AMERICAN DREAM, VIETNAM DREAM

GIẤC MƠ MỸ, GIẤC MƠ VIỆT NAM

(Viết Tặng các Sinh Viên VN hải ngoại)

 Em mơ có một Giấc Mơ,

Khi em tình dậy, Thầy Cô học đường…

Bảo em Nước Việt tuyên dương…

Các Em đã vượt trùng dương Trở Về!

Trở Về sau một Chuyến Đi…

Kiến Văn Hải Ngoại nay Về Giúp Quê!

Trồng Cây Lúa, Hạt Thơm Ngon!

Đa Nguyên Ý Tưởng Học Đường hân hoan!

Không còn Độc Đảng, Độc Quyền!

Nắm trong Tay những Tài Nguyên Nước Mình!

Họ đã Ý Thức … Toàn Dân,

Có Nhân Quyền với Tự Do suốt đới!

Từ đây Người Ruộng Trâu Cầy…

Gắn liền Tư Hữu Bàn Tay Dân Nghèo!

Dân Chủ đã nẩy Muôn Mầu…

Hợp Hòa Tôn Giáo… ngàn sao Trưởng Thành!

Người Về mỗi lúc thêm nhanh…

Về Xây Nguồn Cội… Nước Mình Ấm No!

Không còn Giai Cấp ngăn Bờ?

Không còn Ký Thị Quanh Co Xứ Minh!

Giấc Mơ Mỹ tuy rất hay…

Song Em về Nước, Đắp Xây Nước Nhà!

Quê Em Văn Hóa một nhà…

Bắc Trung Nam với Hồng Hà, Cửu Long…

Ở giũa còn có Sông Hương…

Nó thi vị lắm… đứng trông cả ngày…

Tà Áo Tím! tha thướt bay…

Những nàng xứ Huế trên mây… Tóc Thề!

Một lòng Em nhớ Đất Quê!

Để Hồn thoải mái… để Quê sáng ngời!

Người ơi!  khi đã xa rồi?

Tình Quê da diết… Gọi Người Việt Nam!!

 Trọng Thùy Sơn – 12/2015

  AMERICAN DREAM, VIETNAM DREAM

(Dedicating To Overseas Vietnamese Students)

 I dreamed a dream, when I woke up, I found my Teachers in school. They tell me there is a Pride for our Country of Vietnam …My Friends and I have travelled over the ocean to return our country. Back from a trip of A Diaspora is faraway, now returning to help my Country! Planting Rice, its Grain is delicious! In School, the Multi plural Ideas, multiparty rejoice! No Single & Exclusive Party anymore! No more the Holding of National Resources of a Dictatorship Party! They have thought with a Full Civil Consciousness.  Yes, the People’s Human Rights  & the Freedom are respected  for a lifetime! From the Fields, I see several buffaloes are in hands of poor farmers. Our National Democracy has bloomed into several beautiful colors! Religions are compromised and on the sky, it seems thousands of Stars are mature, brighter. Coming Home exile Immigrants return their Fatherland more and more.  They come back to rebuild their Original Source for a Better Life!

  Discrimination among the People Classes is not seen any more in our Nation!  American Dream is quite nice …But I’m coming home to my Country in order to share building It! My County with its Culture will be in its full meaning of union, One Home!  North Central Vietnam with Hong Ha, Mekong in the South and the Perfume River in the Center… All becomes beautiful!  Perfume River is really very poetic & I may standing to watch its scenery all day… specially, a purple dress of a regional young girl is flying along with the winds in Hue Capital in the evening! Her beautiful hair, called Poetic One, has been inspiring my Mind to Love My Country and expect It will be brighter!   My Dear Friends! When being far away this land, you would be feeling & hearing an Insisting Call, Vietnamese! Vietnamese!

 Vanson Tran – 12/2015

 Resources catalytic Posts:

https://www.youtube.com/watch?v=7O7xdmmvgKA#t=60

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: