BE AWARE Of YOUR FRIEND OR YOUR ENNEMY

NHẬN THỨC BẠN VÀ THÙ

(Thơ Phiếm luận, Thời sự,  Xã hội)

 Cũng may, Biến Cố Thời Sự, làm vài Siêu Cường thức tỉnh?

SC Nga nay công nhận Nhà Nước IS <Gài bom nổ máy bay mình>?

Trông thái độ TT Nga Putin xem có phần nhũn lại?

Còn TQCS, mới đây ct Tập Cận Bình nữa?

Rất kiêu căng trong Vụ Quá Đáng, <Biển Lưỡi Bò>?

Rất Tham Ăn, chẳng Trông Nồi, Trông Hướng, đớp luôn…

Một Miếng Lớn, nên gần đây, Nhai Quá Khó?

Vùng Á Châu, các Lãnh Tụ Nhược Tiểu Quốc…

Vẫn e dè Con Hổ Xám vừa Thức Dậy <CSTH>?

Nó mới Quơ thôi, đã Nuốt Chửng Lãnh Hải 1 Vùng…

Và tuyên bố Chủ Quyền của Mình từ Thời Cổ Đại?

Cái Thói Đời TQ, trước đây, thường hay Nhận Vơ lắm?

Ví dụ như Đời Tần, Tần Doanh Chánh cũng nhận vơ?

Chiến Thắng được Lục Quốc vẫn chưa xong…

Ông đã vội tuyên bố trở nên một Hoàng Đế?

Hình như chỉ đượ 4-5 thập niên, rồi Tan Vỡ?

Đế Quốc Tần sụp đổ, và Dạng Tam Quốc nổi lên?

Nước Tầu bị Mông Cổ Chiếm, thời Nhà Nguyên?

Đời Thành Cát Tư Hãn, đến gần 1 Thế Kỷ?

Lịch Sử Văn Hóa Nước Tầu như vẫn còn Tan Tác?

Chưa bao giờ Mang Lại Một Mối, của Tộc Dân?

Vì Dạng Áp Bức và Tiêu Diệt Nhân Loại liên miên…

Các Nhóm Độc Tài, dùng Bạo Lực <Giết cả Triệu Người, không phản tỉnh>?

Hiện Tại, Văn Hóa Nước Tầu, như Chiếc Bình đã vỡ?

Các Tộc Dân, Khuynh Hướng, Dị Biệt khó Giải Hòa?

Một Dân Tộc Tây Tạng, hay Nhóm Bộ Tộc Tân Cương…

Một Quần Đảo Đài Loan, Người Đài Loan và Quốc Gia cũ…

<Hướng Chính Nghĩa> mà các Lãnh Tụ Trung Hoa khi Chiến Thắng…

Chưa bao giờ Kết Nối trọn vẹn Nền Văn Hóa của mình?

Ví dụ, Nhiều Phố Tầu nhan nhản trên khắp 5 Châu…

Ví dụ, một Tân Gia Ba được thành hình,  do Người Hoa Cần Di Tản?

Còn nữa, Hiện Đại, có cả Triệu Triệu Người Trung Hoa giầu có…

Đã Thoát Ly vùng Đế Quốc của Đảng Cộng Sản Cầm Quyền?

Mặc dù rằng nhiều Chiến Dịch, <Đả Hổ, Đập Ruồi hay Săn Chồn>…

Vẫn khó thể Mang Lòng Người trở về Một Mối?

ĐCSTQ hiện nay vẫn còn Nuôi Tham Vọng…

Trở thành một Siêu Cường, với Võ Khí Hạch Tâm?

Theo tôi, ĐCSTQ nên phản tỉnh Để Xây Dựng Giang Sơn?

Mang lại cho Người Dân trên Lục Địa Trung Hoa <Sự Ấm No, Thanh Bình, Tự Do, Nhân Quyền & Dân Chủ>?

Họ nên Xây Dựng một <Nền Tảng Vững Vàng> trong Văn Hóa?

Để lại Tiếng Thơm… Tình Nhân Bản cho Đời?

Tôi cũng nhắn gửi đến các Vị Lãnh Tụ Siêu Cường kể cả LB Nga…

Hãy Hợp Tác, Hòa Giải thích đáng Lợi Quyền cùng CĐ Thế Giới…

Nền Kinh Tế Toàn Cầu là 1 Mục Tiêu Thịnh Vượng…

Nó cũng bao hàm 1 Kiến Trúc Nhân Bản của Địa Cầu?

Sứ Mệnh của Nó, cần phải Đóng Góp của những Trí Tuệ Cao?

Chỉ Hướng Đảm Bảo Nền Hòa Bình Nhân Loại mới là Hướng Đi <Con Đường Chính Nghĩa>?

Cho nên, TQCS và cả Tân LB cùng các Quốc Gia nữa…

Phải Phân Biệt Bạn Thù… hầu có thể Ứng Phó với <Những Hệ Lụy Hiện Tại của Địa Cầu>?

Như Dạng Nhóm Nhà Nước Thánh Giáo <ISIL> nổi dậy mới gần đây?

Như như những Nhóm Tội Ác Buôn Người hay Đoàn Hải Tặc…

 Trọng Thùy Sơn – 11/2015

  BE AWARE Of YOUR FRIEND OR YOUR ENNEMY

(Palavering, Current Events, Social Poem)

 Fortunately, the incident Current Affairs, do some super strength wakening? Russian Super Power now recognizes ISIS <Fasten its plane the bomb>. Russian President Putin’s attitude looks somewhat mushy or soft again? Additionally, Red China with chairman Xi Jinping who has recently shown softer? He was very firmly in the excessive strain, <The Sea Cow Tongue>? Very voracious, not fairly treating, Red China tried snapping always in its big mouth, so recently, it’s chewed too hard? Asian region, the Small Nations Leaders were still a little afraid of the Grey Tiger when it wakes up <Red China>? With just only a grasp, it has swallowed a large Territorial Sea, almost the whole Region & declared its sovereignty since the ancient times? What were China Life Habits before, too often click? For example, in the Qin Period, King Tan did the same? Victory is still unfinished, he quickly became a declared Emperor, while, his Pacification had not been completed. Apparently, only 4-5 decades, then his kingdom was shattered? Qin Empire was collapsed, and the Three Kingdoms rose after the Qin Period. The China was occupied by the Mongolian, Yuan Dynasty? Genghis Khan’s life, to nearly 1 Century?

 The Historical Culture of China is still scattered? It has never been brought into A Proud & Unique People? Because, They have been accepting the Violence and  Oppression of the Victory Government which constantly destroyed Humanity …The Group of Dictatorship,  has been using the  Violence <killing millions of people, not reflective>? At Present, the Mainland Culture, as a Huge Broken Jar? The Ethnic Minorities, Inclined, difficult to reconcile the differences?  For example:  A Tibetan Ethnic or Tribal Group in Xinjiang …Another is the Islands of Taiwanese, and Nationalist Chinese in Taiwan today… To me, the Main Justice Road that Chinese Leaders anytime at their Victories have never connected into their Culture completely themselves. For example, as we’ve seen several China Towns abound across 5 Continents … For example, one typical Singapore was formed, by the United Sad Chinese in several Historical Immigrants.  Also, in this Modern Period, we must be including Millions of wealthy Chinese who have evacuated from the Communist Empire, being ruled by the Communist Party? Although multiple Campaigns, like <the Tigers Hunting, the Flies Catching or Fox Chasing>, People heart is facing difficulty to come back into One Good Relationship? Red China Communist Party Leaders currently still maintain their ambition to become a Superpower, with Nuclear Firearms.

In my opinion, the China Communist Party should reflect to Accomplish Building their Whole Country, economically and culturally.  They should bring People on this mainland into A Real Nation with Justice, respecting Civil Justice, realizing a Democracy Society with Freedom and Human Rights. They should build the Unique Real Culture A Honorable Humanity!   I also want to send a message to the leaders and the Russian Federation as well as Socialist Vietnam, <Please Be Cooperative & Reconciling in sharing adequately the  profit with the Global Colleges in building A Global Economy and  Prosperity …It should include the Architecture of Our Planet’s Humanity as well? This Mission naturally requires the Contribution of higher Wisdom of All Nations? For instructions, that is a direction of the Main Road? So, Red China, Fed of Russia and All Nations as well, need an Analytic Mind to Evaluate Who Are Your Friends and Who Are Your Enemies?  Why so?  Because We Must Face The Implications of the Globe Today.  Such As the ISIS Group, or Other Inhuman Gangs or Sea Pirates, in Recent Uprising./.

 Vanson Tran – 11/2015

 Ref Sources For my Article/Vài Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://news.yahoo.com/russia-plane-brought-down-homemade-explosive-device-084256761.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: