THE CHESS GAME IN THE ASIAN SOUTH SEA BETWEEN RED CHINA, THE NEW SUPERPOWER vs THE ASEAN+USA

 BÀN CỜ BIỂN ĐÔNG – TÂN SIÊU CƯỜNG TQCS vs ASEAN+MỸ
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Một Cái Nhân đang & sẽ tạo ra một Cái Quả?
Ở Góc Châu Á này, giữa TSC TQCS & các nước ASEAN?
Chỉ cần xem Diễn Tiến Vùng Biển Đông, đang xẩy ra…
Chúng Ta có thể đoán ra Tương Lai <là Cái Quả>?
Giả Thuyết 1: TQCS có thể hung hăng hơn nữa?
Căng Thẳng gia tăng, có thể <Đi Đến Chiến Tranh>?
Và chúng ta có thể thấy Diễn Tiến của Cái Nhân…
Chúng sẽ Xuất Hiện Lên… Cái Nhân Bi Đát?
Lãnh Đạo TQCS có Gan Không? mà Gây Chiến?
Trong Tình Hình Này, khi TQCS, nền Văn Hóa còn Tan Hoang?
Rồi một Chuỗi liên hoàn của Bi Kịch theo nhau…
TQCS có nghĩ ra Nhũng Gì Xẩy Ra là Hệ Lụy?
Dân Tộc Trung Hoa có thể bị Nhiều Bi Kịch?
Một Đất Nước cần Hàn Gắn thay vì Bị Tàn Phế bởi Chiến Tranh?
Quyền Lợi CĐ Thế Giới, kể cả SC Mỹ và các Liên Minh?
Sẽ Tham Dự và Nền Văn Hóa TQ thêm tan tác?
……….
Giả Thuyết 2: TQCS nhận thức ra Tình Người Hòa Giải?
Thấy những Điều Mình làm Tạo Ra nhiều Ngang Trái?
Và tựu chung là <Vấn Đề Quyền Lợi Khu Vực> phải Công Bình?
Trở Về Nguyên Trạng… từ lúc Xây Đắp Đảo của mình…
Và Trả Lại Chủ Quyền cho các Nước Anh Em nhỏ bé?
Những Ngày Gần Đây… đã biết bao Căng Thẳng?
Ai Đúng Ai Sai… trong Tầm Hiểu Biết Loài Người…
Chắc cũng đã Nhận Định ra Chính Nghĩa có Con Đường?
Xin các Bác Siêu Đại Cường hãy quan tâm Tầm Nhìn rộng rãi?
Còn các Quốc Gia Nhược Tiểu, cũng nên nhập vào <Con Đường Chính Nghĩa>?
Để Thế Giới Loài Người được Trở Lại <Dạng Thái Hòa>?
Trong bao lâu… Các Bạn Liên Hợp với Quỷ, với Ma…
Điều Chắc Chắn… sẽ Tiêu Diệt chính Mình & Tình Ái Quốc?
Chúng Ta đều hiểu… Đâu Là Con Đường Chính Nghĩa?
Từ một ASEAN, một TPP, một BRICS, hay một EEU? *
Từ EEU có nghĩa TC Kinh Tế của tđq LB Nga…
Trong 3-4 Siêu Cường của Thời Kỳ này, theo tôi, rất <Cần Hòa Giải>?
Chúng Ta không nên Tạo Cái Nhân của <Nền Văn Minh Ác Quỷ>?
Mà phải chọn một <Nền Văn Minh Thánh Thiện> của Loài Người?
Theo tôi, Loài Người nên phải Hợp Tác, Chia Sẻ Lẫn Nhau?
Vì Dân Số đã quá nhiều, mà Tài Nguyên Thiên Nhiên đã thiếu?
Ta hãy mục kích Đoàn Di Dân nhiều nơi, vì Nghèo Đói…
Tan Tác từng ngày… trong bao Vụ Ác Chiến hôm nay?
Tôi nghĩ rằng các Siêu Cường, Đại Cường, phải <Ngồi Lại Gấp Cùng Nhau>?
Cả các Lãnh Tụ Xã Hội, Giáo Tỏn và các <Tâm Hồn Trí Tuệ>…
Nên Kết Hợp thành những Forums, rộng bàn về Phương Thức..
Giải Quyết, Trau Dồi, và Cố Vấn lẫn nhau?
Thay Vì… Loài Người cứ phải Cạnh Tranh Nhau?
<Bên Thắng Cuộc> hay <Bên Thua Cuộc> nhiều Bức Xúc?
Trong bao lâu, Tầm Nhìn Chúng Ta gắn liền vào <VỊ KỶ>?
Thì Tái Đất Loài Người vẫn phải Hứng Chịu những <Khổ Đau>?
Xin các Bạn đừng khép tôi vào cái Tội <Thằng Bé Lỏi Con>!

Trọng Thùy Sơn – Tháng 11/2015
(Phần Anh Ngữ, xin xem trong https://vanson.wordpress.com/)

  

TRANSLATION:

THE CHESS GAME IN THE ASIAN SOUTH SEA  BETWEEN RED CHINA, THE NEW SUPERPOWER  vs THE ASEAN+USA

(Palavering Social Poem)

 One Cause is and & will being creating a so-effect?  In the Asia angle, between New Superpower of Red China and the ASEAN countries, just see the progress of the China Sea region is taking place, we can guess what will the Fruit of the Future be.

 Hypothesis 1: Red China maybe more aggressive? If the Stress increases, we can <Go to War>? And, we can see the progression of this Cause …They will be matched up into Situations … Those ones will be tragic? Can the Leaders of Red China have enough their courage to continue if causing this War? In this situation, when Red China, are still being in Its Broken Culture? Then, an uninterrupted chain of Tragedies one after another will be happened.

 Asking Red China Leadership, can they be in risky? In this New War Situation, when engaging, the Whole Chinese Culture will be dangerously broken?  Then, another uninterrupted chain of tragedy after another …Can Red China think what happened is & their next social implications? Ethnics living in China may be affected by many tragedies?  While This Country needs its healings instead with disabilities when the war happen? Besides, the World Community Benefits, including the USA and its Alliance, must be forced to engage in this War?

 Hypothesis 2: Red China realizes Human Love & Finds the Mutual Settlement? What does Red China cause?  The Regional Problems? Like, its overall Newly Built Islands as The Achievement of Its <Regional Benefits Issues> must be Righteously Respected & Returned Back to their Previous Status Quo.  Red China Must Return The Islands Sovereignty for their Brothers Kingdoms? In recent days. Red China  has  already known <How Much Stress> was happened? Who is right & who is wrong? With our popular understanding, Red China Leaders, would better make their Best Determination into the Right Track of Human Beings.

 And the Small Countries in the Region should also engage <in the Right Track>, so that the world of could maintain its Peace and Prosperity Status for Mankind. When You Get Along With The Devil You Fatherland with, surely, it will kill yourselves & your Patriotism? We all understand … What Is the Justice Road? From ASEAN, the TPP, the BRICS, or even the EEU, during this Critical Period, the Present 3-4 Superpowers must consider Practicing Their Compromise Policy. We should not create the ring of <A Devil Civilization>?

We Must Choose a <Holy Civilization> for Mankind.  In my opinion, we should be collaborative, sharing with each other; because at present, Our Globe is Over Populated, while our Natural Resources are in shortage!  Let us witness Immigrants all over many places of our Globe, because of their miserable poverty & war sufferings!

 I think the superpowers & rich nations would be <Sitting Closely Together>? All Social & Religious Leaders should figure and solve the World Problems with <Their Positive Wisdom> at once. Be Integrating into An Universal Forum & discussing with Better Methods for Best Resolution, and mutually helping Each Other, instead of Competing and Dividing into the Winners or The Losers Parties. For how long, Our Vision is still attached to <selfishness>, our Earth would be resulted with <Sufferings>? Please do not consider me as the Tom Boy in this Subject!

 Vanson Tran – November 2015

 REF SOURCES/NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:

(*)Eurasian Economic Union

http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-leaders-meet-in-malaysia-for-the-26th-asean-summit?category_id=27

http://www.asean.org/asean/asean-structure/item/26th-asean-summit-kuala-lumpur-langkawi-malaysia-26-28-april-2015

http://118.107.85.6/vod//THinhOFFLINE_2/VTCNews/thang11/VTCNEW22.mp4

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Union

https://ww.globalresearch.ca/russia-wins…economic-and…alliance…/5450898

https://ww.cbsnews.com/…/putin-touts-russias-new-alliance-with-4-…

https://www.themoscowtimes.com/…/russia…alliance…/5237

https://www.aljazeera.com/…/sino-russian-alliance-rival-europe-1507

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: