RETURNING TO THE WILD TIME?

TRỞ VỀ THỜI HOANG DÃ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Dạng Vô Cảm của Loài Người vừa thấy..
Nhan nhản trên Facebook hoặc Websites..
***
Cho Ta thấy một Bi Kịch của Loài Người trong Thế Kỷ?
Cuộc Cách Mạng Cộng Sản thời Liên Bang Sô Viết,
Hàng Triệu Con Người Chết vì Giai Cấp Đấu Tranh!
Miền Trung Đông, Kiếp Nạn Đạo Hồi Quá Khích gần đây..
Nhóm ISIS Chặt Đầu Người không ghê rợn?
Ngay Cùng Một Đạo Hồi, nay phân hóa?
Chia Rẽ thành 2 Hệ Phái chính là <Shia’h và Hệ Phái Sunni>
Mặc dầu Đấng Allah của Tôn Giáo Đạo Hồi..
Cũng bắt Nguồn Cùng Nhau, Đạo Thiên Chúa?
Không được Giết Nhau, khi theo Đạo Thiên Chúa?
Nguồn Gốc là như vậy, <Miền Tôn Giáo Trung Đông>?
Cá Nhân tôi thấy cần một Dạng <Quản Trị Liên Bang>?
Cho các Giáo Tôn trên Địa Cầu hiện đại?
Các Hội Thánh trên Địa Cầu cần Họp Lại?
Hòa Giải cùng nhau, ban bố Tuyên Cáo Chung?
Để dẫn dắt Trí Tuệ Loài Người, loài <Sinh Vật Thiêng Liêng>?
Bớt Đặc Tính Giết Nhau, như Thời Hoang Dã?
Các Nhà Lãnh Đạo Chính Trị Siêu Cường nữa..
Cũng nên Hội Nhập vào một Liên Hiệp Cộng Đồng?
Các Bộ Óc Tinh Hoa, Trí Tuệ, Đỉnh Cao…
Cần Trao Đổi Tri Hành, trong Đời Sống?
Có như vậy, Loài Người sẽ bớt đi Lầm Lẫn?
Dạng Giết Nhau & Dạng Bảo Vệ Cho Nhau?
Sống Lưu Vong, người Tỵ Nạn CS Việt Nam..
Tôi vất vưởng trong Tình Yêu của <Loài Người Nhân Thế>!
Một Đề Nghị của Cá Nhân Tôi, vô ý nghĩa..
Nhưng với Ngàn Triệu Ý Kiến, các Xã Hội Người…
Tôi tin chắc, Chúng Ta sẽ rung động để Hòa Đồng?
Kỳ vọng tới một Toàn Cầu sẽ gần nhau <Tình Nhân Đạo>!
Chúng Ta phải Tiến Hóa, không thể <Trở Về Thời Hoang Dã>?
Và một Địa Cầu phải thật sự có <Lòng Nhân Ái Vô Biên>!

Trọng Thùy Sơn – 10/2015
RETURNING TO THE WILD TIME?
(Palavering Social Poem)

The Inhuman Behavior of Man has recently been seen .. on several Websites abound on Facebook or Others..
Those Have Reflected infront of Our Eyes, the Tragedy of Man in the Century?

***
In our Communist Revolution, the Soviet Union, Millions of people died because of rhw Class Struggle Ideology! In the Middle East Region, our <Cruel Killing Each Other> by the Aggressive Islam <ISIS Group> has been happened! Non grisly beheading was seen, even in the Same Islamic Religion with so deep differentiation? As of today, this Religion has been divided into two main factions <the Shia’h and the Sunni>; Although The Allah Is Still Their God Representative of The Islam Religion…Even Islamic Religion as well as Christianity did come from their same God Who originally Advised Human Beings <Do not Kill Each Other>, when following Christianity? Origin is so, <The Main Character of Religion in This Middle East Region>. Personally, I see we really need a Form of <A Federal Administration> for the Catholic and Islamic Religions as well as the Other Ones on our Globe.

The Churches on Earth must coalesce? Mediating together, to declare the General Declaration of Religions for All? Why so? In order to lead the Human Wisdom, the <Sacred Biologic Species >how to eliminate the <Character of Killing Each Other>, as the Time of our Wilderness?

Also, the Political Leaders of All Superpowers should be forming in an Integrated UN Community? The Essence Wisdom Brains, the Peak Of Our Human Intelligence, need their Exchange in Thinking and Doing Things with Best Charaters in Life?

As in such the way, Human Beings will be eliminating our Man mistakes or shortcomings? between the two types <Type of Killing Each Other & Type of Loving Each Other>?

Having been living in Exile as the refugee of Communist Vietnam, I wander in the <Irregular Love of our Man’s World>! As my Personal Recommendation, I sincerely without hope, because it’s very little, but with Thousand Million of Opinions, in our Society, I believe and I am sure, we will vibrate our Conscience into An Harmony of Love? I have expected to be close to each other as a <Global Human Entity>! We have to be in the Evolution Direction, avoiding the status of being <Back to Primitive Wilde Period>? And our Planet must really become into <A Boundless Kindness For All>!

Vanson Tran – 10/2015

Vài Nguồn Tham Khảo xúc tác cho Bài Viết:
http://www.datviet.com/thieu-nu-bi-cha-ban-bon-phat-con-song-me-va-em-thiet-mang/
http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TGHG/KinhKoran.php
http://www.arabamericanmuseum.org/umages/IMLS_religion_exhibit/3f_islam.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_schools_and_branches
http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=26015

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: