WHY DO WE HAVE THE DEFICIT BALANCE SHEETS?

TAI SAO BẢN ĐỐI CHIẾU BIỂU CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG VÀ VÀI TIỂU QUỐC LẠI KHIẾM HỤT?

 (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

Các Bạn có nghĩ rằng Hoa Kỳ hơi suy yếu?

Về Mặt Tài Chánh, cả LB Nga của TT V. Putin?

Chỉ có Anh Trung Cộng, rủng rỉnh những Túi Tiền?

Đến Xứ nào, cũng Chi Ra nhiều Tỷ Bạc?

Ông Tập Cận Bình vừa vào Liên Bang Mỹ..

Và Hôm Nay, hai Vợ Chồng Ông lại sang Anh?

TQCS cũng hứa hẹn Đầu Tư, một Túi Tiền?

Nghe Báo Chí nói lên đến cả 30-40 Tỷ?

Cũng như ở Mỹ, ô Tập Cận Bình mua 30 Máy Bay Mỹ?

Số Tiền khổng lồ lên đến gần 40 tỷ mỹ kim?

Ở một bài cũ, chúng tôi viết về, <Tài Năng Kinh Doanh Chú Ba Tầu>?

Thế Giới phải cẩn thận đó, có Ngày <TQCS nắm Tay Hòm Chìa Khóa>?

Nhiều ông Học Giả, Nhà Chuyên Môn Kinh Tế..

Năm Tháng gần đây, cũng nhận thấy một Vấn Đề?

Ngân Sách Khiếm Hụt của một vài Nước Siêu Cường?

<Dạng Chính Sách Chính Trị>,  do đó, trở nên Mềm Dẻo hẳn?

Thật ra, một khi mà Đời Sống Toàn Cầu Hóa…

Mấy Bác Siêu Cường đã quyết Nhập Cơ Thể rồi?

Cho nên, Sự Căng Thẳng mấy, cũng khó  <Tạo Chiến Tranh>?

Ngoại trừ, Nhóm ISIS, <Hành Động Khùng Điên> nhiều Quá Khích?

Nhưng tôi lại tự hỏi, do đâu mà <có Hệ Lụy Đó>?

Câu Trả Lời, <phải chăng, Do Sự Gieo Gió> của các Siêu Cường?

Nhất là Các Chính Sách của các Chế Độ Độc Tài?

Trên Trái Đất, mà chúng ta đã & đang Trải Nghiệm?

Bảng Đối Chiếu Biểu của Họ phải luôn Khiếm Hụt?

Vì Chi Tiêu Quá Mức cho những <Dự Án Quá Lớn Không Lời>?

Tạo <Chiến Tranh Vô Bổ>, chỉ Phương Hại đến Nhân Dân?

Không những của Nước Mình và nhiều Nước Khác?

Nói gần hơn, như một Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa..

Cứ Bình Thường thì Sau Độc Lập, <thì Phải Hòa Giải Ngay>?

Nhưng <Tham Vọng > của Đảng-Phái, rồi Ý-Hệ Đỉnh Cao..

Phải Đài Thọ một  <Tập Đoàn Quá Lớn>  Nhân-Viên Hành Sử?

Trong Quản Trị Công, ngay trong Chính Phủ Mỹ…

<Nhiều Năm Nay>,  Dạng Khiếm Hụt Ngân Sách đã rã rời?

Có nhiều lần, < Ông Chính Phủ> phải Đóng Cửa rồi?

Tiết lộ một Tình Trạng rõ ràng, <Ngân Sách Do Khiếm Hụt>?

Nay đến một Tiểu Quốc là Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa?

<Kich Bản Chân Quê> đáng lẽ nên áp dụng lại <Kiêu Ngạo Bỏ Qua>?

Theo Anh Ba Tầu TQCS, cái  Dạng <Định Hướng Lơ Mơ>?

Nhưng vẫn cứ giữ một Tập Đoàn Độc Tài Đảng Trị?

Các Bạn tính đi, <Hàng Triệu Người> Ăn Lương, <Không Sản Xuất>?

Phá Núi Non nào mà Thích Ứng Lương Bổng, Nhu Cầu?

Chưa kể, Họp Hành, Đại Hội, lẫn Công Du?

Chưa kể, <Tiền Nhập Nhằng> rút trong Nhiều Dự Án Lớn?

Tại TQCS, cũng vậy, những Đại Gia Tham Nhũng..

Đang bị Nạn Đả Hổ, Diệt Ruồi, cả Săn Chồn..

Của Phe ct Tập-Cận-Bình, đã & đang <Phát Động đển Chặn Ngăn>?

Song lại  làm Phí-Tổn thêm khá nhiều Ngân-Sách?

Cho nên Nợ Công của các Bác Siêu Cường, cả Tiểu Quốc..

Bảng Đối Chiếu Biểu Ngân Sách phải Khiếm Hụt thôi?

Chính Sách Tiết Kiệm & Cắt Giảm Trương Mục Nhân Viên..

Theo tôi, mỗi Chính Phủ liên hệ, Phải Thi Hành gấp!

Chỉ có thể Để Toàn Dân Tham Gia & Đóng Góp..

Mới Hy Vọng Bảng Ngân Sách Này được lấy lại Quân Bình?

Song những Yếu-Tố lấy lại Dạng Quân-Bình này,

Chúng lại đang nằm trong dạng <PHẢI TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN, TỰ DO, & DÂN CHỦ> đấy!

 Trọng Thùy Sơn – 10/2015

 WHY DO WE HAVE THE DEFICIT BALANCE SHEETS, EVEN SUPERPOWERS AS WELL AS SMALL NATIONS? (Palavering, Current Events, & Social Poem) 

Financially, do you think the United States is slightly weakened, even the Russian Federation of V. Putin as well? Only Red China, vibrated in its pocket, bags of money? Going to any country, Its President also spent or showed off a lot of billions of dollars? Mr. Xi Jinping’s recently come to visit USA, and today, this famous Chinese couple visit the UK?  Red China promised considerable Investments, with big bags of money? We’ve also listened to the International Press speaking about the amount from 30-40 Billion of US dollars? As in the US, Mr. Xi Jinping bought 30 US Jet Planes? This giant Amount was declared up to nearly 40 billion dollars? In my previous post, we wrote about, <The Talent of the Chinese Businessmen>? Our World must be careful of this Skillfulness! Somedays, Red China will be holding the Key Chains of the World Cashiers? Many of the World Scholars, Economic Specialists, in recent months, have also found a Problem? The Budget Deficit Status of some superpowers? <The Type of Politics Policies>, therefore, become quite pliable? In fact, once the Human Beings Life has been living or engaging into the form of Globalization … Several Superpowers have also adapted into this World Body more or less, then?  Therefore, the International Stresses would never be able <To Create Wars> following me? Except, the ISIS Group, as its Insane Actions> or many Zealots? But I wonder, and ask <Why did the World receive that Consequence>?  The Answer could be, < The Previous Wind Sowings of Related Superpowers? Specially, the Policies of most of the dictators of the World on Earth, as we have been experiencing?  By this series of reasons, their Balance Sheets must be always deficit? Because of this Spending of <Too Big Projects>, Related Governments created <Unhelpful Wars>, only detrimentally effecting to their own people, but others as well?

 More considerably, for example, Socialist Vietnam, normally, after Independence, <it must better to settle Its various classes of People>, instead of following the Direction of Socialist Adaptive Policy, to maintain its own Party’s Power  as well as its Social/Communist Ideology System only, having been lacking their Whole People Patriotic Contributions in the Country. While maintaining A Party with A Too Large Group of Party Members, It Budget must confront a lot of Unproductive Accounts, <Covering A Group Which Is too large>, in the System’s Staff-Member Conduct? In Public Administration, within the US government as well, this Type of Deficit Budget has been already exhausted for years?  Many times, <US Government> did close its Shops?  This Status did reveal a clear, <Deficit Budget Due>?  Now we mention about Socialist China and Vietnam (S China & SVN)?

 The <Conservative Script For National Management> should have been applied instead of <Being Pride & Skipping It>?  The Way CVN followed Red China in their Modified Socialism Direction, or combined with the Western Economy Form is basically very vague, not realistic? We have to provide Salary for Millions of Human Beings who produced nothing for the National Economy, but expensed A Lot, never ending! Not including several Conferences, Parties, and Diplomatic Travels as well as Public Expenses of each high Cadre or Group, or even in some forms of Corruptions? The calculation of funding in, <Millions of people Salary> and <No Manufacturing>?

 Bankruptcy does happens if spending for Non Producing Force in the Governmental Organizations?  Besides, we do not mention the Meetings as well, such as Administrative Expenses,  Conferences and the Public Travels? Not to mention, <Cash ambiguity> pulled in many big projects? At Red China too, the Big Bugs’ Corruptions have been recently issued in the Tiger Strategy, Killing Flies or Hunting Foxes. Following Chairman Xi-ping, more Expenses are added to the Deficit Budget, therefore, the Public Debts of these Superpowers naturally should be added to their National Deficit Budget?

 In order to cut these Deficits, Government’s Saving Policies must be realized as quickly as possible, like in Staff Human Resources Cut, and in other Administrative Expenses. In my opinion, every government contact debtors! They can only balance the National Budget,  if All People in The Country Must Share and Improve this situation. With the New Hope of using this Budget, they could regain Equalization? But the Main Factors to regain this Equalization are tied with the following Requirements <THE GOVERNMENT MUST RESPECT HUMAN RIGHTS, FREEDOM, DEMOCRACY>!

Vanson Tran, 10/2015

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC BÀI VIẾT:

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20151017-ba-ti-do-la-va-trai-phieu-co-go-duoc-kho-khan-khi-no-cong-chong-chat

https://en.wikipedia.org/…/National_debt_of_the_United_State

http://www.usnews.com/…/are-china-and-russia-tryi

http://www.cfr.org › Financial Crises

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: