THE SON OF THE KING WILL BECOME KING,

 

CON VUA THI LẠI LÀM VUA

CON BÁC SÃI CHÙA CHỈ QUÉT LÁ ĐA?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Đã 8 thập niên rồi, Mùa Cách Mạng?

Xã hội mình vẫn trở lại như Xưa?

Ca Dao trên, làm tôi nhớ Việt Nam…

Trong tuổi Thiếu Thời, từ Đời Phong Kiến..

Thói Đời thật ra dù Xoay đi, Xoay lại.

Tục Lệ Dân Mình khó thoát khỏi Tệ Đoan?

Ngày Nay, dù Dân Chúng đã có Kiến Văn..

Song Im Lặng, Thái Độ thường An Phận?

An Phận Thủ Thường cũng là một Căn Bệnh?

Nó di truyền từ Đời Trước đến Đời Sau?

Văn Hóa Quê Ta, tưởng đã có Nhiệm Mầu?

Và Thăng Tiến sau 8 thập niên Cách Mạng?

Thực Tế Tình Dân Tộc Ta càng Chia Rẽ?

Ký Thị Nhau, phân biệt Cách Mạng, Quốc Gia?

Còn trong Giai Cấp thì Tổ Chức Đảng Viên..

Đội Ngũ Hóa để cho Vào Vai Trò Quan Trọng?

Việc Chọn Con Ông Cháu Cha là Phong Tục?

Như một Đồng Lúa trồng một Loại Lúa Thôi?

Cánh Đồng Văn Hóa đó, Mầu Sắc thân quen..

Không Chấp Nhận Cái Gọi là Dị Biết?

Cả một Nước, chỉ có một Đảng Ta Cộng Sản?

Vũ như cẫn, Ông Bố Phong Kiến xửa xưa?

Bạn có Tin rằng, Kiến Thức của Chúng Ta?

Đã bị Nhuộm Hóa Chất của Nền Văn Hóa Đỏ?

Một khi mà 100 triệu Bộ Óc toàn mầu đỏ?

Dung Dịch Hóa Học này, làm sao Thay Đổi đây?

Muốn Pha Chế đổi mấu sắc Văn Hóa Hôm Nay..

Có lẽ phải cần thêm 7-8 Thập Niên Đổi Mới?

Vì Càng Đổi Mới, càng đi vào Nếp Cũ?

Văn Hóa Làm Vua, vẩn Văn Hóa Làm Vua?

Còn Giai Cấp Nghèo hôm nay, Con Bác Xãi Chùa?

Vẫn lẹt đẹt Quét Đường, nhìn từng Mùa Lá Úa?

Cho đến bao giờ Nền Văn Hóa Vô Tư Cởi Mở?

Không Lưới Màng thắt chặt Bộ Óc Người?

Thì Dạng Tiến Hóa một Chủng Tộc mới Sang Trang?

Tôi Hy Vọng, Hỵ Vọng, vẫn Còn Hy Vọng….

 Trọng Thùy Sơn – 10/2015

 

THE SON OF THE KING WILL BECOME KING,

THE SON OF THE PAGODA LABOR WILL BECOME THE LEAVES SWEEPER?

(Palavering Social Poem)

 

The Revolutionary Season has already passed by eight decades. Our Society has been returned as the Old One again.  The above Folk Song has reminded me my youth period, in the Feudalist Vietnam. Life Habits actually have been rotating back and forth; therefore, our People hardly escape from those Bad Habits. Today, even our People gained more Knowledge, but keeping their Voice and their Attitude is usually being quiet. That Incumbent Behavior would be also a Disease? It inherited from the previous generation to this modern one. The Culture of our Country, in my mind, would have had a Mystical Progressiveness, after eight decades of the Revolution? Actually, in our reality, the situation of our Nation is more divided? The Discrimination between the two classes: Revolutionists and Nationalists. Among all Classes of People, they are classified into Different Sides, the Party and the Non Party One. The Party Members are organized into Teams and assigned to Important Roles? This kind of Selection, customarily, is exactly the Old One of our Feudalist Culture. As the whole Field of Rice, with the same species, they should be the same kind of plants?  In this Culture, it does not accept Differences. In the Whole Nation, there is only One Unique Communist Party?

 It is the same, or that is our Old Dad in the Ancient Feudal Period.  Do you believe our present Knowledge has been dyeing into the Red Brains? How can you change this kind of Chemical Solution which has been coloring our Present Culture? The Red One? Once that 100 million of full red brains? This chemical solution, how can we change it? When could we change this Color now? It would take more 7-8 decades for renewing this? For the more we are renewing, the more we return back to our Old Color? The Fixed Habit of our Culture is The Kind Which Will Make His Son King, and The Laboring Sweeper’s Son could only become the Leaves Sweeper.  It would be maintained the Same Situation? He will sweep the Fading Leaves with several Fall Seasons! When Would Our Culture Be Impartial and Really Open without Any Work Nets fixing our Human Brains? By that very Moment, I think Our Fatherland’s Culture New Page would be changed?  But, I am hopeful, I am still hopeful, I am Hopeful!./.

 Vanson Tran – 10/2015

 Nguon Tham Khảo xúc tác Bài Viết:

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/10/151012_ket_qua_hoi_nghi_trung_uong_12

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: