BEING HARMONIZED OR BEING HOSTILE?

HÒA HỢP hay THÙ ĐỊCH?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

Chuyện Thế-Giới thu gọn , vẫn là Vấn-Đề Quyền-Lợi?

Nhưng Tầm Nhìn của Các Lãnh Tụ lại rất nhiêu khê?

Xem Lịch Sử Chiến Tranh & Mâu Thuẫn gần đây…

Nhận-Xét của cá nhân tôi, <Chưa Có Sự Quân Bình> thích đáng?

Thế Chiến II vừa xong, ngay chính ở Liên Hiệp Quốc,

Cũng không ngờ, không tiên đoán được <Cuộc Chiến Tranh Lạnh> thế nào?

Vào thời-khắc ấy, các Nhà Xã-Hội-Học, Học-Giả đương kim..

Cũng chưa có những Kịch Bản <Thế Này hay Thế Khác>?

Phong Trào Cộng Sản mà Liên Bang Sô Viết..

Phát Động âm thầm, nhưng Chất Xúc Tác lại hiểm nguy?

Thế Giới Tự Do có liên kết lại để Trao Đổi những Ưu Tư..

Song không Cản Ngăn được Địa Cầu chia thành 3 Khối?

Đây là một Phản Đề trong Phương Trình Xã Hội?

Quyền Lợi Bất Đồng, giữa Hai Giai Cấp Con Người?

Giai Cấp Chủ Nhân và Giai Cấp Lao Động, Công Nhân?

Được Karl Marx vạch ra trong Bất Công Xã Hội?

Tiền Đề đó tạo ra một  Phản Đề <Cuộc Chiến Tranh Ý Thức Hệ>?

Kết Quả là gì?  Một Bi Kịch cho Xã Hội Loài Người!

Hậu Chiến Tranh Lạnh, vì Cái Bụng, nên Họ tạm lãng quên?

Nhưng Ức Chế vẫn tiềm tàng.. trong Tâm Khảm?

Một phần bị các Lãnh Tụ Quốc Gia theo Cộng Sản,

Một phần vì Các Lãnh Tụ Quốc Tế cố Hòa Giải Nhau?

Nền Kinh Tế cần yếu, như một Giải Pháp Chung?

Đang Diễn Tiến trong Giai Đoạn Toàn Cầu Hóa?

Những Bài Giảng ngày càng hàm hồ gây bức xúc?

Vì <Quyền Lợi Con Người> vẫn chưa đạt đến Quân Bình?

Cho nên, trong các Châu Lục, nhất là ở Trung Đông..

Những Mâu Thuẫn vẫn tạo nên nhiều Cuộc Chiến?

< Chính Sách Ngoại Giao> của các Siêu Cường không cân đối..

Lại càng tạo nên những Dị Biệt Chính Trị Toàn Cầu?

Tham Vọng của Họ tuy khác biệt từ lâu..

Song Chính Sách Ngoại Giao như có Phần Dối Trá?

Chúng dấu đằng sau Những Âm Mưu & Tham Vọng?

Của những Siêu-Cường,  như vẫn muốn Vượt Lên hơn?

SC LB Nga, SC TQCS, SC Mỹ & Khối Tây Phương..

Họ tượng trưng như những Chúa Sơn Lâm vai chính?.

Hưởng ứng theo Họ, cũng còn nhiều Báo, Sói, Gấu?

Trong Khu Rừng Nhân Loại của chính Thế Kỷ này…

Miếng Mồi Ngon chính là một Quyền Lợi triền miên…

Chưa Thỏa Đáng, thì vẫn còn Nhiều Xung Khắc?

Cũng vì thế, Thế Giới Ngày Nay, đang Phân Hóa?

Chọn Lựa Con Đường Nào, để Ta có Hòa Bình?

Theo Tôi, một khi Dạng Quyền Lợi vẫn chênh lệch, <Thiếu Quân Bình>,

Các Cuộc Chiến Tranh vẫn đe dọa Khu Rừng Nhân Loại!

Quân Bình Hóa được Quyền Lợi trong Địa Cầu chân thật..

Chúng Ta đương nhiên, sẽ đi đến Một Hợp Đề?

Chính là Hợp Đề Hòa Giải Lợi Quyền, là Giải Pháp Chung?

Cho Bất Cứ Góc Cạnh nào của Loài Người trong Hiện  Đại?

Do đó, chúng tôi Đề Nghị một dạng Hội Đồng Liên Hiệp…

Ngồi Với Nhau và Giải Quyết chi tiết Mọi Vấn Đề…

Cho đến khi, các Siêu Cường và các Quốc Gia..

Chấp Nhận được một Mức Quân Bình trong Quyền Lợi,

Tôi Kết Luận rằng, đây là <Một Hợp Đề Thích Đáng>?

Cho Toàn Cầu trong Thế Kỷ 21 của Chúng Ta,

Đi sâu vào mọi Thành Phần Quần Chúng & Văn Hóa Quốc Gia..

Mới Đảm Bảo Thái Hòa cho Tương Lai Nhân Loại! 

Vanson Tran – 11/2015

 Translation:

BEING HARMONIZED OR BEING HOSTILE?

(Palavering, Current Events, Social Poem)

 The World Affairs Summary clearly remains in the question of Profits? But the vision of the Leaders is very cumbersome? Having viewed the War history & its Conflicts recently, in my personal view, the World has not reached the necessary Equalization. World War II has just finished, even in the UN, also unexpected, or unpredictable <The Cold War> how to happen?

At the same time, in that moment, the United Nation Organization failed to unite & persuade all Strong Nations how to prevent the event; Furthermore,  Communist Movement that the Soviet Union had been launching silently, but the danger Catalysts? The Free World did link back together and concern the situation, but could not discourage it to prevent the Earth from being divided into 3 blocks?

 This is the antithesis of the social class when the Benefit conflicts between two Class of Men?  The Class of Employers and the Working Class, the Workers? Did Karl Marx outline in his Social Injustice Chapter? That Thesis has created an Antithesis <in the War of Ideology>? The result is what? A Tragedy for Human Society! So what was then in the Post-Cold War?  Because of their stomach, People temporarily forgot their Mindset, but the Inhibitor was still in their potential minds? Partly having been compromised by All National Leaders, even Communist Nations as well as the Free World Ones. Together, they realized the Economy was essential, as a General Solution?

 Ongoing in the Period of Globalization? More Ambiguity Sermons were very urgent, and as Human Rights have not reached its Equalization Level, their Conflicts have still been remaining in several Areas, such as the Middle East…  To me, these Conflicts have created so many Wars.  When the Foreign Policy of the Superpowers were disproportionate, they created more Global Political Differences… In addition, their ambitions have also caused more Differences and more Deception. With their behind ambitions and plots, Superpowers like Russia, China, USA and EU <Western Bloc> symbolize the Jungle Kings of the Human Jungle.  

In responding with accordance, these Jungle Kings also many Subordinate Panthers, Bears, and Foxes… in the Forest of Mankind Century Mankind. The Attractive Prey was constantly their Benefits, if being unsatisfactory, we still have Many Conflicts? Just therefore, our Modern World Is More Dividing! Which Path Do We Have to Select to Gain the World Peace? To me, once the Form of Rights is still different, <or Missing Its Equalization>, the War still threat seriously The Forest of Mankind! So, how could we realize the Equalization of The Benefits of Human Beings and the Earth Rights Justice?  Those Questions could be realized when all Peoples and Nations together were convened to a Common Solution:  The Compromising Benefits Rights our Modern Time Mankind?

 Therefore, we propose a Council forms the United Nation Federation, sitting together and settling in details all issues, for Every Country until, all superpowers and nations accept this level of Equalization in Benefits.  This Solution could be a Solvable and an Adequate Synthesis of Our 21st Century World Community! Going into each component National Masses and Culture would be the Guarantee for our Mankind Future!

 Vanson Tran – 11/2015

 REFERENCED SOURCES OF MY POST:

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151022-sau-mat-tran-quan-su-nga-mo-mat-tran-ngoai-giao-tren-ho-so-syria

http://www.economist.com/news/leaders/21674699-american-dominance-being-challenged-new-game

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: