THE REQUIRED GROWTH OF A GOVERNMENT TO PROMOTE INTO A SUPERPOWER POSTION

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT CHÍNH QUYỀN ĐỂ THĂNG TIẾN THÀNH MỘT SIÊU CƯỜNG.

 (Tùy bút, Phiếm luận, Xã hội)

 Đại Cương:

Tại Hoa Kỳ, cứ mỗi lần có Cuộc Bầu Cử Tổng Thống, hai đảng Dân Chủ & Cộng Hóa đều phát động chiến dịch tuyên truyền với đường lôi và chính sách cho Đảng mình.  Đường Lối hay Chính Sách nào mà Quần Chúng nghe được, hy vọng của Họ tạo nên Niềm Tin vào Đảng Phái đó, và Họ dồn phiếu cho Chính Đảng đó.  Cần nhắc nhở là Sân Khấu Chính Trị phải cho các Đảng Phái Quyền Bình Đẳng, Tự Do hoạt động, đồng thời Nền Móng Luật Pháp Quốc Gia phải minh bạch và có đủ Phẩm Chất tốt đẹp và phù hợp với những Quy Định của Luật Hiến Pháp Quốc Gia, ở đây là Hợp Chủng Quốc.  Trong Lịch Sử HCQ, nước này cũng đã trải qua từ Thời kỳ Nội Chiến, Thời kỳ Giải Phóng Người Nô Lệ, Thời kỳ Tôn Trọng Quyền Con Người Bình Đẳng từ Phái Nam đến Phái Nữ, cũng như TK Phát Triển Kinh Tế, Khoa Học và Kỹ Thuật từ ấu trĩ  đến trường thành, hầu tiến đến một Nền Văn Hóa quân bình về nhiều Phương Diện Chính Trị, Xã Hội và Nền Kinh Tế Số 1 hiện đại? Chúng tôi cho rằng cái Core của Nền Văn Minh Khoa Học và Kỹ Thuật hiện đại đang hiện hữu tại HCQ Hoa Kỳ.

 Những Lý Do Phải Điều Chỉnh & Thăng Tiến:

Những Lý Do phải điều chỉnh & thăng tiến cũng dễ hiểu thôi, vì mỗi Thời Kỳ, hoàn cảnh của Quốc Gia phải thích ứng hóa vào những Biến Số của Thời Cuộc và Xã Hội có những yếu số khác nhau, trên bình diện của  nhiều Vấn Đề, đối nội và đối ngoại.  Ví dụ hôm nay, Hoa Kỳ liên hệ đến Vấn Để Quá Khích của Nhóm Hồi Giáo Nhà Nước ISIS, Vấn Đề bảo vệ Danh Dự của Hoa Kỳ tại Trung Đông, Vấn Đề Cạnh Tranh Chính Nghĩa với tân Lb Nga của tt Putin, xâm chiếm lãnh thổ Crimea của Ukraine, và nhất là Vấn Đề TQCS đang hiếu thắng Xâm Lăng Chủ Quyền Lãnh Hải Toàn Vùng Lưỡi Bò Biển Đông & Biển Nam Châu Á, của nhiều Nước,  và cấp thiết hơn nữa là Vấn Đế Kinh Tế quốc nội cần phát triển, Giảm Nợ Công, Cải Thiện nền Giáo Dục, Y Tế, hoắc Vấn Đề Tăng Gia Công Ăn Việc Làm cho Giới Lao Động, Vấn Đề Người Nhập Cư từ Trung Đông & Bắc Phi, vv..

 Không Thăng Tiến những Lãnh Vực này, tức là Dậm Chân và có thể rơi vào Tình Trạng Thoái Hóa, các Đại Cường khác có thể Vượt Qua Mặt… và nói chung, Nền Văn Hóa sẽ bị tur lùi, sẽ thua kém các Quốc Gia khác, trong vùng, và cả rên Thế Giới..

 Thăng Tiến Như Thế Nào?

Trong tài liệu tham khảo, nói về TQCS chủ tịch Tập và Báo Chí đang đề cập đến việc cải tổ Đảng là một Chủ Đề đầy thách đố, mặc dù Nhu Cầu của Thời Đại đã và đang đỏi hỏi một Đảng Phái chân chính của Nền Văn Hóa Trung Hoa trước những Thách Đố Thăng Tiến.  Nội Bộ xáo trộn, Bất Đồng Ý Kiến với Đường Lối, sự Biểu Tình của Quần Chúng trước những Vấn Đề Xã Hội, vv… đều là những Dấu Hiệu đòi hỏi Chính Quyền phải Cải Thiện, và Điều Chỉnh những Chính Sách và Đường Lối đang áp ụng trong một Nước. Còn vấn đề phải Thăng Tiến ra sao, chúng ta cần nhận định rõ ràng xem Nền Văn Hóa đó có những Ưu Điểm và Khuyết Điểm nào?  Ví dụ như Dạng Độc Đảng, mang Phẩm Chất Độc Tài Toàn Diện có làm Nhân Quyền của Quần Chúng bất mãn không? Cung Cách Quản Trị một Đất Nước độc đoán và chỉ làm Lợi cho một Đảng Mình có phải là Lối Quản Trị thích đáng hay không?  Có được các Đảng Phái và các Hội Đoàn Xã Hội, Tôn Giáo trong Đất Nước đồng tình và thoải mái hay không? Có được mọi Giai Cấp trong Dân Chúng, mọi Lập Trường Chính Trị & Tôn Giáo đồng thuận hay không? Chưa kể, Môi Trường Văn Hóa có những có những Điều Kiện công bằng cho các Đảng Phái khác tham dự hay không? vv… Chúng tôi nghĩ rằng các Nhà Lãnh Đạo nên có Tầm Nhìn Hiểu Biết và Nhận Định Ra nhưng Khiếm Khuyết, nội bộ và đường lối ngoại giao, vv… Thứ nhất là Mô Hình Chính Trị, tiếp đến là nhũng Nguyện Vọng khẩn thiết của Toàn Dân, bao gồm nhiều Bộ Tộc, Chủng Tộc trong Đất Nước.  Những Điều Chỉnh và Cải Thiện Nền Tảng Luật Hiến Pháp, Luật Nhân Quyền, Luật Lao Động, Luật Tư Hữu, vv.. phải được thường xuyên điều chỉnh và cập nhật mức Tiến Bộ cần thiết, vv… tùy theo mỗi Lãnh Vực mà Chính Quyền nhận thức ra và bình lượng phẩm chất tốt xấu, bền vững hay tạm thời, vv.. .Chính Quyền muốn tiến đến sự Thăng Hoa thành mức độ Siêu Cường, theo tôi phải Tìm Vào những Giá Trị có Phẩm Chất của Nền Văn Minh Nhân Loại, những Giá Trị Nhân Bản của những Nền Văn Hóa trong Quá Trình Tiến Hóa để cập nhật và bổ túc, ví dụ như Nền Văn Hóa Nhân Bản của Nho Giáo, của Đức Khổng Tử, Ngài Mạnh Tử, những Gương Sáng Anh Hùng và Đạo Đức không phải như Hoàng Đế Tân Thủy Hoàng, mà là các Tiền nhân như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, không phải là các Vị Vua Độc Tài Phong Kiến, những Nhà Độc Tài khát máu như Thành Cát Tư Hãn, như A. Hitler, như Lenine hay Staline của LBSV, và cả nhà Độc Tài CS Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành… vv… đã và đang để lại cho Hậu Thế những Hệ Lụy Tàn Nhẫn với chính Dân Tộc mình và Thế Giới Con Người.

 Sự Quân Bình Nguyện Vọng của Toàn Dân lá Sự Thăng Tiến Cơ Bản:

Trong tuần lễ này, tin tức Kinh Tế cho biết là Nền Kinh Tế TQCS đang bị khựng lại, chỉ Sản Xuất tới mức 7.5% thay vì 8-10% như trước.  Sự Điều Chỉnh mà TQCS đang cố gắng là tạo nên Nguồn Tiêu Thụ Nội Địa thay vì chỉ nhắm vào Nguồn Xuất Cảng những Sản Phẩm mà TQCS chỉ đóng Vai Trò làm Gia Công cho các Thị Trường Lớn trong Thế Giới như hiện tại.  Phải chăng Kế Hoạch 5 năm tới của TQCS sẽ có Phần Thích Ứng Hóa và Thăng Tiến vào Mức Độ Cao, có Chất Lượng thích đáng hay không?  Chúng tôi cũng tin rằng, đây là Con Đường buộc TQCS phải hướng tới, để Tự Nuôi Dưỡng Nền Kinh Tế của Dân Chúng Mình.  Tiến Trình 5 năm này sẽ là một Dự Án Lớn, mà chúng tôi tin rằng TQCS có thể thực hiện được.  Gần đây Chủ Tích Tập Cận Bình và Tập Đoàn Lãnh Đạo TQCS đã và đang có động thái Tìm Hiểu những Khuyết Điểm của Nền Kinh Tế & Xã Hội Lục Địa để Làm Tốt hơn, hầu Thu Phục Lòng Dân Chúng, có khuynh hướng chán nản và thiếu tin tưởng ĐCSTQ, đã nắm Quyền Lực gần 1 thế kỷ qua.

 <Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sảng Khôn> là một câu Tục Ngữ Việt nhưng hiện tại lại được TQCS như muốn Ứng Dụng vào Sự Điều Chỉnh Quốc Nội trong những Tháng Ngày xắp tới, sau khi Tập Đoàn Lãnh Đạo đã ít nhiều Nhận Thức ra những Ưu và Khuyết Điểm của Mình, nhất là đang ở một Vị Trí Nền Kinh Tế thứ 2 trong Toàn Cầu, sau Hoa Kỳ, đã Nhập Cuộc và Thử Lửa nhiều Kinh Nghiệm trong 4-5 thập niên vừa qua?  Chúng tôi kỳ vọng, TQCS có thể mở ra những Con Đường Sáng Tạo Mới và có Sự Cộng Tác của các Nền Văn Hóa, Xã Hội, và Kinh Tế đã phát triển đã có nhiều Phẩm Chất trong Địa Cầu.

 Tạm Kết Luận:

 Chỉ có duy nhất là sự Chọn Lựa một Con Đường Chính Nghĩa cho Toàn Dân Tộc Trung Hoa trong Lục Địa và các Nhóm Di Dân Hải Ngoại, hầu đưa Nền Văn Hóa Trung Hoa về một mối, một Chính Sách Nhân Bản chân chính, không bè phái, trả Nhân Quyền, Tự Do & Dân Chủ cho mọi các Sắc Dân, thuyết phục Họ thành những Dạng Liên Bang có Luật Pháp Công Chính, chúng tôi nghĩ ĐCSTQ qua gợi ý của Bài Báo Nói Về CT Tập Cận Bình đang muốn Cải Thiện Đảng Phái là một Hướng Đi có khả thi Tiến Bộ và Thăng Hoa được.  Vụ Biển Đông vừa qua, khi Tầu Chiến Mỹ tuần hành trên Lộ Trình Hàng Hải Quốc Tế, Chính Quyền TQ biết Tự Chế là một điều đáng ca ngợi.  Xa hơn, chúng tôi mong ước TĐ ĐCSTQ sẽ trả lại hết những Hải Đảo Tân Tạo, trở về Nguyên Trạng, cùng áp dụng Luật Quốc Tế nghiêm túc, trong mọi hành vi Chính Trị, Kinh Tế, Ngoại Giao của mình, hầu có thể Thăng Tiến vào Nền Tảng Cần Yếu của những Chất & Lượng, của một Siêu Cường Xứng Đáng ở Tương Lai./.

 

Vanson Tran – 10/2015

 Nguồn Tham Khảo Xúc Tác cho Bài Viết của Chg Tôi:

https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/ong-tap-can-binh-dang-tham-do-giai-the-to-chuc-dang.html

http://www.cnn.com/2015/10/26/politics/south-china-sea-islands-u-s-destroyer/

http://www.cnn.com/2015/10/26/politics/south-china-sea-islands-u-s-destroyer/

 

THE REQUIRED GROWTH  OF A GOVERNMENT TO PROMOTE INTO A SUPERPOWER POSTION

 (Palavering Social Issue, Free Lance Essay)

 General:

In the US, each time Of Presidential Election, two Democratic & Republican Parties are launching campaigns with their Policy and Road Track for their Party. The Ways or Policies which People hear & hope, may form their Political Belief and produce better votes for that related Party or that Candidate. We need to remind the political stage must be prepared the Equal Political Rights, Freedom of Activities; and the National Legal Foundation must be transparent and have good & suitable qualifications which are appropriately fitting the Regulation of Constitutional Laws, here is the United States of America. In the USA History, this country has experienced the Civil War Period, Period Slaves Liberation Period, the Human Rights Movement in Gender Equality of Male and Female, as well as Periods of Economic, Educational,  Scientific, Technological Developments, from the beginning Period of Forming the New Nation to this Maturity One, the Present Position of A Superpower with its No 1 Modal in Cultural, Political and Social Aspects. We believe that the core of our Mankind Modern Civilization, in Science and Technology, now is prevailing in the USA.

 The Reasons A Superpower Must Control For Progression:

The Reasons A Superpower must adjust & promote is understandable, because in each Period, the Nation must plight to adapt into the variable Numbers on the Various Societal Problems, internal and external. For example, today, the United States has been relating to the matter of the Zealot Islamic State <or The ISIS Group>, the Problem of Protecting US Honor in the Middle East, The Meaning competition issues with Russia’s new President V. Putin Military Action in invasive Crimea, or having  occupied territory of Ukraine, and particularly the Aggressive Issues of Red China having invaded the whole territorial waters <the Full Sea Region Beef Tongue in South Asia>,  and even more urgent as in Its Domestic Economic Issues that  need to develop, such as Public Debt Relief, Education Improvement Background, Health, or Marital Problems, Increase Employment Rate for US Labors, the Issues of Immigrants from the Middle East & North Africa, etc …If there os no Progression in these areas, which is stalled at the same postion and may fall into degradation, the other Superpowers may  passive, and in general, the Culture will be back, will be classified  in the  inferior position to Others, at National, Regional, and the World.

 How Can We Progress?

In my Reference, we talk about Red China Chairman and China Newspapers are referring to the Reform of the Party.  It is a challenging topic, becaue the Need of the China Status has required a righteous Political Background for the Whole Chinese Culture before Its Progressive Challenges. The Internal turmoil, disagreement with the Government Direction, the Mass Protests against the Government Social Issues, etc… are Signs requiring Government to Improve, and Adjust Its Policies being applied in the Nation. The Point of View in Progression Issues also have to happen, we need to get a clear view that our present Culture has certain advantages or disadvantages?

 For example, the present Type of Single Party, bringing the Comprehensive Quality of Dictatorship can do Human Rights of Mass Discontent not?  The Way of Country Managing and Making Profit only for the Party & Its Members is really appropriate or not? There is the Union of Political and Social Council, Religion in the Country concur and comfortable or not? Is there any sign of All Class of people’s Agreement, all political stance & Religion consensus or not? Not to mention, there are cultural environment have fair conditions for other political parties to attend or not? We think that the Leaders should have a Vision and Assessment understanding the Defects, in the internal and foreign Policies, etc…First is the Political Model followed by the People Will, including all Classes of Tribes, Country Races in the Adjustments etc… appropriate to the Democratic Fundamental Constitutional Laws, Human Rights Laws, Labour Laws, Ownership Laws?  They must be regularly adjusted and updated when the Progress is required, etc… depending on each Consulate where Government realizes and averages the amount of bad qualities, sustainable or temporary factors, etc…

 If A Government that aims at progressing to a degree of A Superpower, personally I should find at the Values with Quality of several Civilisations of Mankind, the Human Values of the Culture in the Process of Evolution to access renovation and enrichment, such as human Rights Culture of Confucianism, of Confucius, Mencius his Student, the Mirror of Historical High Quality Heroes and Ethics, naturally not like Emperor Qin Shi Huang, which should be Kings Nghieu and Thuan in the Beginning History of China,  not the feudal, bloodthirsty Kings or dictators like Genghis Khan, A. Hitler,  Stalin’s USSR or Lenine, and both Communist  dictators Mao Zedong, Kim Il Sung Who  have been leaving A Lot of Miserable Complications for even Their People and the Human World.

The Equalization Will of the People is the Progression Basic Condition:

This week, news of Economics, said that the Red China economy is stalling, only to the extent of 7.5% Production instead of 8-10% as before. The Adjustment which Red China is trying to create the resources for local consumption instead of targeting only in the Production for Exports which Red China only serves as Processing Manufacturers for major markets in the world as the present. Will Affordable Plan of Red China in the next 5 years be part of adapting for its Progression in Advanced Level, proper quality or not? We also believe that this is the Path Red China should be forced to turn into, to Self Nurturing Economy of Its people. 5 years Progress Plan will be a major Project, which we believe, can be done by Red China. Recently President Xi Jinping and his Corporate Leadership in China has been learing the Deficiency of their Social Economy & How this Continent could be done better, to please the hearts of their People who tend to depressed mood and lacking of trust in the Chinese Communist Party, having been commending its power nearly one century.

 <Take a Day to be, Learning a heavy Load of Wise> is a Vietnamese proverb was current but Red China want to Apply into Its National Internal Control of the coming Period, after the Leadership Group has recognized little or  more Good Points and Shortcomings? Particularly, Red China has attained to the No 2 Economy of the World, after USA so far… Red China has been engaging into the Global Games and gaining a remarkable good or bad experiences in its 4-5 decades recently? We expect, Red China may open up A New Creative Path having the Collaboration of several Cultures, Social, and Economic Developing Countries with several Good Qualities in our Planet.

 Interim Conclusions:

Only one Way is To Select a Main Road for the entire Nation of China in the Continent and the Diaspora Immigrant Group, that included Chinese Culture in a relationship, a true Human Rights Policy, not sectarian, returning for Human Rights, Freedom & Democracy for all the Ethnic Groups, convinced them to form a Commonwealth of the Law of Righteousness, we think the Chinese Communist Party, through the hints of <articles about CT Jinping tends to have The Communist Party in Political Improvement.  This is a feasible Progressive Direction Progress and It could be hopefully sublimating. The South Sea Incident in the last week when US warships operating on the Route of International  Maritime, Chinese Government knew how to <Self Control> is a laudable thing. Further, we wish Red China to return All Occupied newly-built Islands to related Nations in the Region, as the Previous Status Quo, updating the International Law seriously, in all acts of Politics, Economics, Foreign Policies,that will be matching the Progressiveness of the Present Necessary World Foundation with Necessary Quality & Quantity, of a Superpower in Our Future Earth. /.

 Vanson Tran – 10/2015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: