MY POEM OF CALLING ALL LEADERS OF SUPERPOWERS

BÀI THƠ KÊU GỌI CÁC LÃNH TỤ SIÊU CƯỜNG HÃY HỢP TÁC NHAU THỰC HIỆN TINH NHÂN BẢN TRỢ GIÚP TRONG CÁC  DẠNG CƯ TRÚ BI ĐÁT CỦA CON NGƯỜI!

 (Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Xem ra Các Biển Đảo của Địa Cầu hơi rắc rối?

Ai có Chủ Quyền và Ai không có Chủ Quyền?

Theo Nguyên-Tắc nào, sao chưa Phân-Định rõ ràng?

Không lẽ Kẻ Nào Mạnh, lấy Sức Mạnh Chèn Ép nhau?

Trong khi có câu, < Tứ Hải  Giai Huynh Đệ>?

Không, thật ra Ta hãy tìm trong Lịch Sử…

Để xét xem, Ai làm Chủ Quyền Biển Đảo thế nào?

Trong Thời Kỳ Con Người Thoát Khỏi <Giống Khỉ Hầu>…

Thì có những Đế Quốc và những Nền Văn Minh tiếp nối…

Các Biển Đảo thường bị các Đế Quốc xâm chiếm?

Và cả các Châu Lục cũng vậy, Ta khỏi bàn?

Phong Trào Giải Thực cũng mới có gần đây?

Và ngay cả Hợp Chủng Quốc, cũng do <Nhóm Di Dân thành lập>?

Liên Hiệp Quốc cũng chỉ mới Hình Thành không lâu lắm?

Chúng Ta phải Làm Gì để có Sự Công Bằng?

Nền Văn Minh Nhân Loại như hơi Sáng Tươi?

Nên Chúng Ta thường dựa vào Ông Liên Hiệp Quốc?

Ta hãy Đối Xử với nhau như Một Gia Đình nhé!

Vì Địa Cầu, Tài Nguyên cũng đã Giới Hạn rồi?

Vài  Châu Lục có Biển Đảo hang dậm dài…

Vài Châu Lục Biển Đảo, như rất còn hạn hẹp?

Cũng vì Nhu Cầu Con Người trong Đời Sống..

Một Quốc Gia Phát Triển, thiếu thốn mọi điều?

Các Nước có thể Ngồi Lại & Bàn Thảo với nhau?

Kẻ Mạnh thì Ăn Cơm, Kẻ Yếu thì  Ăn Cháo?

Thuê Mướn  hay Chuyển Nhượng nhau cũng được?

Theo tôi, Sinh Hoạt Kinh Tế như 1 Cơ Thể Con Người?

Các Bộ Phận cần được Nuôi Sống Khỏe để Sống lâu?

Hầu hướng dẫn các Bộ Phận khác trong Hoàn Vũ?

Nếu Các Siêu Cường lại Tái Dùng Sức Mạnh?

Thế Giới Con Người Trí Tuệ có Điên Khùng?

Nạn Giết Nhau trải nghiệm bao Cuộc Chiến Tranh…

Không có lẽ Nền Văn Minh đang Tụt Hậu?

Do đó mà các Lãnh Tụ Siêu Cường cần Tầm Nhìn Khai Phóng?

Ta không thể Tin Cậy vào một số Lãnh Tụ Độc Tôn?

Họ coi Mình là Vũ Trụ, cái Rốn của Càn Khôn?

Hãy Ý Thưc và Hướng vào Con Đường Chính Nghĩa…

Nhìn vào Thế Giới, những Khu Nhà Nghèo Đói!

Những Quốc Gia mà Biển Đảo quá bé nhỏ rồi!

Nền Văn Minh Nhân Loại có Thức Tỉnh không?

Hãy San Sẻ Áo Cơm cho Người Đói Khát!

Ta cáng Tham Lam, Ta càng đi vào Ngõ Kẹt?

Và Tình Người, Tình Nhân Loại cũng sẽ Bi Thương!

Chiến Tranh đã và đang Tàn Nhẫn khá nhiều Nơi?

Nhóm Di Dân thất thểu, Không Nhà, Không Thực Phẩm!

Biển Đảo, Đất Đai vào Trong Tham Vọng…

Chỉ làm Tăng những Bi Kịch Đời Sống Con Người!

Tôi viết Bài Thơ, Kêu Gọi Các Lãnh Tu Siêu Cường…

Hãy Hợp Tác nhau, cùng Tiến Vào Tình Nhân Bản!

 Trong Thùy Sơn – 11/2015

 MY POEM OF CALLING ALL LEADERS OF SUPERPOWERS TO PROMOTE THEIR COOPERATION IN THE HUMANITY HELP FOR IMMIGRANTS AND RESIDENTS LIVING IN THE TRAGIC SITUATION ON THE GLOBE TODAY.

 (Palavering Social Poem)

 Watch out the choreography of the Earth, it is a bit confusing? Who has got the Sovereignty and who hasn’t? According to What Principles and why they are not clear? Could It be whoever is strong, can grab the  Prey with Pinched Form together? While there are questions, <All 4 Oceans are Brotherhood>? No, seriously, we must look in Mankind History …To consider whether, who gained the Sovereignty of those Seas & Islands? In the Primitive Period, when Man escaped from their <Monkey Stage> …Then the different Empires and our consequent Civilizations emerged, the Sea Islands were often occupied by the Empires when they invaded? And so were the continents, we need not to discuss.  The Movement of Decolonization has been just recently happened and The USA as well <formed by A Group of Immigrants> Even the United Nations, as well, has also been recently formed, not so long?

What we must do to be fair? Civilizations seem reflect as slightly as a Fresh Morning to Mankind? So let’s we rely on our Today United Nations Organization? Let’s treat each other like family brothers & sisters! Because the Earth’s Natural Resources have been limited already? Some Continents have several miles long Islands and other Continents’ Seas and Islands are limited? It is also for Human Needs in Life, a Nation in Development, has been lacking everything? I think All Nations can sit back & discuss their manuscripts together? The Strong One will eat rice, and the Weak One could also eat porridge for living peacefully? Lease or Transfer several Islands as well, would be better than using forces to invade or occupy them.  In my opinion, as in Economic Activities Human Body should be influenced each other very closely? This Whole Body needs to live long and maintaining healthy? Mostly guiding and operating well to other Parts of the Universe? If the  Superpowers re-use their Strength, their Mind would be mental and they might cause a lot of Tragic Wars as we experienced.

 There would be probably our Civilization goes backward? So that the Superpowers’ Leaders need their elevating Vision? We can’t count on some Dictators in the World today? They regard themselves as the Universe, the Navel of the Cosmos? Be aware and based on the main Justice Road …Looking at the World, the Word Community has so many  Poverty Corners! Some Countries are too small, having rarely even small Islands to live on.. Our Mankind Civilization has not awakened to distribute foods for the Hungry Ones. The more we stretch our greed, the more we are getting into the Impact Alleys. And the Human Love will be fading, the Love of Mankind will be more miserable! Wars have been ruthless in so many places and Human Migration Groups are stumbled, Homeless, and No Food! Even No Seas or Islands to stay! They are being competed in the Superpowers’ Ambition …Just causing and increasing our Human Tragedies! I write this  Poem, Calling All Superpowers’ Leaders …Please Compromise and Coordinate together, for the Road of Humanity Love!

 Vanson Tran – 11/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: