THE DEMOCRACY WIND & THE DICTATORS

NGỌN GIÓ DÂN CHỦ & NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Tinh Thần Dân Chủ từ Văn Hóa Mỹ…

Ngày Gần Đây, Nó quảng bá Toàn Cầu?

Nhưng Tiếc Thay! Nội Lực chưa đủ nhiều?

Cho nên Nhiều Cánh Đồng thất bại,  <Trồng Cầy Dân Chủ>?

CTT Bush của Mỹ, có thể vì Chưa Nghiên Cứu?

Phóng vào Trung Đông Cuốc <Chiến Tranh Vịnh quá liều>?

Cho nên, Cây Dân Chủ của Ông đã  <Thiếu Năng Lực Mọc Lên>?

Ở Cánh Đồng Trung Đông, lại Nhiều Thành Kiến?

Năm 2008, TT Obama, một Ngôi Sao Chính Trị…

Lên Cầm Quyền để Lái Con Thuyền HCQ, đang chòng chành?

Tuy Ông học khá giỏi ỡ Đại Học nổi tiếng Havard…

Song Hoàn Cảnh Hoa Kỳ lâm vào Cảnh Nghèo, không Ngân Lượng?

Do đó mà mọi Chính Sách Đối Ngoại của Ông như Mây Khói?

Cứ vật vờ Lúc Rất Thực, Lúc Lại Rất Mơ?

Ở Lybia, PT Dân Chủ như đã Thất Cơ?

Nhưng ở Mynmar, PT Dân Chủ lên Cao Điểm?

Riêng Khối Đồng Minh của Hoa Kỳ, <Quây Quần, Tin Tưởng>?

Vì thế cho nên Vai Trò Mỹ Quốc <Vẫn Mạnh Thế Liên Minh>,

Cản được Tham Vọng Nhiều của TQCS và TĐQ LB NGA?

Đang Phát Động những Tham Sân Si, <qua nhiều Chiến Lược>?

Tham Vọng TQCS, Vùng Lưỡi Bò Biển Đông dài quá?

Nên Vô Tình, Các Tiểu Quốc đang ngả Phía Hoa Kỳ?

CT Tập Cận Bình, uốn nắn lại, Vị Thế CS Ngoại Giao…

Bằng Cách Mang Nhiều Túi Tiền Đầu Tư Hải Ngoại?

Chính vì thế, Chúng Ta có Cân Bằng Thế Giới?

Nặng Nhẹ chưa rõ ràng… nên có vẻ Bình Tâm?

Song Dạng IS, Hồi Giáo Thánh Chiến vùng lên?

Một Loạt Trả Thù, Nhập Xâm vào Đất Pháp?

Họ Đe Dọa, lần lượt sẽ Vào Nga và Mỹ…

Thế cho nên Khung Cảnh Thế Giới khó Hòa Bình?

Cây Lúa Dân Chủ gieo trồng còn non nớt, Chưa Lên?

Thì Nhân Loại, các Lãnh Tụ Khối Tây Phương càng vất vả?

Trong Những Ngọn Gió thổi đi Làn Dân Chủ…

Cần Vinh Danh những Tổ Chức Vô Vị Lợi Tích Cực Đấu Tranh…

Từ Xã Hội Nga, XH TQCS, XH CSBH, XHVN..

Hay các XH Trung Đông & Châu Phi vẫn còn Lẹt Đẹt..

CĐ Việt Hoa Kỳ ta, có một Thanh Niên.. Trịnh Hội..

Anh kiên trì Theo Đuổi Trồng Cây Dân Chủ tại Việt Nam?

Hoặc ns Trúc Hồ đã Vận Động 100 ngàn Chữ Ký gửi đi..

Hay Các Nhóm vẫn nêu Cao Ngọn Cờ Vàng chính nghĩa…

NGỌN GIÓ DÂN CHỦ vẫn Mong Chờ Nhiều Đóng Góp…

Các Thế Hệ Trẻ trong Quốc Nội và Hải Ngoại Hôm Nay?

Chúng Ta chỉ có thể Trồng Cây Dân Chủ Tại Việt Nam…

Khi mà TĐ ĐCSVN nhận thức ra Mầu Xanh Dân Chủ?

Khi mà Nhiều Thế Hệ Trẻ Việt Nam đang gục ngã?

Thì NGỌN GIÓ DÂN CHỦ vào Việt Nam <mới Thức Tỉnh Lòng Người>?

 Vanson Tran – 11/2015

 TRANSLATION

 THE DEMOCRACY WIND & THE DICTATORS

(Palavering Social Poem)

The Spirit of Democracy Culture has been maintaining from the USA. In the recent days, it has been promoting globally.  Unfortunately! Its internal forces is not strong enough?  Therefore, so many plains have been in failure, <planting The Democracy>? Previous President Bush of the United States, perhaps, because of his Incomplete Research? Launching into the Middle East <An Overdose Gulf War>? So, his Democratic Trees was <Lacking of Capability to Grow Up>? In the Plain of the Middle East, the Social Prejudices are heavily biased? In 2008, Mr. B. Obama, a political star was emerged to be the Commander of the US tossing Boat. Even he learned quite well in the renowned Harvard while the Circumstances of the United States fell into poverty, not enough Reserved Money in its Bank Account? Therefore, his Foreign Policy was like the Cloud Smoke? At the very fact to linger, time are fuzzy? In Libya, the Democratic Movement as gallows. But, in Mynmar, the Democrat Movement seems to reach at its High Point? Private investors Allies of the United States are more tight and solid. Therefore, the Role of America still <Stays Strong with its World Alliance>. Clearly, Red China is so ambitious and even the New Empire of Russia? They are launching their greed, <via multiple Strategies>? Red China has invaded and occupied the very large Beef Tongue Sea Region? Accidentally, Red China caused the Regional Small Nations are leaning the US Side? Chairman Xi Jinping, is in rush redressing his Foreign Policy around the World, by the way of investing more his Money Bags in Oversea. Therefore, we still have the World Peace Balance? How do you valuate this Situation? Light or Heavy?  It is unclear, but People of the World look calm. However, we are facing another type of war, the IS, or the Islamic Jihad Group has been rising up? Their series of Revenge, entering, infringing on French Soil? They have also threatened, in turn, into Russia and the United States. So, it’s hard for the Framework of Peace World Scene at present? The Cultivation of the Democratic is still immature, still weak? By this reason, the Western Bloc Leaders would be facing more hardships for our Mankind. In the winds blowing away the democratic movement, we need to honor the nonprofit groups which have been actively fighting for this freedom ideology, as in Russian Society, in Red China, in Communist North Korea, in Communist Vietnam, etc… Sa for the Middle East & African Societies, we realized they are not in good shape. In our Vietnamese Community in USA, there is A Youth, Trinh Hoi who has preserved pursuing Democracy Movement to plant in Vietnam, or musician Truc Ho having gathered more than 100 thousand Signatures in his Campaign to support Planting the Democracy Movement, and  another Organization, the Vietnamese Nationalist Group which has raised high the banner of justice Yellow Flag for Vietnam’s DEMOCRACY, however This Winds still Expect More Contributions of The Young Generations, in Domestic as well as in Overseas Today? Do you think that We can only recourse for Democracy Situation in Vietnam, when the CVN Leaders realize Democratic Movement to become blue, many Vietnamese Young Generations have been collapsed? Then Winds of DEMOCRACY in Vietnam could be awakened in the Heart of Majority of Vietnamese Population?

 Vanson Tran – 11/2015

 

 

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

 https://www.youtube.com/watch?v=9ETRXvF6SyA

https://www.youtube.com/watch?v=TmYhrcw24mA

https://web.stanford.edu/…/Develop_Democracy0210

https://www.un.org/en/globalissues/democracy/civil_society.shtml

https://www.idea.int/…/

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: