OUR WORLD MUST START AGAIN IN COMPROMISING FOR ALL?

THẾ GIỚI PHẢI BẮT ĐẦU LẠI BẰNG HÒA GIẢI?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Luật Nhân Quả hình như đang là Một Chuỗi?
Kể từ Thời Kỳ Trái Đất có Chiến Tranh…
Hoặc chi tiết hơn là những Nền Văn Minh?
Từ Ngữ ấy, không thể nói chỉ <Phần Thánh Thiện>?
Mà chúng ta phải truy tầm ra <cả Phần Ma Quỷ>?
Mà Các Nền Văn Minh đó để lại Những Gia Tài?
Hoặc ít ra Ta có thể khảo sát thấy Chất Lượng Cao…
Chúng đã giúp ích cho Toàn Bộ Công Trình Tiến Hóa?
Nền Văn Minh gần nhất đây là Văn Minh Khoa Học?
Và cũng là Nền Văn Minh của các <Chủ Nghĩa Xã Hội Người>?
Dấu Vết <Con Đường Nhân Loại Đi> từ Gần nhất tới Xa…
Ta tạm mượn Cái Mốc gần nhất đây là <Chiến Tranh Lạnh>?
Cuộc <CT Lạnh> là một <Phong Trào Đấu Tranh Xã Hội>?
Loài Người đã sử dụng <Ý Thức Hệ> vào Lý Luận từ đây?
Khi <Phong Trào Giải Thực> tác dụng các <Đế Quốc Thực Dân>…
Thì hoàn cảnh <Xóa Đói Giảm Nghèo> trở nên thêm <Tích Cực>?
Trên Thực Tế, <Lợi Quyền của Con Người> vẫn luôn <Tranh Sống>?
Nếu thiếu <Dạng Quân Bình>, tự đó vẫn <Có Chiến Tranh>?
Lẽ dĩ nhiên <Ngọn Sóng Văn Minh Mạnh> cứ vẫn Lướt Qua…
Và Chế Ngự bởi những <Thành Phần Mạnh Hùng> lãnh đạo?
Trong những Cường Quốc, Đế Quốc, hay Lực Quyền Xã Hội…
Nói chung, Ta vẫn thấy <Kẻ Mạnh vẫn Khống Chế Con Người>?
Hoặc Lực Lượng Mạnh này vẫn Chế Ngự một Không Gian?
Mà Ta ít Phân Tích những Phương Trình Tương Tác?
Theo tôi, Quyền Lực và xa hơn chính là Quyền Lợi…
Thiếu Dạng Quân Bình… đương nhiên Dẫn Đến Bất Hòa?
Cân Bản từ Gia Đình, Cộng Đồng Nhỏ, cho đến Quốc Gia?
Và xa hơn nữa… chúng ta kể cả Thế Giới, <một Không Gian rộng lớn>?
Bạn có truy nguyên Lý Do Tại Sao có một LL Hồi Giáo ISIS?
Mục Đích của Họ là gì? Sao phải Tàn Sát Con Người?
Truy Tầm Xa hơn… Ta có những Nguyên Nhân nào?
Đã gây nên Hiện Trạng, Con Người nhiều Bi Kịch?
Suy Luận mãi, Tôi không tìm ra được <Nguyên Nhân Gốc>.
Tôi đi tìm qua nhiều Dữ Kiện… Những Websites…
Từ số 1, tôi đọc tiếp số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…
Tìm ra những Nền Văn Minh Ma Quỷ & Thánh Thiện…
Truy Tầm Lý Do tại sao .. Hôm Nay Nhóm NNHG ISIS…
Lý do nào Họ tàn bạo và Mất Nhân Tính Con Người?
Tôi mong rằng Bạn hãy vào Truy Tầm và Đóng Góp Chung…
Tìm Ra Lẽ một Nguyên Nhân nào, và một Hàn Gắn?
Tôi suy nghĩ mãi và nhận thức ra rằng <Loài Người cần Hòa Giải>?
Phải Hòa Giải thôi, mà phải <Hòa Giải Từ Đầu>,
Các Siêu Cường và kể cả các Đại Cường…
Các Lãnh Đạo phải (Think Tank) <Vận Dụng Tối Đa Phần Trí Tuệ>?
San Bằng Bất Công trong 5 Châu, nếu cần <Từng Xã Hội>…
Hòa Giải Lợi Quyền… Tinh Thần và Vật Chất?
Xa hơn nữa Dạng Tập Hợp như TC Liên Hiệp Quốc…
Phát Động thật nhiều… <Thỏa Mãn Nhu Cầu của Kiếp Người>?
Chỉ có thế, Chúng Ta mới Tránh được Chiến Tranh?
Thoát khỏi Dạng Vong Thân trong <Tinh Thần hay Vật Chất<?

Trọng Thùy Sơn – 11/2015
(Nhân Vụ Thảm Sát của ISIS tại Paris, France)
Xin xem Phần Anh ngữ trong https://vanson.wordpress.com/
OUR WORLD MUST START AGAIN IN COMPROMISING FOR ALL?
(Palavering, Current Events, Social Poem)

Law of Karma seemed to be happened in a chain? Since Earth’s War Period War, or in a detailed meaning, in the periods of our Civilisationsl, that Term <Civilisation> shouldn’t mention only <The Holly Part> but also <The Devil Part> as well… where Civilizations have been remaining for All of Us, their Values or Resources? Or at least, we can survey, in these Civilizations, their High Qualities that have helped our World for Related Evolutionary Phases as of today. The Recent Civilisation is the Science one and also the One of the <Socialist Theories of People>? Tracing <the Path Mankind Has Gone> for the Far Distance to the Nearest One, we temporarily borrow the nearest hook and here is <The Cold War>? The <Cold War> is <The Movement of Social Struggles>, Humans have already been using <This Ideology> in their Reasoning from here? When the <Movement of Decolonization> effects in <the Colonist Empires>, then the solutions for <Poverty Situation> become more <Positive>? In reality, the <Benefits of Human Beings> are always competitive? In fact, wherever is missing the Equalization Form, we see those places still remain <Wars>? Naturally, the <Waves of Strong Civilization> themselves could overcome, and they are managed by the <Strong Leaderships>, such as Superpowers, Srong Empires, or Unbeatable Social Powers… Overall we still see the Powers still control People. In another word, these Powers dominate those Spaces which we have lacking in analyzing their Interactive Equations?

In my opinion, the Powers and furtherly the Benefits if missing certain level of Equalization, naturally have led to Discords or Menacing Peaces? We may view from the smallest unit as Family, then small Community, until a Nation, then even our World enlarge… You may trace the Reasons Why there are some Aggressive Forces, one of them is the Muslim ISIS, and so on… What is the ISIS purpose? Why do they must slaughter Human Beings? Accessing the more Long Range, we may find out the Motives that have cause the current situation, and many Tragedies for Mankind? Having been Inferencing forever, I do not find <Root Cause>. I went looking through a group of following Websites … Facts are noted From No. 1, then I read on the 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 …

I’ve tried to find out what Civilisations are real Devil & real Divines? Accessing the Reasons Why Today The ISIS Group are so cruel and lacking their Inhuman Character? I hope that you could go to Research and Contribute in this Common Topic so that we can Find Out What Reason, and a Redemy for the Human Social Problem? In a deep think tank, I thought and realized that <Our Mankind needs A Re-Settlement>? We Must Compromise At Once. And We Must Have The Compromise From The Begining, particularly, the Superpowers and Rich Countries.

The Soicial and Religious Leadership must have (A Think Tank) <Or their Most Part Intelligence> in Elimitating All Injustices over the 5 Continents of The Human World, reaching in any Single Societal Unit for Acceptable Rights and Compromisable Benefits, both Mentally and Physically. Further, we’d better organize our Globe into Several Assemblies under the United Nations Organization to launch plenty of Missions <to satisfy the needs of human life>? Only this way, we can avoid the Tragedy Wars and Mankind may Exit their Excessive Status of Mental or Physical Alienation?

Vanson Tran – 11/2015
Please see Section English in https://vanson.wordpress.com/
Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết: Ref Sources For My Article:
Civilization – Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
Wikipedia
He said that the world crisis was from humanity losing the ethical idea of civilization, “the sum total of all progress made by man in every sphere of action and …
‎Civilization (disambiguation) – ‎Cradle of civilization – ‎Complex society – ‎Minoan
7 Most Advanced Ancient Civilizations in the World – Tripbase
https://www.tripbase.com/…/7-most-advanced-ancient-civilizations-in-the-world&#8230;
Are you passionate about History? Read about some of the most advanced ancient civilizations of all time and take a trip to see the remnants of these forgotten …
HISTORY OF CIVILIZATION
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab25
These various interconnections mean that history, civilization and writing all begin … This vast eastern empire seems set apart from the rest of the world, fiercely …
‎The ingredients of civilization – ‎Mesopotamia and Egypt – ‎The Indus – ‎The Aegean
The History of the World’s Civilizations in 2 Minutes – YouTube
Video for all civilizations of the world▶ 2:07

Dec 8, 2010 – Uploaded by GeaniumICV
The History of the World’s Civilizations in 2 Minutes … You all sound like children crying because your name didn’t get a mention in class today.
World History/Ancient Civilizations – Wikibooks, open books …
https://en.wikibooks.org/wiki/World…/Ancient_Civilizations
Wikibooks
Civilizations started out small. Agriculture at first tended to tie only small groups together. These groups also all settled along rivers, important as a reliable and …
The 5 Most Terrifying Civilizations In The History of the World
http://www.cracked.com › History
Cracked
Jan 20, 2009 – First of all, they had a thing for severed heads. After a long and trying battle they’d all unwind at the end of the day by collecting a few souvenir …
Best Ancient Civilizations – Top Ten List – TheTopTens.com
http://www.thetoptens.com/best-ancient-civilizations/
Agree? Disagree? Place your vote on the top 10 list of Best Ancient Civilizations. … A lot of Ancient Greek influence can be found all over the world. Democracy …
10 Ancient Civilizations That History Forgot – Listverse
listverse.com/2014/03/29/10-ancient-civilizations-that-history-forgot/
Mar 29, 2014 – However, by the end of the second millennium B.C., nearly all ethnic …. which may be actually the present day civilization all over the world.
Four Reasons ISIS Is a Threat to the American Homeland …
http://nationalinterest.org/…/four-reasons-isis-threat-the-a&#8230;
The National Interest
Sep 20, 2014 – Then in last week’s address, he said that while ISIS did not yet pose a direct … As seen with the Obama administration’s new threat assessment of ISIS, … in South Asia and the Muslim Brotherhood in the broader Middle East.
What ISIS Really Wants – The Atlantic
http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/…isis…/384980/
The Atlantic
Its rise to power is less like the triumph of the Muslim Brotherhood in Egypt (a group … Bin Laden viewed his terrorism as a prologue to a caliphate he did not … Could ISIS Exist Without Islam? …. When a masked executioner says Allahu akbar while beheading an apostate, sometimes he’s doing so for religious reasons.
ISIS Explained – Infoplease
http://www.infoplease.com/news/2014/isis-explained.html
Branches of ISIS have sprung up in Egypt and Libya, and in March 2015, the …. fund and train moderate rebel groups in Syria to aid in the fight, which it did in late …. ISIS militants took control of the largest dam in Iraq, which is located in Mosul.
Islamic State of Iraq and the Levant – Wikipedia, the free …
https://en.wikipedia.org/…/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Leva…Wikipedia
Declaration of caliphate: 29 June 2014; Claim of territory in: Libya, Egypt, … and Syria (ISIS, /ˈaɪsɨs/), the Islamic State of Iraq and ash-Sham, Daesh, … 2.3 As Islamic State of Iraq and the Levant, 2013–14; 2.4 As Islamic State, 2014–present ….. their weapons if the US did not send in ground troops to halt ISIL’s advance.
Why ISIS Is Our Problem – The New Yorker
https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/return-war
The New Yorker
Sep 8, 2014 – In June, the Islamic State in Iraq and al-Sham (ISIS) declared Raqqa the seat of a … The third, and most resonant, reason that the President has given is self-defense: … Obama has said repeatedly that he does not believe that Syria’s moderate … As a contribution to a stable Middle East, it has failed utterly.
Syria: The story of the conflict – BBC News – BBC.com
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
BBC
9 October 2015. From the section Middle East … Islamic State has also been accused by the UN of waging a campaign of terror in northern and eastern Syria.
Isis hates Middle Eastern civilisation too | David Shariatmadari
https://www.theguardian.com › Opinion › Islamic StateThe Guardian
4 days ago – This situation is a travesty of Middle Eastern as much as western … Isis does, and so, to different degrees, does Saudi Arabia’s state ….. But western pomposity does the present cause no good ….. They bomb for no reason.
The only way to stem this tide is to stop our Middle East …
https://www.dailymail.co.uk/…/The-way-stem-tide-stop-Middle-East-me…Daily Mail
Sep 4, 2015 – This is not merely true of the Middle East, which has been the source of the recent migration crisis. …. ISIS threatens NYC in new propaganda video; Did GMB capture moment …. Stop ignoring the real reason. … EXCLUSIVE: Amy Schumer seen walkng in Midtown with her sister Kim Caramele in New York …
The ISIS Crisis‎
https://Adwww.bridgestocommonground.org/‎
The Plan to Defeat Radicalism Flaw in Current Strategy Discovered
Middle East Analysis‎ – Adwww.mepc.org/Articles-Commentary‎
News and Commentary on Middle East: ISIL, Israel, Iraq, Iran & More
JournalMedia ResourcesHill ForumsTeachMideast
“Islamic State” 101‎
https://www.washingtoninstitute.org/‎
Everything you need to know about the so-called Islamic State (video)

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: