charm when <Targeting the Farmers>? Many Boy Superintendents, Commissioners, wearing nice Complets & ties are more available and attractive… Today Occupations, through cultural exchanges have been changing gradually, even the conception of life of our people? Why so? That is because many of our Cultural Qualities have been altered in movement and as <Globalization>? Our Cultural Situation has been already Materially Alienated? Then next, we’ll be Alienated in our Brain, or the Spirit? The Variable Transfer Factor in this culture has been Influenced by the Decisions which are made by our <Government or the Leaders>? Our History has demonstrated those factors in our Cultural History? We had the Different Social Ideologies? In our Country, from Feudalism, mainly from China Monarchy to the next one, the French Empire Influence in the Colonial Period, which Regime was found? Then, our Social Ideologies have transformed over time from the Revolutionary Movement as of Today…

It does not stop and still evolve always… under Ha Tinh today, we are transformed <Into The Influence of Chinese Culture>? Then our whole country … is still under the Mutual Changing Form of the Strong Culture in our Land, in our whole transfer life? Loosing National Culture could be understood as the Loosing of our National Foundation as well? Because, the Strong Culture always influences and dominates the Weak One in certain Time and in certain Region. We Are Conscious and We Have The Voice, The Opinion of the Whole People, to Improve our Multiple Nationalist Things as We Desire? <The Cultural Alienation is still nested in our People/Ethnic Spirit… from Generation to Generation, from Older to the Children in our Future…

From An Unique Circumstance, my Exile Culture, I actually Identified a little more <Types Of Cultural Alienation In Life> …I still think of Vietnam Ethnology, with the Liberty on their Stream Life?They will work together to build a <Specific Culture>? Hopefully they will not be <Assimilate into Chinese Culture>? The Vietnamese Culture, Which Our Ancestors Hung Vuong of Vietnam <Has Been Fighting and Gaining Our Independence in many thousands of years, in our Glorified History!

Vanson Tran – 12/2015

Catalyst Resources for Posts: Nguồn Tham Khảo Xúc Tác cho Bài Viết:
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/chinese-influence-in-ha-tinh-12042015144814.html/ttvn120415.mp3

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: